Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hamilition Nolan’

NYHETER | Den politiska rapporteringen kritiseras ofta för att vara mer inriktad på spelet än av politikens innehåll.

Strategy

En som tycks hålla med är Hamilton Nolan på Gawker.

As the 2016 presidential election draws closer, America’s political press corps is warming up for what they do best: drone on about nothing of consequence.

Advocates of press freedom are fond of quoting Thomas Jefferson when he said, ”Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.” They are less fond of quoting Thomas Jefferson when he said, ”The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers.” Jefferson was no fool. He understood both the vital importance of a free press to a democratic society, and the propensity of journalists to squander that freedom on absolute bullshit.

Politics is important. The politicians that we elect pass laws that meaningfully affect the lives of millions or billions of people. Political journalism is an important job. These journalists are responsible for telling the public what they need to know about the people they vote for. They are responsible for explaining and analyzing the critical issues that these politicians will be making choices about—many of which are quite literally life-and-death decisions. Will we go to war? Will we figure out how to adapt to climate change? Will we do something to stop the rampant economic inequality that is dividing our society? Getting to the heart of these questions is ultimately what political journalists should do.

That is not, of course, what most political journalists do. Most political journalists cover political campaigns in the same way that sports reporters cover sports. Team A has a new strategy! Team B made a mistake! Team C has a new manager! This style of ”horse race journalism” has the effect of completely obscuring the issues underlying these political campaigns. So why do reporters do this? Because it is easy.

Ouch!

Det var en rejäl smäll mot både medias rapportering och alla som är intresserade av partiernas strategiska planer och kampanjer.

Det ligger naturligtvis mycket i kritiken. Men trots detta finns det en rad invändningar mot Nolans resonemang.

För det första är det bra naivt att tro att media bara skulle rapportera rakt av om politikernas förslag även om det var önskvärt. Media har trots allt en tendens att bestämma själv vad man vill rapportera om.

Det ligger också i politikens natur att kritisera sina motståndare. Och denna kritik handlar inte uteslutande om att man har olika åsikter. Det handlar lika mycket om att man positionera sig i förhållande till varandra.

Det är därför fullt rimligt att rapportera om politikers planer och strategiska arbete eftersom dessa förklarar partiernas agerande.

Om media inte rapporterade om dessa överväganden – även om det ofta görs i något spekulativa termer p.g.a. brist på ”bevis” – skulle man inte göra sitt jobb.

Den som tror att partierna – internt och externt – bara ägnar sig åt djuplodande samtal i Sokrates anda mistar sig rejält.

Så om media inte rapporterade om partiernas strategiska överväganden skulle väljarna missa en viktig pusselbit kring det politiska arbetet. Strategiska och taktiska överväganden upptar nämligen en stor del av partiernas interna arbete.

Politikernas arbete är vare sig så oegennyttigt och nobelt som de själva vill få det att framstå som eller så smutsigt som belackarna hävdar.

Sanningen ligger någonstans däremellan. Och det är medias uppgift att beskriva politiken ”warts and all”.

Read Full Post »