Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hasan Dölek’

VALFUSK: TV4 Nyheterna har återigen avslöjat fusk inom ett politiskt parti. Tidigare var det inom Moderaterna nu gäller det Socialdemokraterna.

”Socialdemokrater i Stockholms stad har medvetet fuskat med nomineringsprocessen, som avgör vilka som ska sitta i riksdag och fullmäktigeförsamlingar. Hasan Dölek kan komma in i riksdagen tack vare att han förordats av ett stort antal S-föreningar. Men TV4Nyheternas granskning visar att föreningarna bara finns på papperet.”

En intressant vinkling här är att valutskott och nomineringsgrupper alla är involverade i fusket. Dessa grupper och utskott har till specifik uppgift att håll koll på kandidater och följa arbetet som bedrivs i partiet och de olika föreningarna.

Att en valberedning eller nomineringsgrupp inte skulle vara informerade om att vissa av de S-föreningar som gett Dölek sitt stöd bara är rena papperskonstruktionerna är högst osannolikt.

Som svar på anklagelserna blånekar partiet och slår ifrån sig. Knappast den effektivaste formen av krishantering.

Alla med erfarenhet från partipolitiken vet att det fuskas inom de politiska partierna. Som tidigare skrivits på bloggen är den interna kontrollen – medvetet eller omedvetet – ofta urusel inom partierna. 

[D]et finns en rad olika sätt att fuska inom de politiska partierna. Inte minst därför kontrollerna inte alltid är de bästa. Partirävar har därför många gånger stora möjligheter att rigga ett val mer eller mindre raffinerat. 

Att TV4 nu har avslöjat en av dessa fuskvägar kommer inte att hindra att det även fortsättningsvis blir betydligt lättare att fuska internt i ett parti än vad det är i exempelvis ett kommunalval. 

Read Full Post »