Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Henrik Oscarsson’

Moderat logaVÄLJARE | När Moderaterna kommunicerar bilden av sig själv till väljarna betonar man gärna att man är ett parti för hela Sverige.

Men när Dagens Samhälle granskade de 95 kommuner där partiet har kommunstyrelseposten visade det sig att befolkningen här är både rikare, friskare och mer välutbildad än i andra kommuner.

Även arbetslösheten är lägre och bidragsberoendet mindre. Dessa kommuner växer dessutom snabbare.

Dagens Samhälle talade med Tommy Möller och Henrik Oscarsson, statsvetare vid Stockholms respektive Göteborgs universitet, om partiet.

Henrik Oscarsson framhåller att det finns en fundamental konflikt där vänstern vill omfördela mer än högern. Han anser att Moderaterna inte är intresserade av att gå låginkomsttagarna till mötes.

– Man behöver inte de grupperna. Hela maktkampen i Sverige handlar om att vinna medelklassen.

Det finns starka geografiska motsättningar i det svenska politiska landskapet, inte minst mellan stad och land, enligt Tommy Möller.

– S har fortfarande ett starkt stöd i de delar där det går dåligt. Det är områden där man fruktar framtiden snarare än välkomnar den, säger han.

Frågan är då om Moderaterna kan bli ett parti för hela Sverige.  

Skulle den politik som förs i Täby fungera också i Skellefteå?

– Nej, det är väldigt stora skillnader i förutsättningarna. Går man tillbaka 10–15 år så hade man nog en föreställning att man kunde ha samma politik överallt när det gällde valfrihet och privatiseringar. Men under Reinfeldt har man mycket mer än tidigare lyssnat in lokala opinioner, svarar Tommy Möller.

– De geografiska skillnaderna i politiken är väldigt stabila. På kort sikt är det bara att ödsla tid och kraft för Moderaterna att försöka bli stora i Norrland, svarar Henrik Oscarsson.

När tidningen intervjuade partisekreterare Kent Persson (M) var det uppenbart att partiet är väl medvetet om problemet.

Där ni har starkt stöd – styr ni för att det går bra, eller går det bra för att ni styr? vad är hönan och ägget?

– Det är en jättekomplex fråga. Sanningen ligger förmodligen mittemellan. Till en del handlar det om politiska prioriteringar. Moderatledda kommuner prioriterar en bra skola och ett bra företagsklimat som ger jobb. I valet 2010 när vi gick framåt vann vi också arbetarna från S.

Arbetarna? Valforskarna säger att arbetare är klart underrepresenterade i er väljargrupp…

– Det beror på hur man definierar arbetare. Vi menar att alla jobb behövs och är lika mycket värda.

Jämfört med valet 2006 ökade partiet sin röstandel bland LO-medlemmarna med 4,6 procent till 15,7 procent.

Det är bra men långtifrån vad som behövs om man vill kunna beskriva sig som ett parti för alla.

Trots att Socialdemokraterna tappade LO-medlemmar två val i rad är man fortfarande överlägset störst med en röstandel om 50,7 procent.

Att definiera om alla med ett jobb som arbetare ser naturligtvis bra ut i statistiken men ändrar inte på verkligheten.

Lite mer problematiskt är det naturligtvis om partisekreteraren själv skulle tro på vad han själv säger. Att gå till val med en felaktig verklighetsbeskrivning i bakfickan är inget man brukar rekommendera.

Övrigt: Intervjun med Kent Persson i papperstidningen Dagens Samhälle, nr 10 den 14 mars 2013.

Read Full Post »

VAL 2010: I Demoskops senaste opinionsundersökning ligger tre (!) av riksdagspartierna under fyraprocentspärren och skulle därmed inte klara att ta sig in i Riksdagen av egen maskin.

Professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Henrik Oscarsson, har skrivit om för- och nackdelar med att bilda valtekniska samarbeten mellan partier för att en röst på ett parti som kanske åker ur Riksdagen inte skall vara helt bortkastad.

På plussidan finns ”möjligheterna att mobilisera” väljarna om man uppmuntrar väljarna till ”renodlad preferensröstning” (d.v.s. att rösta på sitt favoritparti). Om väljaren inte behöver oroa sig för fyraprocentspärren riskerar man inte heller kasta bort sin röst.

Om partierna inte behöver tänka på fyraprocentspärren kan också stridsviljan hos kampanjmedarbetarna öka och respektive allians blir mer sammansvetsad.

Å andra sidan riskerar den allians som använder sig av valtaktisk samverkan att framstå som svag och manipulativ. ”Dessutom är väljarna främmande inför fenomenet valallians: det skulle det krävas en stor informationskampanj för att lansera valalliansen, något som skulle tränga undan sakpolitiska diskussioner. Varför skicka nödsignaler innan valkampanjen ens börjat?”, skriver Oscarsson.

En annan risk för ett litet parti är att är att det parti som går med på det riskerar att för alltid ätas upp av det största partiet. Redan idag är småpartierna mycket nervösa över risken att vi går mot ett tvåpartisystem i Sverige.

Det är en sak att stå utanför Riksdagen och gå med på en valteknisk samverkan med ett större och redan etablerat riksdagsparti. En helt annan sak är att göra det medan man själv redan sitter i Riksdagen.

Read Full Post »