Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hamas’

ATT DIKTATURER använder sig av lögner och propaganda är inget nyhet. Att västerländska medier spelar med är mindre känt.

Media lider ofta av ett sjukligt behov av leverera ”balanserad nyhetsrapportering”. Man ger därför utrymme även år dessa regimers talesmän.

Det behövs knappast någon större kompetens hos journalister och reportrar för att kunna genomskåda spelet. Men trots detta rapporterar media sällan om hur detta propagandakrig fungerar.

Terroristorganisationer som Hamas och Hizbollah använder sig t.ex. av exakt samma överdrifter, lögner och absurditeter som Muammar Khaddafi och hans talesmän använder sig av i Libyen.

Enda skillnaden tycks vara att västmedia har bestämt sig för att Hamas och Hizbollah är ”politiskt korrekta” medan Khaddafi inte är det längre.   

Andrew Gilligan, Londonredaktör för Telegraph Media Group, skriver i The Spectator om hur det kan låta när Khaddafi och hans propagandamaskineri maler på. Men det skulle lika väl kunna handla om någon annan regim eller organisation i Mellanöstern eller norra Afrika.

‘We have some civilian martyrs for you,’ said the Libyan government minder, with the triumphant look of a Soviet housewife who has just found a bottle of Scotch in the state-controlled supermarket.

[…]

It was the kind of thing that stays in the memory — but mainly because that body, and another one next to it, were the first two that any western reporter in Tripoli had seen in weeks. […] Three more corpses were brought out last Tuesday. And that, so far, has been it.

For the Tripoli press corps, a typical Crusader airstrike has three phases. First, nearly always in the middle of the night, comes the bang itself, or multiples thereof — often conveniently close to our hotel, allowing us to report that Nato has launched its ‘heaviest attacks yet’ on the Libyan capital.

Then there is the government-organised bus ride to what is generally an empty building with smoke billowing from it (more sensitive targets tend to be omitted from the tour itinerary). Finally, the evening may conclude with a visit to a hospital, at which we will be told that there have been dozens, even hundreds, of civilian casualties, but will actually be shown perhaps six young men with superficial wounds. The others, it will be explained, are being treated elsewhere, or have already recovered — praise be to Allah!

This week, the regime claimed that Nato has killed 718 civilians since the bombing began. But in the whole ten weeks of the air campaign, the authorities have not produced a single one of the dead babies, bombed schools, or large-scale ‘martyrdoms’ that feature so prominently in the state-controlled media. They are starting to get desperate.

Othman Baraka, an official of the anti-corruption ministry, gave a press conference to denounce a Nato strike on his headquarters. Twenty-five of his civilian staff had been injured, he stormed. No, on second thoughts, make that 54. The hacks politely pointed out that the attack had taken place in the middle of the night. ‘The anti-corruption ministry works around the clock,’ said Mr Baraka.

Read Full Post »

LÄCKOR: En oväntad konsekvens av de senaste läckorna från WikiLeaks är att Israel framstår som det sunda förnuftets röst i Mellanöstern.

Israels varningar när det gäller hotet från Iran och terrorismen besannas nu i dokumenten.

De flesta stater i Mellanöstern har sedan länge insett att Iran är ett av vår tids största hot. Det är bara det att man inte säger det öppet därför att man är rädd för konsekvenserna från Iran och deras allierade bland skurkstater och terrororganisationer.

Dessutom har det blivit uppenbart att andra terroristsympatisörer som Syrien inte har något som helst intresse av fred i området.

De enda länder som inte verkar vilja se sanningen är USA och länderna i EU.

Och det är inte bara Saudiarabien som har fått nog av Iran. Från The Guardian:

In talks with US officials, Abu Dhabi crown prince Sheikh Mohammad bin Zayed favoured action against Iran, sooner rather than later. ”I believe this guy is going to take us to war … It’s a matter of time. Personally, I cannot risk it with a guy like [President Mahmoud] Ahmadinejad. He is young and aggressive.”

Från The New York Times:

Cables describe the United States’ failing struggle to prevent Syria from supplying arms to Hezbollah in Lebanon, which has amassed a huge stockpile since its 2006 war with Israel. One week after President Bashar al-Assad promised a top State Department official that he would not send “new” arms to Hezbollah, the United States complained that it had information that Syria was providing increasingly sophisticated weapons to the group.

Read Full Post »

HamasUNDERSÖKNING: Vad som måste komma som en chock för många inom det svenska politiska, massmediala och kulturella etablissemanget har terrororganisationerna Hamas och Fata inget större stöd i vare sig i Gaza eller på Västbanken.

En opinionsundersökning utförd av Palestinian Jerusalem Media and Communications Center (JMCC) i juni visar att endast 18,8 procent av den palestinska befolkningen stödjer den islamistiska gruppen Hamas. I januari var siffran 27 procent.

Undersökningen visar också att 35 procent av de 1199 tillfrågade palestinierna stödjer Fatah. I januari var siffran 26 procent.

På frågan om vem man skuldbelägger för att det inte har skett något genombrott i dialogen mellan palestinierna svarar endast 26,5 procent att felet är Israels.

Detta får anses vara en förvånansvärt låg siffra. Åtminstone om man går efter hur Mellanösternkonflikten rapporteras i västmedia.

Hela 23 procent skyller på Hamas och 15 procent lägger skulden på Fatah. Detta är knappast siffror som inger förtroende för två organisationer som själva anser sig vara palestiniernas främsta företrädare.

Medan propaganda från Hamas och Fatah brukar sväljas utan någon noggrannare granskning i västmedia har tydligen palestinierna en lite mer realistisk inställning till dessa organisationer.

Read Full Post »

Liste AntisionisteDEMOKRATI: Europa går till val. Och i val kan vilka tokstollar och fanatiker som helst ställa upp med egna vallistor.

Fråga: Vilket parti stöds av terrororganisationerna Hamas och Hizbollah, en fängslad kommunistisk terrorist från Venezuela och en antisemitisk komiker (!) från Kamerun?

Bloggen Jihad i Malmö har hissat pestflaggan för Antisionistiska vallistan (Parti Anti Sioniste). Detta ”alternativ” i partifloran i EU har fått stöd av den gamle terroristen Illich Ramírez Sánchez (alias ”Carlos”, alias ”Schakalen”).

Denna Carlos – som sitter i fängelse på livstid för 83 mord – har gett sitt stöd för den antisemitiske kandidaten Dieudonné M’Bala M’Bala från Antisionistiska vallistan.

Dieudonné M’Bala M’Bala – som står Front National nära – har redan lyckats med konststycket att dömas fem gånger för antisemitiska uttalanden. På Antisemitiska vallistan står också Hizbollah kandidaten Yahia Gouasmi.

Denna samling av dårar får en att tänka på Winston Churchill när han 1947 i ett tal i parlamentet spetsade till sin syn på demokrati;

Democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time.

Read Full Post »

tennisTENNIS: När Sydsvenskan idag på ett helt uppslag om Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel låter tre ”sakkunniga” uttala sig har man valt att inte låta någon med tydligt positiv inställning till Israel komma till tals.

Däremot tillåter man Olof Holmgren, talesman för den politiskt motiverade nätverket ”Stoppa matchen”, att komma till tals. Ingen pro-israelisk organisation får överhuvudtalat komma till tals.

Sydsvenskan kommer säkert att försvara sig med att de tre (dessutom med var sin stor bild) är de samma som var med på en paneldebatt på Malmö högskola. Därmed kan man alltid skylla på Malmö högskola om det skulle behövas. Detta ursäktar dock inte att den politiska vinklingen bli tydlig och klart anti-israelisk.

De två övriga är Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och Rolf Jönsson, handläggare i trovärdighetsfrågor på Riksidrottsförbundet.

En akademiker, en tjänsteman och en politisk aktivist på vänsterkanten är knappast höjden av balans.

Den politiska vinklingen förstärks eftersom Petersons argument – att den svenska sidan borde lämna walkover – ligger närmare den politiska aktivistens argument än den mer strikt neutrala tjänstemannens synpunkter.

En tjänstemans roll är per definition att vara strikt inriktad på att argumentera för sin roll utan att lägga in några politiska synpunkter.

Inte för att Jönsson gör speciellt bra ifrån sig. Han öppnar t.o.m. upp för att idrotten kommer att låta sig påverkas att politiska påtryckningar framöver;

På längre sikt måste idrotten få veta om det går att ordna sådana arrangemang i framtiden.

Totalt skapar därför artikeln en bild av att alla argument talar för de politiskt motiverade aktivisternas synpunkter och krav.

Att dessa aktivister är en osmaklig blandning av etablerade partier, anhängare till terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah och antisemitister på både höger- och vänsterkanten tycks inte beröra Sydsvenskan.

Read Full Post »

MELLANÖSTERN: En av de mer udda rösterna inom svensk media är tidningen Världen idag. Redan under sitt första år 2002 lyckades man publicera avslöjande artiklar som nominerades till Stora journalistpriset och vann Guldspaden.

ulf_nilson_propagandakriget

Bland sina medarbetare har man bl.a. ”världsreportern” Ulf Nilson (känd från Expressen) och Siewert Öholm (tidigare bl.a. programledare på SVT).

Under vinjeten Media och Mellanöstern skriver bl.a. Stefan Dominique kontinuerligt om hur media bidrar till att skapa en snedvriden och anti-israelisk bild av läget i regionen.

Tidningen har också – vilket måste vara unikt i svensk media – publicerat en artikelserie om propagandakriget mot Israel. Här har Ulf Nilsson avslöjat den fientliga mediesyn på Israel som präglar inte minst svensk media. (Tillgänglig via tidningens plusarkiv).

I artikelseriens första del – ”1967 blev Israel hatobjekt” – beskriver Nilson hur Sverige har gått från att vara ett Israel vänligt land till att vara det diametralt motsatta. Nilson ger exempel från en studie från Living History Forum och BRÅ;

26 procent anser att Israel behandlar palestinierna som nazisterna behandlade judarna (alltså vill utrota dem). 9 procent anser att ”fred på jorden är omöjligt så länge Israel finns”. 13 procent tror på en mystisk ”judisk” makt över media, ekonomi och USA:s utrikespolitik. 25 procent sade sig vara helt eller delvis emot en jude som statsminister i Sverige.

I andra delen – ”Sanningen friade inte Israel” – visar Ulf Nilson att den anti-israeliska propagandan lyckades sätta bilden av att Israel medvetet hade utfört en massaker i den palestinska staden Jenin. Enligt den anti-israeliska propagandan skulle 900 civila ha dött. 

En rad senare utredningar (gjorda av bland andra FN) visade att 53 palestinier dödats medan 23 israeliska soldater fått sätta livet till.

Tredje delen – ”Libanon 2000: Bilden som vapen” – beskriver Ulf Nilson hur tröstlöst det kunde vara att försöka skildra kriget mellan Israel och Hizbollah i Libanon sommaren 2006.

[Hizbollah] siktade på civila [i Israel] och lyckades perfekt med att sprida skräck och avsky. Allt detta rapporterades bara summariskt i världsmedia (…) Slutsatsen kan bara bli en. Hizbollah ledning vill att civila ska bli dödade. Man använder dem som sköldar. Med deras hjälp vinner man propagandakriget – och nya anhängare.

I fjärde delen – ”Tunnelsmugglingen tar ny fart” – påpekar Nilson att den viktigaste anledningen till att Israel slog till mot Gaza är de tunnlar – ofta grävda av barn – från Egypten under Filadelfia-vägen som sträcker sig 15 kilometer utmed gränsen, till flyktinglägret Rafah i Gaza.

I dessa tunnlar smugglas raketer från Iran (som vill förinta Israel) till Hamas som skall använda dessa till att beskjuta civila i Israel (och som på sitt program har att Israel skall förintas).

Men, till skillnad från inte minst västvärldens (för att inte tala om arabvärldens) medier lade han [EU:s rapportör, förre belgiske utrikesministern Louis Michel], skulden på Hamas. Enligt Michel använde Hamas civila som sköldar. Man helt enkelt ville se döda civila och därmed skapa bild av Israel som brutalt och hänsynslöst mordiskt.

Detta skall sättas i motsats till Israels agerande i Gaza. Den brittiske översten Richard Kemp konstaterade att ”jag tror inte att det någonsin i krigens historia har gjorts så stora ansträngningar för att begränsa civila skador”.

Ulf Nilson konstaterar att det genomgående har varit så att Israel ofta har nått sina militära mål men att man har förlorat propagandakriget.

Det kan tilläggas att Israel har förlorat propagandakriget inte minst för att media i väst villigt har låtit sig vara mottagare av desinformation från terrororganisationer som PLO, Hamas och Hizbollah.

Read Full Post »

14kandahar_600TERROR: En 11 årig flicka – Shamsia Husseini – i Afghanistan säger följande efter att åter vara tillbaka i sin klass efter att ha blivit attackerad med syra (!) på vägen till skolan för två månader sedan; 

”De människor som gjorde detta mot mig vill inte att kvinnor skall vara utbildade. De vill att vi skall vara dumma ting.”

Kan vara bra att tänka på vad kampen mot terrorn verkligen handlar om. Detta oavsett om kampen förs i Afghanistan, i Irak eller mot terroristorganisationerna som Hamas och Hizbollah i Mellanöstern.

Read Full Post »

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANSTERRORISM: Att svensk media har lite svårt – för att nu uttrycka sig diplomatiskt – att rapportera objektivt från konflikten i Mellanöstern är ingen nyhet.

Förmågan att se mellan fingrarna när det gäller övergrepp från Hamas och andra terroristorganisationer är numera snarare rutin än undantag.

I svensk media tycks det nästan alltid bara vara Israel som skall visa förhandlingsvilja. Detta oavsett hur många terrorangrepp man utses för eller hur många missiler och granater som regnar över oskyldiga i israeliska byar.

Men ibland blir rapporteringen på gränsen till det komiska när man försöker ”balansera” rapporteringen.

Dagens Nyheter – som på senaste tiden inte har varit värst i rapporteringen från striderna i Gaza – skriver t.ex. så här den 4 januari med anledning av att Hamas inte vill gå med på eldupphör förrän alla gränsövergångar till Israel och Egypten öppnas;

Dessa övergångar har varit öppna hela veckan för tillförsel av förnödenheter, men det Hamas kräver är något annat: garantier för att Israel inte bommar igen Gazaremsan efter palestinska raketattacker eller efter automateld mot israeliska jordbrukare på andra sidan gränsen [sic].

Det tål att upprepas: För att gå med på eldupphör vill Hamas alltså att Israel dels går med på att Hamas får fortsätta med sin terrorbeskjutning av oskyldiga i Israel och att Israel håller öppet gränsövergångarna mellan det av Hamas kontrollerade Gaza och Israel!

Detta rapporterar DN:s korrespondent som om detta var de naturligaste kraven i världen.

(Kanske just för att det visar i all sin absurditet vilken typ av organisation Hamas egentligen är finns denna artikel inte längre tillgänglig på hemsidan utan har nu blivit ”uppdaterad”.)

Read Full Post »

aldurrah1PROPAGANDA: I september 2000 kablades bilder ut över världen från den franska TV stationen France 2 som tycktes visa hur israeliska prickskyttar dödar en 12-årig palestinsk pojke.

Grymma bilder om det nu inte hade varit för att bilderna var falska – resultatet av palestinsk propagandakrigsföring.

Det hela skulle vara mindre oroande om det inte hade varit för att västerländsk media fortsätter att spela med i detta spel, inte bara i detta enskilda fall, utan även i hela sin rapportering från Palestinakonflikten.

Melanie Phillips, författare och krönikör på bl.a. Daily Mail, har granskat skandalen som har fått väldigt lite uppmärksamhet i media.   

Fabricering av pro-palestinska nyheter har tagit sådana proportioner att det har fått ett eget namn – Pallywood – ett palestinskt Hollywood där lögner paketeras som sanningar för att sedan kablas ut över världen via västerländska media organisationer.

Varför låter sig västerländska journalister duperas på detta sätt?;

The answer lies in a combination of their dislike of Israel, professional self-preservation, and the fact that they depend upon local stringers who are virtually all partisans of the Arab and Islamist cause.

Enligt Danny Seaman, israeliska regeringens presskontor, är nästan alla stringers som nu levererar lokalt material och bilder till västerländska journalister från Gaza också ansvariga inför Hamas. Och journalisterna vet att om att göra sig till ovän med Hamas innebär att man riskerar sina egna liv.

Palestinska stringers – som ser sig som propagandister för den palestinska saken – har mer eller mindre tagit över de utländska mediakontoren. Under en längre tid har därför också bilder från Gaza blivit rutinmässigt fabricerade och manipulerade medan västerländska media organisationer väljer att ignorera detta faktum.

‘Bad Jews, poor Arabs’ sold papers. Then it became so much the reality that no one ever challenged it.

Phillips menar att;

What Western dupes fail to realise is that Pallywood is a key weapon in the asymmetrical warfare being waged against Israel and the West. Realising they cannot achieve victory by conventional military means, the Palestinians and Islamist use psychological warfare – psy-ops – as a key strategy both to recruit their army of terrorists, and to demoralise, confuse and suborn their victims.

Inte konstigt att rapporteringen i svensk media ständigt framstår som ensidig när man läser hur media medvetet låter sig utnyttjas av terroristernas propagandacentraler.

Read Full Post »

NYHETSRAPPORTERING från dagens vansinnesdåd i Jerusalem kan bara uppfattas som att SVT känner ett brinnande stort behov av att ge terroristorganisationen gratis reklam.

En ensam palestinier dödade tre människor och skadade ett 40-tal när han körde en hjullastare genom gatorna i Jerusalem.

Israelerna utnyttjade inte detta för att anklaga någon palestinsk organisation för att ligga bakom dådet. Detta trots att flera palestinska organisationer tog på sig ansvaret.

Istället höll man sig till vad man uppfattade som sanning, nämligen att mannen var kriminellt belastad utan några organisatoriska kopplingar. Med andra ord en tragisk händelse som ingen kunde ha förutsatt.

Men istället för att nöja sig med detta vinklar SVT händelsen med att Hamas INTE har tagit på sig ansvaret för vansinnesdådet! Wow, vilken nyhet!

1-0 till Hamas!

Sedan låter man Semi Abu Zuhri, talesman för terroristorganisationen Hamas, komma till tals och anklaga israelerna – (som INTE har anklagat någon palestinsk organisation!) – för att vara de ansvariga ”om dådet var avsiktligt som israeliska källor har påstått”.

2-0 till Hamas!

Och om det var ”avsiktligt”, fortsätter Zuhri, så är det en ”naturlig följd av israelernas brott mot palestinierna på Västbanken”.

3-0 till Hamas!

Vidare att orsaken i så fall också beror på den israeliska ”ockupationsmaktens vägran att stoppa angreppen på vårt folk”.

4-0 till Hamas!

Detta kan bara uppfattas som en mycket lyckad dag för terroristoganisationen Hamas propagandakrig mot den demokratiska staten Israel.

En tragisk händelse har man lyckats vända mot israelerna samtidigt som man har fått stå oemotsagda i svensk public service television.

Vad är nästa steg för SVT? Varför inte sända Hamas propagandamaterial direkt utan kommentarer på bästa sändningstid?

Read Full Post »