Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Grönköpings Veckoblad’

VAL 2014 | Det gick inte så bra i valet för Socialdemokraterna i Grönköping. Som alltid tenderar valresultatet i kommunen följa resultatet i riksdagsvalet.

Bild Stockholm stad--Valarbete i Stockholm 1924

Grönköpings Veckoblad (opartiskt liberal) var där när hr stadsrådet Joel Erikssons hangångne man, tillika svärson, informationssekreteraren V. Helmersson presenterade valanalysen vid en presskonferens i kommunhuset.

– Det huvudsakliga skälet till att S icke gick framåt i valurnorna som önskat, d.v.s. till normala 50 procent av rösterna, sade hr H. inledningsvis, var at icke tillräckligt många väljare röstade på S. Detta i sin tur synes bero på att detsamma (väljarna) i st. lade sin röst på andra partier, i den mån som de icke helt enkelt stannade hemma å soffan.

[…]

– Tvivelsutan finns det för många partier att rösta på (icke mindre än åtta stycken, plus tillfälliga partibildningar som Knisslinges väl eller Stoppa framfarten), vilket gör väljarna så förvirrade, att de inte i vallokalen tager rätt valsedel (d.v.s. S).

– Inför nästa val bör man därför förminska antalet tävlande partier, eller åtminstone förhindra, att alltför många olika valsedlar utlägges. Skulle väljarna ex.vis blott ha S och Knisslinges väl att välja mellan, torde utgången vara given.

– En alternativ väg, fortfor hr info.sekr H., är att s.a.s. höja tröskeln för representation i kommunalfullmäktige. Det finns knappast någon anledning till att partier som får så litet som 6-7 procent av rösterna blir invalda; här rör det ju sig om uppenbara särintressen. Lämpligen kan den s.k. ribban läggas vi det röstetal som S faktiskt uppnår i valet.

Källa: Grönköpings Veckoblad, december 2014 (högaktuell till mitten av januari).

Bild: Valarbete utanför en vallokal i Stockholm inför riksdagsvalet 1924. Stockholm stad. 

Read Full Post »

FÖRSVARET | ”Vår beredskap är god”. Åtminstone i Grönköping. Och så länge den lede fi undviker att anfalla under helger och semestertider.

Soldater

Det illvilliga ryktet att Fältjägarecorpsen blott skulle kunna försvara kommunens yttre gränser under en enda vecka dementeras bestämt av hr reservlöjtnant Napoleon ”Nappe” Johnson. Förutom att ryktet är falskt, utgör det ett vackert exempel å en s.k. strategisk dimridå (bluff), utbasunerad för att förvilla fienden.

-Sanningen är snarare den, att de styrkor jag ansvarar för kan hålla stånd mot en illvillig fiende under de flesta av årets veckor, om vi blott får tillfälle till återhämtning, vapenvård och helgpermission mellan bataljerna, säger hr res.löjt.J.

-Det torde endast vara under de allra hetaste semesterveckorna (vecka 26-31), då mannarna traditionsenligt hemförlovas, som försvaret av vår ärofulla hembygd kan komma att svikta. En liten brasklapp bör även utfärdas för sportlovsveckorna, påskveckan och de veckor då stora sportevenemang televisionsvisas. Övriga tider å året är vår beredskap god, för att icke säga synnerligen god. försäkrar hr J.

Övrigt: Texten hämtad från den ständigt lika pålitliga publikationen Grönköpings Veckoblad (opartiskt liberal).

Read Full Post »