Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Företag’

RETORIK | Näringsminister Annie Lööf (C) har fått ta emot mycket kritik för sina innehållslösa svar. Men det finns också en annan sida av Lööf.

Denna sida visar sig tydligast när frågorna inte bara handlar om vilka åtgärder hon tänker vidta för att få upp Centerpartiets dåliga opinionssiffror.

När Lööf exempelvis får frågor om den nationella innovationsstrategin låter hon initierad och påläst.

– För mig handlar det mycket om hur vi kan kommersialisera forskningsresultaten och få svenska företag att komma högre upp i värdekedjan, men också om att se innovation i ett brett perspektiv. Det har varit mycket fokus på teknik och tillverkningsföretag, men innovation är viktigt även inom offentlig sektor, säger Annie Lööf.

[…]

– I dag fördelas pengarna [d.v.s. forskningsanslagen] utifrån citat i vetenskapliga publikationer, men jag vill se sampubliceringar med näringslivet. Många av de framgångsrika lärosätena som Chalmers, Jönköping och i Mälardalen säger att samverkan med näringslivet har varit viktigt för deras framgångar.

Innovationsupphandlingar, där man istället för att köpa en befintlig produkt beställer en lösning på ett problem, är ett annat centralt område.

– Den offentliga sektorn upphandlar för 500 miljarder varje år. Vi kan styra om det så att vi sporrar till utveckling av den bästa lösningen. Ett antal myndigheter har fått i uppdrag att utarbeta en modell och tillämpa den.

[…]

– Jag vill se ett investeraravdrag för att stimulera privat riskkapital. Min ambition är att vi ska avisera det till hösten, så får vi se när vi kan genomföra det. Dessutom ska vi samla det offentliga riskkapitalet, där vi i dag har sjutton miljarder fördelat på sex aktörer, och styra om det mer mot investeringar i tidiga faser. Sedan skulle jag gärna hitta en lösning där vi kan samla privat och offentligt kapital i en fond.

Alla partier verkar idag tala om behovet av forskning, innovationer och riskkapital till växande företag.

I Stefan Löfvens och Jan Björklunds tal – två av de bättre under Almedalen – var stärkandet av näringslivet konkurrenskraft själva huvudpoängen.

Trots detta saknas ofta mer konkreta lösningar när politiker skall tala om vad man tänker göra åt problemen på olika områden.

Mycket hänger samman med den politiska retoriken. Det är ofta lättare att peka på problem än att komma med lösningar.

Och ofta blir politikers svar så banala att de egentligen inte förklarar någonting överhuvudtaget.

Fråga: ”Dagens elever har dåliga kunskaper i kärnämnena. Vad tänker ni göra åt detta?” Svar: ”Stärka skolan.”  Eller så blir det något om ”högre lärarlöner”.

”Hur skall ni få fler i arbete?” Svar: ”Satsa på företagen.” ”Arbetslösa måste ges möjlighet att vidareutbilda sig så att möjligheterna ökar att få in en fot på arbetsmarknaden.”

Det är alla bra svar, speciellt om man bara har en minut på sig att svara i Rapport eller Aktuellt. Men de förklarar inte hur det skall gå till. De indikerar bara ungefär var någonstans lösningen finns.

Citaten ovan om innovationsstrategin visar att Lööf har läst på. Men det räcker tyvärr inte för en politiker att bara var påläst. Lööf har åtminstone två andra problem att brottas med.

Det ena heter Anders Borg (M). Lööf måste få loss tillräckligt med pengar från finansdepartementet om strategin skall ge resultat.

Hennes andra problem är att en nationell innovationsstrategi knappast är någon kioskvältare i en valrörelse. Och effekterna kommer knappast att visa sig innan valet. Oavsett hur mycket pengar regeringen satsar.

Det är inte osannolikt att Lööf är en av de skarpaste hjärnorna i regeringen. Hennes snabba karriär och CV tyder på det. Men detta ger inte automatiskt högre opinionssiffror om hon gräver ner sig i frågor som inte intresserar väljarna.

En bra politiker vet att balansera populära frågor med åtgärder som på kort och lång sikt gagnar både den egna imagen och utvecklingen i landet.

Annie Lööf har här en hel del kvar att göra.

Övrigt: Citatet är från Thomas Frostbergs intervju med Annie Lööf i Sydsvenskan den 6 juli 2012. Bilden är en detalj från artikeln.

Read Full Post »

STRATEGI | Kent Perssons idéer skilljer sig inte från Sofia Arkelstens. Kan Moderaterna lyckas bara för att man byter ut sin partisekreterare?

Lena Hennel skriver i Svenska Dagbladet:

Kent Persson [Moderaternas partisekreterare], en kortklippt 41-årig örebroare med pekfingret ständigt i närheten av twitterknappen, tar emot i samma rum där Per Schlingmann under sin tid drack kaffe ur en mugg prydd med texten Jesus is coming.

– Jag har fått ett rätt tydligt uppdrag av Fredrik Reinfeldt och ett stort mandat för att lägga grunden för att vinna ett tredje val på raken, förklarar Kent Persson.

[…]

Internt i partiet tolkas det nya dubbelkommandot som att partiet nu är satt på krigsfot för att kunna möta de socialdemokratiska huvudmotståndarna. Från annat M-håll ses Per Schlingmann inte bara som en side kick utan som en överrock. ”Schlingmann behövs om det ska tänkas nytt”, säger en moderat med god insyn.

Jesus is coming?

Det återstår att se.

[…]

En viktig varningsklocka för Moderaterna fanns att läsa i det finstilta i Sifos senaste väljarbarometer. Där framgår att i takt med att stödet för Socialdemokraterna har stigit så har Moderaterna förlorat sin majoritet bland de förvärvsarbetande.

[…]

Den borgerliga regeringen har satsat en stor del av sitt sparkapital på att vinna just den här tunga väljargruppen genom sänkta inkomstskatter för löntagare, det så kallade jobbskatteavdraget. Är nu Det nya arbetarpartiet på väg att ratas till förmån för Det gamla?

– Det är något vi måste ta på allvar. Vi måste fundera över varför det har blivit så. När det gäller jobbfrågan måste vi gå tillbaka till det som är vår styrka: att se samhällsproblemet och komma med konkreta förslag på hur vi ska lösa det, säger Kent Persson.

En annan grupp som de nya Moderaterna också måste säkra för att lägga grunden till ett långt regeringsinnehav är kvinnorna, i synnerhet de offentliganställda. Trots att Fredrik Reinfeldt på sina resor träffat många kvinnor i vård, skola och omsorg så har han aldrig riktigt lyckats övertyga den här gruppen om sin förträfflighet. Kent Persson tror sig sitta inne med förklaringen.

[…]

Moderaterna gjorde ett sämre val lokalt än på riksplanet 2010. Det oroar Kent Persson, förklarar han senare. För, som han säger, val vinns på människors hemmaplan. Då väger vård, skola och omsorg tungt.

– För många människor är välfärdsfrågan helt avgörande för hur de röstar. Då tror jag fortfarande att det handlar rätt mycket om ”är de nya Moderaterna på riktigt?”. Där har vi en hemläxa att göra.

Och så fortsätter det.

Moderaterna skall bli bättre på allt. Inte minst när det gäller välfärdfrågorna.

Och jobbpolitiken. Det skall naturligtvis bli än fler jobbskatteavdrag.

Och företagen? De måste också bli fler. Speciellt då de små och medelstora.

Men problemet för Moderaterna är inte att det nödvändigtvis är fel på prioriteringarna. Problemet är att väljarna har hört allt tidigare. Och ännu är man inte övertygade.

Men inte ens fokuseringen på vård, skola och omsorg är ny. Även här var Arkelsten först.

En partisekreterare verkställer naturligtvis bara fattade beslut. Men en driftig person kan påverka.

Därför kan man nu dra vissa slutsatser.

Om Persson säger samma sak som sin företrädare – och upprepar vad Schlingmann sade innan han blev regeringens kommunikationsstrateg – så måste det betyda att Moderaterna hänger upp hela sin valstrategi på just Per Schlingmann.

Schlingmann – och Persson – skall genomföra en redan fastställd valstrategi. Och det skall göras med hjälp av Schlingmanns berömda förmåga att kommunicera. Någon ny politik behövs tydligen inte.

Kommer han att kunna locka tillbaka tillräckligt många konsumenter bara genom att paketera om en gammal produkt?

Speciellt nu när konkurrenterna har börjat placera ut sina alltmer lockande varor på butikshyllorna?

Är Moderaterna Coca-Cola eller den ständiga tvåan Pepsi?

Bild: En sida ur Svenska Dagbladet den 27 maj 2012.

Read Full Post »

UTSPEL | Försöker Stefan Löfven stjäla Moderaternas avlagda kostym? Vill han positionera Socialdemokraterna som det företagsvänliga partiet?

”Vi ser inte företagen som ett särintresse”, sade Stefan Löfven (S) vid ett möte med Samak (Samarbets­organisationen för de nordiska socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen).

Piken var tydlig. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har ofta med illa dold förtjusning upprepat att Svenskt Näringsliv bara är ett särintresse bland många andra.

Göteborgs-Posten skriver:

– Vi behöver en mycket, mycket mer aktiv näringspolitik, sade Löfven […]

[Den nordiska] Modellen har fyra ben, enligt Löfven: ordning och reda i ekonomin, öppenhet mot omvärlden, trygga och friska medborgare med god utbildning samt jämställdhet.

Den svenska borgerliga regeringen har dock gjort felsatsningar som missriktade skattesänkningar och har inga bra recept för att minska arbetslösheten, enligt den svenske S-ledaren. Och regeringen har inte förstått vikten av samarbete med företag och fack.

– Vi uppfattar det som om regeringen och näringslivet inte har en bra dialog. För oss är det oerhört viktigt att ha en bra dialog, jag känner många företagsledare och jag beundrar många av dem. Man kan inte betrakta företag eller fack som särintressen, sade Stefan Löfven till journalister efter sitt tal.

När Reinfeldt & Co bestämde sig för att dekontaminera varumärket Moderaterna var det centralt att låta mindre som de gamla Moderaterna och mer som Socialdemokraterna.

Nu verkar Stefan Löfven pröva samma trick. Fast omvänt.

Det är inte omöjligt att han insett att den snabbaste vägen tillbaka för partiet är att erövra lite av den mark som ”det nya arbetarpartiet” Moderaterna övergav.

En majoritet av väljarna är vare sig fanatiska företagskramare eller fackföreningskramare. De allra flesta kan se poängen med att arbetsmarknadens parter balanserar varandras inflytande.

Löfvens kritik av regeringen (läs: Moderaterna) blir då ett sätt att återvinna mittenpositionen i svensk politik.

Om Löfvens utspel inte bara var en tillfällig fullträff ser vi kanske nu konturerna av en genomtänkt strategi för att göra Socialdemokraterna mer relevant igen.

Kanske kommer vi nu att se en Löfven som tar upp kampen med en försoffad och oinspirerad regering. I så fall skulle det inte bara vara till gagn för Socialdemokraterna utan också för Allianspartierna.

Löfven skulle då kanske också kunna – håll tummarna! – göra det roligt med politik igen.

Read Full Post »

ÅTERIGEN STÅR näringsminister Maud Olofsson (C) i fokus för negativa rubriker. ”Noll koll” skriver Veckans Affärer på sitt omslag. 

Svenska staten har mycket riskkapital som man gärna delar ut. Problemet är bara att statens sätt att hantera dessa cirka 20 miljarder kronor saknar tydlig samordning.

Dessutom saknas en tydlig bild om pengarna ens har önskvärd effekt eftersom det inte finns någon riktik granskning. 

Att bara prata om hur många bolag som får tillgång till pengar är knappast det sammas som att dessa företag och bolag utvecklas positivt.

Regeringens hantering av sitt riskkapitalär en enda röra”.

Read Full Post »

DEBATT: Gustav Fridolin (MP) anklagar Shell för att manipulera en opinionsundersökning för att gagna sina egna intressen.

Shell anser i sin tur att Fridolins allierade vilseleder i sina egna undersökningar.

Gustav Fridolin anklagar Shell för att använda fem olika vilseledande knep i en opinionsundersökning om skåningarnas inställning till provborrningar efter naturgas i Skåne.

Ett av knepen, enligt Fridolin, var att Shell försökte öka trovärdigheten till mätningens positiva resultat genom att företaget distanserade sig från presentationen av mätningen.

I stället fick ”samhällsanalysföretaget” United Minds i uppdrag att både utforma frågebatteriet och genomföra analysen. Det lät förtroendeingivande, men Shell mörkade att United Minds ägs av Shells egen pr-byrå Prime.

Det var alltså en del av Shells pr-byrå, och inte ett oberoende analysföretag, som både utformade de vilseledande frågorna och presenterade svaren på ett vilseledande sätt.

Martin von Arronet, vd för Shell Exploration and Production AB, svarar med att den undersökning som Fridolin istället anser vara trovärdig har en egen märklig bakgrundshistoria.

Kritik har höjts mot [de av Shell framtagna] undersökningarna av ett nätverk som kallar sig ”Heaven or Shell”, som Fridolin själv nämner. De har anlitat Stockholmsbaserade pr-byrån Westander för sitt opinionsarbete. Byrån står Miljöpartiet nära och Fridolins inlägg passar väl in i detta sammanhang. […]

Det enda argument riksdagskandidaten Gustav Fridolin har för att […] ifrågasätta rimligheten i huvudresultatet [i Shells undersökningar] är att en annan undersökning av SOM-institutet visar på svagt stöd för ”fossilgas/naturgas”. Detta, om något, är vilseledande eftersom den undersökningen handlar om något annat. Inte vad skåningar tror om skånsk naturgas utan om vad alla svenskar anser om satsningar på olika energikällor. Att blanda äpplen med päron är ingen bra argumentationsteknik […]

Miljöpartiet står mot Shell. Företaget står mot nätverket. Opinionsmätning står mot opinionsmätning. Och PR-byrån Prime står mot PR-byrån Westander.

Alla har rätt – och fel!

Sensmoral: Lita aldrig på en undersökning som är beställd av någon som har intresse av undersökningens resultat. Oavsett om det är ett parti, företag eller nätverk som är beställare.

Kuriosa: von Arronet skriver ut namnet på det nätverk som omnämns ovan som ”Heaven or Shell”. Själva skriver sig nätverket som ”Heaven or sHell”. En liten subtil skillnad.

Read Full Post »