Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Förhandlingar’

FÖRHANDLING | Bill Richardson, tidigare guvernör i New Mexico, berättade för Kent Black på Bloomberg Businessweek om sina erfarenheter.

Saddam Hussein

It’s important when you negotiate with a dictator that you connect personally. […] Often the key is to find out what they really need rather than what they say they want. You have to learn what their current moods are, who they’re having an affair with, who they are threatened by, and what you think they want out of the negotiation with you. Don’t get emotional.

When I was negotiating with Saddam Hussein, I let him vent about the injustices that he felt the U.S. had played on Iraq. And then, after listening, I said, “You know, Mr. President, I’m not here to discuss the U.S.-Iraqi relationship. I just want the two Americans who are imprisoned [William Barloon and David Daliberti, released into Richardson’s custody in July 1995]. You’re not going to get an improvement in the relationship with the U.S., but you’ll get praise for a humanitarian gesture.”

You have to let the other side save face. Humor is often very effective. With the Sudanese, I said, “So, Mr. President, this guy that I’m still trying to get out of jail, does he still have his fingernails?” A little levity is important.

Bild: Daily Mail.

Read Full Post »

BARACK OBAMA har försökt vara presidentaktig och inta positionen som ”the grown up” i förhandlingarna om budgetunderskottet.

Nu ser det ut som om demokrater och republikaner är överrens och kan rösta på ett gemensamt förslag under måndagen.

(Pat Oliphant den 13 juli 2011. Fler editorial cartoons på GoComics.com.)

Read Full Post »

HAR REGERINGEN ”förhandlat” med Sverigedemokraterna. Eller handlar det bara om ”kontakter”?

När Svenska Dagbladet var i kontakt med Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i trafikutskottet, utspann sig följande smått komiska ordväxling.

Förde du några samtal med Tony Wiklander i det här ärendet utanför utskottsmötena?

–Jag har inte resonerat hur man skulle kunna göra i frågan för att vi skulle få Sverigedemokraterna med eller inte. Jag kan ha ringt till honom för att fråga var SD står i frågan.

Men alla kontakter med SD är ju känsliga. Borde du inte ha kommit ihåg om du hade ringt honom?

–Jag förnekar inte att jag säkert har ringt honom.

Fick du då reda på att han var tveksam till höjningen?

–Jag minns inte vad han uttryckte. Det har jag inte ens klarhet i. Det har inte legat till grund för hur vi hanterade frågan sedan.

När Tony Wiklander (SD) säger att det har varit förhandlingar antyder han samtidigt att det har skett någon form av utbyte. ”Om ni i Sverigedemokraterna röstar med regeringen i denna fråga kommer vi i regeringen ge er följande i utbyte…”

Kontakter antyder däremot att man bara har velat utröna hur partiet kommer att rösta när frågorna väl kommer upp till omröstning i riksdagen.

Oavsett vilket bevisar detta att Alliansens och de rödgröna partiernas strategi att inte ha något som helst samröre med Sverigedemokraterna var dömt att misslyckas redan från början.

Att tro att man kan ha ett fungerande riksdagsarbete utan att ha några som helst kontakter med det parti – Sverigedemokraterna – som är tungan på vågen i riksdagens omröstningar är inte seriöst.

Att de rödgröna partierna under hela mandatperioden skulle acceptera att alltid göra upp med regeringen bara för att man inte ville hamna på samma sida som Sverigedemokraterna i omröstningarna var aldrig en realistisk utgångspunkt. Inte heller att Alliansen alltid skulle ge med sig i förhandlingarna med de rödgröna.

Att inga partier vill göra upp med Sverigedemokraterna om t.ex. invandrarpolitiken är en sak. Men varför man inte skulle kunna förhandla med partiet när det gäller jordbrukspolitik, trafikpolitik eller något annat politikerområde framstår som minst sagt märkligt.

Att Allianspartierna – och tidigare Socialdemokraterna – nu har haft kontakt med Sverigedemokraterna är därför knappast speciellt konstigt. Det hela var bara en tidsfråga.

Read Full Post »

POLITIK: Miljöpartiet kommer att hjälpa Alliansregeringen att neutralisera Sverigedemokraterna i integrations- och invandrarfrågor.

Det blev resultatet av mötet mellan Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och Fredrik Reinfeldt tidigare idag.

Det är knappast överraskande att ingen var intresserad av att formalisera en bred koalition där Miljöpartiet ingår i Alliansregeringen.

Miljöpartiet vill ha flexibilitet att få igenom så mycket som möjligt i sina förhandlingar med regeringen samtidigt som man vill distansera sig från Vänsterpartiet utan att alltför öppet behöva bryta upp från det rödgröna samarbetet.

Genom att behålla konstellationen De Rödgröna – och därmed behålla möjligheten att gemensamt kunna fälla regeringen – sätter man extra press på regeringen att kompromisser även i andra frågor framöver.

Däremot är det uppenbart att Alliansen (och Miljöpartiet) har velat se till att Sverigedemokraterna inte kan pressa regeringen på invandrarområdet.

Frågan nu är om Sverigedemokraterna kommer att gynnas när väljarna upptäcker att Alliansen (och de rödgröna partierna) inte vill reformera invandrar- och integrationspolitiken.

Spelar Sverigedemokraterna sina kort rätt skulle partiet kunna fortsätta att utmåla sig själva som sanningssägare och outsiders.

Read Full Post »