Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göteborgs universitet’

TREND | Trots att intresset för politik har ökat från 46 % i mitten av 1980-talet till 54 % 2011 är färre svenskar med i politiska partier.

SOM-Institutet - Svenska trender 1986-2011

I mitten av 1980-talet var 12 % medlem i ett politiskt parti. Nu har siffran halverats till 6 %, enligt rapporten Svenska trender 1986–2011, som ges ut av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Frågan man ställde löd: ”Hur intresserad är du i allmänhet av politik?”

Resultaten avser dem som angett mycket och ganska intresserade av politik respektive andel partimedlemmar bland samtliga svarande.

Frågan om partimedlemskap ingick inte 1996. De fyra svarsalternativen var ”mycket intresserad”, ”ganska intresserad”, ”inte särskilt intresserad” samt ”inte alls intresserad”.

Medlemskap i ungdoms- respektive kvinnoförbund inkluderades i partimedlemskap.

Bild: Grafik från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Samtliga overheadbilder från studien finns på deras hemsida.

Read Full Post »

GRANSKNING | Är det inte dags att journalister börjar behandla Miljöpartiet som alla andra partier? Partiet har alltför länge haft en gräddfil i media.

Hela 41 procent av de svenska journalisterna tycker att Miljöpartiet är det bästa partiet, enligt en undersökning från Institutionen för kommunikation, medier och journalistik (JMG) vid Göteborgs universitet.

Undersökningen visar att störst andel journalister med sympatier för Miljöpartiet finns hos Sveriges Radio (54 %). Därefter följer Sveriges Television (52 %), kommersiell radio/tv (45 %), morgontidningar i storstad och kvällspress (40 %), landsortspress (38 %) och populärpress (34 %).

Undersökningen har inte gått in på frågan om hur partisympatierna påverkar journalistiken. Men det är uppenbart att Miljöpartiet under lång tid nu undgått hård granskning. I vissa fall blir resultatet direkt komiskt.

Speciellt anmärkningsvärt är att det inte ens skett någon granskning sedan partiet seglat upp och blivit landets tredje största parti.

Miljöpartiet har länge befunnit sig i en gräddfil i media. Att man har en så stor del av journalistkåren bakom sig är säkert inget som har skadat partiet.  

Om journalister tycker att Miljöpartiet har en bra politik och speglar världen på ett korrekt sätt kommer man på nyhetsredaktionerna av naturliga skäl inte heller att se poängen i att granska partiet.

En annan anledning som säkert har spelat roll är att partiet under lång tid ”ägt” miljöfrågorna. Och vad kan vara mer politiskt korrekt än att vilja ha bra miljö?

Sympatierna för Miljöpartiet har dessutom ökat med 19 procentenheter sedan förra undersökningen 2005 bland journalister.

Professor Kent Asp, vid JMG, konstaterar att mönstret är detsamma som i tidigare undersökningar.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kraftigt överrepresenterade vid en jämförelse med valmanskåren som helhet. Samtidigt är Moderaterna och Socialdemokraterna kraftigt underrepresenterade.

Läs mer: Professor Jesper Strömbäck om medielogiken i Vänstervridna journalister och högervridna medier?”

Read Full Post »