Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘HBT’

REKLAM: Det är inte bara Socialdemokraterna som ägnar sig åt hysteriskt insmickrande vallöften till hbt-rörelsn under Pridefestivalen.

FP annons juli 2010 i QX

I tidningen QX – en ”gaynöjestidning” som distribueras gratis – har Folkpartiet en halvsidesannons med tre löften på temat ”Love is liberal!”.

Två av dessa löften är ganska okontroversiella. Vem kan vara emot ”starkare diskrimineringsskydd” och ”bättre bemötande av transsexuella” inom hälso- och sjukvården?

Däremot är den tredje punkten (eller snarare andra punkten i annonsen) inte så lite löjlig.

Namnlagen ska inte slå mot transpersoner. Vuxna människor ska inte förbjudas att välja förnamn som traditionellt förknippas med ena eller andra könet.

Med andra ord skall det vara OK att döpa en flicka till Tage och en pojke till Lisa om Folkpartiet får bestämma. Snacka om att driva frågan om politisk korrekthet in absurdum.

Det intressanta är att avsändaren för annonsen är partiet och inte den sidoorganisation inom Folkpartiet som kallar sig Homo-, bi och transliberaler.

Låt oss gissa att denna annons inte kommer att användas i några mainstream publikationer inför valet. Frågan skulle då bli hur många väljare partiet skulle förlora på förslaget.

Och sannolikt kommer inte heller namnfrågan att bli alltför framträdande när Folkpartiet sätter sig att förhandla med övriga Allianspartier vid en eventuell valseger.

Övrigt: Annonsen i QX var införd i nummer 177, juli 2010.

Read Full Post »

STRATEGI: Vilket parti kommer under Pridefestivalen med det mest insmickrande och mest populistiska valfläsket för hbt-rörelsen? Rätt svar: Socialdemokraterna.

Det är svårt att tänka sig att något annat parti kan leverera mer av populism och politisk korrekthet än vad Carin Jämtin (S) och Dag Larsson (S) nu gör i Dagens Nyheter.

Oppositionsborgarrådet i Stockholm och oppositionslandstingsrådet i Stockholms läns landsting lovar att vid en valseger införa bland annat ”könsneutrala toaletter i stadens offentliga verksamheter” för att hbt-personer inte skall behöva ”välja mellan tjej- och killtoaletten”.

Man vill också att Stockholms stadsmuseum inrättar en ”hbt-avdelning”.

Detta är bara två av flera vallöften från partiet. Men hela deras lista utstrålar inte bara politisk korrekthet utan också desperation.

Det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna har problem i storstäderna. Detta är uppenbart hbt-frågorna är en del i deras strategi att återta initiativet i hela Stockholmsregionen. Frågan är om det överhuvudtaget kommer att lyckas.

Charlie Weimers, förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), har skrivit ett mycket underhållande svar som med fördel kan läsas i sin helhet.

Men tror hon [Carin Jämtin] verkligen att en utsatt grupps psykiska ohälsa kan vändas till psykisk hälsa genom att vi bygger könsneutrala toaletter? […] Psykisk ohälsa borde rimligtvis bekämpas med ökade satsningar i psykiatrin, med ett ökat värderingsarbete i skolan och med nolltolerans mot verkligt kränkande beteenden.

Likaså är det ett tecken på naivitet när Carin Jämtin på fullaste allvar tycker att det skulle hjälpa att inrätta en hbt-avdelning på Stockholms Stadsmuseum och starta offentliga äldreboenden för äldre homo- bi- och transpersoner. Undertonen är tydlig: hbt-personer kan inte leva på samma sätt som vi andra eller ens tillsammans med oss andra, de måste hela tiden behandlas som en enskild grupp med helt andra intressen än övriga samhället. När Uppsala Nya Tidning aprilskämtade om en särskild bilprovning för sexuellt avvikande bilförare tyckte många att det hela togs ett steg för långt. Nu är vi på väg i precis den riktningen – mot ett skiktat samhälle där alla håller sig för sig själva, ett samhälle där minoriteterna isolerar sig på egna offentligt finansierade öar av välfärd. […]

[K]anske kan till och med Carin Jämtin hålla med om att det är ett större problem att gamla personer inte får se solen ens en gång i veckan än att de inte får bo på speciella vårdboenden baserat på deras sexualitet? Att personalen är hbt-certifierad spelar ingen roll när de ändå inte byter blöja på en sängliggande på grund av tidsbrist.

Intressant är dock varför det är en repressentat för ett av Alliansens ungdomsförbund som kommer med kritiken. Borde inte någon av ledarna för de politiska partierna våga utmana Socialdemokraterna och deras hbt-politik?

Kanske är det äntligen dags för Göran Hägglund (KD) att göra rätt för sin lön. Kristdemokraterna har nu en gyllene chans att på riktigt dra igång kampanjen för ”verklighetens folk”. Inte minst när man nu också har lyckats varumärkesskydda uttrycket.

Tar Kristdemokraterna inte upp denna kastade handske från Socialdemokraterna kommer man aldrig att göra det.

Read Full Post »

KAMPANJ: Göran Hägglund (KD) har valt att inte närvara vid partiledardebatten på Stockholm Pride. Reaktionerna har blivit förutsägbart negativa och hysteriska.

Få saker är mer politiskt korrekt än hbt-frågor. Och knappast någon i vare sig media eller bland dagens politiker vågar framföra några negativa synpunkter på de politiska synpunkter som hbt-rörelsen företräder.

När det gäller Hägglund handlar kritiken inte ens om något han sagt. Kritiken handlar om att han haft mage att prioritera ett annat arrangemang än Stockholm Pride.

När hbt-rörelsen kallar förväntas tydligen politiker lyda. Kritiken har dessutom kommit inifrån Alliansen.

Men den annars så förutsägbart liberala Expressen har idag – för ovanlighetens skull – även lite kritik riktad mot hbt-rörelsen på sin ledarsida.

Reaktionerna är absurda. Om alla partiledare måste infinna sig på Pridefestivalen spelar ingens närvaro någon roll. Då reduceras partiernas besök till tomma symboliska gester. Evenemanget får mer karaktären av barnens FN-dag än av seriös politisk aktivism.

Arrangörerna planerar att precis som när Göran Persson uteblev från debatten 2006 ställa en tom stol i Göran Hägglunds ställe. Man vill skamstämpla honom. […]

Det är hans [d.v.s. Hägglunds] politik som ska kritiseras, inte hans beredvillighet att underkasta sig någon slags tom ritual. Men det är inte första gången arrangörerna försöker sälja in prideengagemang som ett slags avlatsbrev. För några år sedan utmålades ett antal storföretag som homofoba när de valde att inte sponsra festivalen.

Snacka om maktfullkomligt särintresse. För att inte säga fega politiker.

Read Full Post »

saplogotypeLEDARSKAP: Ann Tiberg har undersökt turerna kring bildandet av den rödgröna alliansen för TV4 och Kalla Fakta.

En av de viktigaste slutsatserna är att Mona Sahlins otydlighet om vad hon vill och vart hon vill föra partiet riskerar att stöta bort kärnväljare samtidigt som hon misslyckas med att vinna nya i storstäderna. 

Ann Tiberg placerar inte Mona Sahlin till höger inom socialdemokratin utan kallar henne istället en ”resultatorienterad politiker”. De som känner henne ”beskriver henne snarare som modernist än vänster”;

Detta blir en skarp kontrast till de många traditionalisterna som finns i partiet. Hon identifierar sig mer med problem som handlar om diskriminering, HBT-frågor och utslagning i invandrartäta bostadsområden än med de traditionella klassfrågorna. Och hennes politik borde därför tilltala storstadsväljarna mer än de väljare där den socialdemokratiska kärnan är som starkast: de som bor utanför Stockholm, i de mellanstora städerna, i Norrland och Skåne. Om detta verkligen fungerar är en annan femma: socialdemokraterna har rekordlåga förtroendesiffror i Stockholm i de senaste mätningarna och Sahlin riskerar att hamna i dilemmat att hon stöter bort kärnväljare utan att lyckas värva nya väljare i storstäderna.

Mona Sahlins ställningstagande för strikta budgetregler – för att hindra stora budgetunderskott – var en viktig anledning till att motståndet till att bilda allians med bara Miljöpartiet blev så stort.

En stor dela av det socialdemokratiska partiet hyser stora sympatier för Vänsterpartiet inställning i denna fråga. Dessutom fanns det inom näringslivet företrädare som nu menade att staten sparade alldeles för mycket. Att då hålla så strikt på budgetdisciplin uppfattades av många som näst intill nyliberal politik.

Kraven från Sahlin sida om budgetreglerna är en av de punkter som inte var helt förankrade inom partiet och här finns faktiskt en del av förklaringen till varför det sen gick som det gick.

Av många till vänster inom partiet och facket uppfattas Mona Sahlin befinna sig långt ut till höger i partiet. Som exempel anger man att Sahlin har drivit etableringsrätt för friskolor, betyg från årskurs sex, hyllandet av entreprenörer och den positiva synen på Lissabonfördraget i EU.

Även när det gäller partiets landsomfattande rådslag för att förnya och vitalisera partiets politik ser vänsterfalangen en slagsida åt höger;

Intressant i det sammanhanget är att de svar som kommit in till rådslagen i mycket liten utsträckning tar upp sådant som partiledningen gärna talar om, som bortre parenteser i a-kassan eller tak för ersättningen.

Dent storm som blev resultatet när alliansen med Miljöpartiet presenterades på en presskonferens tog personerna runt Mona Sahlin på sängen.

I över ett år har samtliga partidistrikt varit informerade om hur samtalen gick (…) Efteråt skyller Mona Sahlin på just dem som var ordförande i de olika distrikten. ”I några distrikt hade man informerat varenda s-förening om det här, andra höll det för sig själva” (…)

Socialdemokraterna har tydliga problem med att idag kommunicera vad man vill och vilken politik man står för. Medan de borgerliga partierna i god tid innan valet 2006 sammanfogade sin politik har Sahlin snarare hamnat i en tvångströja med sina koalitionspartners. 

Att det inte blev någon bred blocköverskridande överrenskommelse om energin bör därför inte ha överraskat.

Om Sahlin hade gjort upp med regeringen hade hon fått problem med Vänsterpartiet och Miljöpartiet redan innan man kommit ur sina startblock. Att man nu har sagt nej till en sådan överrenskommelse innebär att partiet har tagit ännu ett beslut som lämnar mittfältet fritt för allianspartierna.

Problemet för Mona Sahlin och Socialdemokraterna är att det bara är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som idag kan kalla sig som segrare.

Read Full Post »