Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hälso- och sjukvård’

VÄGVAL: Göran Hägglund har meddelat att det inte blir någon höjning av vårdnadsbidraget. Återigen har de övriga allianspartierna kört över Kristdemokraterna.

Detta betyder att partiet har tappat ännu en fråga som väljarna uppfattar som tydligt kristdemokratisk. Även om Hägglund försöker låta självsäker kommer det nu att bli svårt för partiet att rida på vårdnadsbidraget under valrörelsen.

Väljarna är inte dummare än att man inser att partiet inte kommer att kunna övertyga de andra partierna efter valet även om Kristdemokraterna skulle åstadkomma ett anständigt valresultat.

I realiteten har man under en lång rad av år – inte minst under innevarande mandatperiod – tappat en lång rad tydliga frågor som man tidigare blev identifierade med.

Ett parti behöver tydliga hjärtefrågor för att kunna vara relevanta inför väljarna. Det räcker inte med att bara tycka ungefär som alla andra partier i en rad frågor.

Och idag har Kristdemokraterna i realiteten bara kvar en politik som framstår som en minsta gemensamma borgerliga politik.

Partiet må brinna för hälso- och sjukvård och äldrefrågor men man har inte skapat något väljarna uppfattar avviker från vad de övriga allianspartierna tycker på respektive område.

Partiet har helt enkelt inte lyckats ladda sina frågor ideologiskt som Folkpartiet lyckades med när man inmutade skolfrågorna. 

Många tidigare hjärtefrågor har partiet dessutom centralt varit glada att man blev av med. Partiledningen har velat slippa att ständigt bli identifierad med frågor som man inte tycker har gett tillräcklig utdelning i tidigare val och som man har tröttnat att behöva argumentera för.

Man satte t.ex. inte upp mycket motstånd när de övriga partierna körde över partiet när det gällde samkönade äktenskap. Även abortfrågan har det varit tyst om under hela mandatperioden.

Vårdnadsbidraget har blivit lite av an flopp därför att de övriga partierna såg till att hålla nere beloppen. Och bensinskatten släppte man utan några större betänkligheter med motiveringen att man skulle få en tydligare miljöprofil.

Problemet här är naturligtvis att det är ytterst få väljare som väljer Kristdemokraterna bara för att man har blivit lite grönare. Miljömedvetna väljare är reda till stor del inmutade av andra partier. Ett miljöprogram ger inte med automatik fler väljare.

Men om partiet tappar den ena frågan efter den andra och samtidigt inte hittat nya hjärtefrågor kommer partiet att få det svårt.

Under mandatperioden har man lyckats med konststycket att göra både sina kärnväljare och sina nya väljare besvikna. 

Och väljarna står inte direkt och stampar otåligt för att det skall träda fram ännu ett liberalt parti på arenan. Partiet måste därför börja ställa sig frågan vad som är poängen med partiet.

Att bara vara lite mer för familjen än övriga partier är knappast tillräckligt för att motivera väljarna.

Som det ser ut idag kommer partiet att vara nöjt om man bara lyckas bli lite större än Centerpartiet. Detta även om valresultatet blir sämre än 2006.

Men efter valet måste man börja fundera över en långsiktigt hållbar strategi.

Read Full Post »

LONDON: David Camerons regering har antagit en sträng sparbudget samtidigt som man nu inleder ett omfattande arbete med att decentralisera makten och reformera landets hälso- och sjukvård och skolor.

Om han kommer att lyckas är ännu för tidigt att säga. The Economist har tittat premiärministerns reformförslag.

Of all the politicians elected to high office in the West in the past few years, David Cameron seemed the least revolutionary. […]

Yet within its first 100 days the Con-Lib coalition has emerged as a radical force. For the first time since Margaret Thatcher handbagged the world in 1979, Britain looks like the West’s test-tube (see article). It is daring again—not always in a good way but in one that is likely to be instructive to more timid souls, not least Mr Obama and his Republican foes. […]

Indeed, if there is a spiritual godfather of Britain’s punk politicians, it is that old Celtic headbanger, Gordon Brown. If he had not trashed the government’s finances before the recession, Mr Cameron, who back then was muttering about “sharing the proceeds of growth”, might have had a “muddling through” alternative.

Läs mer: En artikel om de ”sociala entreprenörer” som har inspirerat 10 Downing Street.

Read Full Post »

Don Wright den 23 mars 2010.

Read Full Post »

KOMMUNIKATION: En av de mest infekterade politiska debatterna under president Barack Obamas tid i Vita huset har varit kring reformeringen av hälso- och sjukvårdssystemet. Inte ens krigen i Irak och Afghanistan har piskat upp liknande stämningar.

Partierna har inte bara mobiliserat sina politiker och organisationer utan även en lång rad politiska strateger, lingvister och psykologer i kampanjen.

Sällan har ord varit så viktiga för att sätta bilden av de hot och möjligheter som man har velat att amerikanarna skall förknippa med ”Obamcare” (eller ”Obamascare”).

Health care stirs powerful emotions, and because the subject is so complicated, people are unable to balance their emotional reactions with rational ones. Moreover, appeals to fear, anger, and hate really gain traction when ignorance is wide and deep.

Och det är här som alla PR-konsulter, strateger, lingvister och psykologer kommer in i bilden för att styra upp den politiska kommunikationen.

För att få en bild av hur debatten har förts inom partierna kan rekommendera en artikel Sharon Begley på Newsweek.

It is a truism of political campaigns that you can’t beat somebody with nobody, or something with nothing. It is equally true in propaganda wars. Opponents of Obama’s health-care reform have un-leashed all the bogeymen and pushed all the emotional buttons. ”All the horror stories are being told by the Republican side,” says [linguist Geoffrey] Nunberg.

The Democrats have struggled to make an emotional connection with the public, even though it is possible to do that without lying. [Psychologist Drew] Westen suggests the Democrats ”should say that, since health insurance is tied to employment, ‘the current system takes away your freedom to quit your job.’ ”

Berkeley linguist George Lakoff thinks the White House could win hearts and minds by emphasizing that in the current system, ”insurance companies deny you care.” And the administration could score extra points by describing people who have been bankrupted or killed by that denial. There is no shortage of examples, from Blue Shield denying high-tech cancer surgery that oncologists said was patients’ only hope, to Cigna nixing a liver transplant that was a 17-year-old’s only chance of survival. She died. (Wall Street rewards insurers for denying claims; a company with a claims-paid rate of, say, 80 percent is viewed as better run than one with a rate of 85 percent.) ”If you told the story of how greedy insurers deny coverage to sick people, you could whip up emotions in favor of reform,” says Westen.

Read Full Post »