Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Holland’

POLITIK: Vänsterpartiet och Lars Ohly besöker Norge för att lära sig hur man inte skall hamna i klorna på Socialdemokraterna om man bildar koalitionsregering 2010.

Uppenbart vill man inte drabbas av de problem som Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har fått i skuggan av Moderaterna i Alliansregeringen.

I Norge sitter V:s motsvarighet Sosialistisk venstreparti i regeringen och lär nu de svenska vänsterpartisterna hur man skall agera. Redan 2006 genomfördes studiebesök till Norge för att man skulle lära sig av SV. Idéer hämtade även från Holland.

Enligt Sydsvenskan har partiet nu fått tio råd från sitt norska systerparti;

1. Ställ krav på att regeringen bedriver vänsterpolitik och får en radikal framtoning.

2. Se till att ha en bra och genomarbetad regeringsförklaring att utgå från.

3. Stå upp för en nordisk välfärdsmodell och en stark offentlig sektor.

4. Stå upp för partiets profilfrågor – både inåt och utåt, i förhandlingar, tal och intervjuer.

5. Ställ krav på tunga ministerposter vid fördelningen mellan tre partier.

6. Var beredd på att tunga poster är riskabla. De straffar sig om politiken misslyckas.

7. Arbeta i full öppenhet. Det skapar förståelse för att partiet ibland måste vika sig.

8. Förhandla fram politiska kompromisser på rätt nivå i partiorganisationen.

9. Förankra alltid svåra beslut i interndemokratiska processer i partiet.

10. Håll fast vid ett brett kontaktnät utanför regering och riksdag.

Tio goda råd som kan bli nog så svåra att följa. Men det är det sjunde rådet – att alltid ”arbeta i full öppenhet” – som kan komma att sätta den rödgröna alliansen under stark press beroende på hur man hanterat det.

Öppenhet är inte så enkelt som det låter. Frågan är hur Vänsterpartiet kommer att tolka rådet när man väl står i hetluften.

Kommer man att springa och ”informera” media så fort något händer i förhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet? Det kan mycket väl leda till kaos om de två andra partierna inte är med på strategin.

Kommer man att utnyttja ”öppenhet” som en strategi för att helt enkelt pressa de två andra partierna till eftergifter? ”Öppenhet” kan mycket väl vara en omskrivning för både politisk spin och för ren informationsspridning.

Öppenhet kan mycket väl utnyttjas för att både ”sätta bilden” av sakernas tillstånd eller vara en informationsstrategi för att undvika att medierna lockas till spekulationer och försök att sätta agendan.

Hur Lars Ohly och Vänsterpartiet tolkar ”öppenhet” kommer därför att bli intressant att följa. En inte alltför djärv tolkning är att man kommer att göra lite av varje.

En mediestrategi kommer att tas fram både inom Vänsterpartiet (och hos de två andra partierna). Dessutom kommer den rödgröna alliansen att skapa en gemensam överrenskommelse för hur man skall presentera resultatet av sina överenskommelser.

Men för Vänsterpartiet kommer det att bli lockande att i sin politiska kommunikation försöka utnyttja alla förhandlingssituationer till att driva den rödgröna alliansen åt vänster. Deras väljare förväntar sig en rejäl strid för att forma ett regeringsprogram med tydlig vänsterprofil.

Ett färdigt regeringsprogram som signalerar att Vänsterpartiet har gått förlorande ur förhandlingarna riskerar att än mer marginalisera partiet i opinionen.

Vad är poängen med att vara det mest radikala vänsterpartiet i en regering om man inte samtidigt kan visa upp att man även har lyckats vrida politiken radikalt åt vänster?

Read Full Post »