Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Förankringsprocess’

NÄR Mona Sahlin blev partiledare ville hon förbättra förankringsprocess inom Socialdemokraterna. Efter alla år med Göran Persson skulle interndemokratin nu äntligen få blomstra.

 

 

 

 

 

Med hjälp av olika rådslag skulle partimedlemmar och aktiva få lov göra sina röster hörda inom en lång rad politikområden.

Men vad som syftade till att öka deltagandet förvandlades snart till en segdragen process utan något synligt slut. När det hela var över var det inte helt tydligt vad resultatet blev.

Nu verkar Labours partiledare Ed Miliband upprepa samma misstag. Och syftet är det samma – att ändra de centralistiska tendenser som utmärkte partiet under Tony Blair och Gordon Brown.

Dan Hodges i New Statesman skriver:

“We weren’t control freaks. We were control psychotics,” recalled one Labour insider. ”The basic principle was that policies were an obstacle to us winning power. They cost money. They always upset someone. The press always twisted them. Frankly, our view was that most of the party couldn’t be trusted with them.”

Men nu är det tänkt att bli ändring på detta.

Labour is currently consulting on as many as 25 separate policy initiatives.

[…]

Another Labour insider said: ”Want to know how it’s working? Phone up the party and ask how many policy reviews are under way. It won’t be able to tell you.” I did; it couldn’t. Sources close to the Labour leader are alive to these concerns but resolute in their determination to bring about a more inclusive way of evolving policy. ”Ed is serious about opening up the party,” I was told.

[…]

Here is the great irony of the new inclusive world of Labour Party policymaking: rather than binding people together, it has created a plethora of micro-policy agendas, mini-policy champions and isolated policy cliques.

[…]

As a result, you’ve got half the shadow cabinet galloping around on personal hobby horses. People have, in effect, been told . . . to come up with their own answers. That’s nice but, when the process is over, how does Ed [Miliband] knit all this into a coherent narrative?”

Som ett led i konsultationen med medlemmar och medborgare har fem miljoner mail, brev och broschyrer distribuerats.

Om Miliband skall lyckas eller inte hänger mycket samman med om han kan knyta samman hela denna omfattande säck av förslag som har strömat in.

Med ett omfattande deltagande från allmänhet och politiker är han dömd att göra många besvikna när väl politiken skall definieras. Om Miliband har bra kontroll över partiet kan han lyckas. Om inte går han kanske  samma öde tillmötes som Mona Sahlin.

Read Full Post »