Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Folkrörelser’

Affisch från Högern 1914FOLKRÖRELSER: Arkivpedagogen Karin Sjöblad har varit med och skapat en hemsida – Folk i rörelse – som kretsar kring svenska folkrörelser fram till 1922.

Hemsidan är uppbyggd kring fem teman – politiska rörelser, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, väckelserörelsen och människorna inom dessa olika organisationer.

Även om hemsidan – åtminstone än så länge – är förhållandevis tunn på både material och bakgrundstexter är initiativet välkommet. Hemsidan kan vara en bra startpunkt om man vill samla information kring de olika ämnena.

På avsnittet Politiska partier – budskap i ord och bild blir det tydligt att gränserna mellan information, reklam och propaganda ibland kan bli aningen flytande. Eller som man skriver i sin inledning;

1889 grundas det första rikstäckande partiet i Sverige. I valet 1921 fanns fem partier att välja på och antalet människor som fick rösta hade mångdubblats. När fler får rösta måste partierna göra reklam för sig. Det gällde att föra fram sina idéer på ett levande sätt, med hjälp av bild och text, men också att måla upp en negativ bild av den politiska motståndaren. 

Med andra ord är inte mycket nytt inom politisk kommunikation. 

I en intervju i City Malmö Lund svarar Sjöblad på frågan varför man inte längre ser mycket av nykterhetsrörelsen.

De ville förändra samhället och har lyckats. De gjorde att vi har kontrollerad spritförsäljning – Systembolaget. De hade också bildningscirklar och startade ett klimat där man lärde sig diskutera och debattera. Idag syns de inte lika mycket, eftersom de har sugits upp och blivit en del av samhället.

Blir man alltför framgångsrik och inte lyckas förnya och utveckla verksamheten riskerar man också förlora möjligheten att sätta agendan inom samhällsdebatten.

Källa: City Malmö Lund den 23 september 2009

Read Full Post »

fp012606-40_smallKAMPANJ: ”Should Women Rule?” Denna fråga ställer Sandra Tsing Loh med anledning av forskning som visar att kvinnor inte är bra på att konkurrera.

Using the latest neurological and biological findings of brain-imaging and sex-hormone assays, [kanadensiska psykologen Susan] Pinker adds scientific ballast to the anecdotal truisms that women are more consensusminded and team-oriented, and are better at reading human visual cues, interpreting feelings, and maintaining relationships and relationship networks than men. 

But when it comes to competition, in that great neuroendocrine smackdown, there goes the female advantage (…)

What females love is bonding, helping, sharing, and oxytocin – that ”opiatelike hormone” dubbed by one anthropologist ”the elixir of contentment.”

Om detta är sant är då också kontroll och möjligheten att styra världen det enda sättet att också förändra världen? Det finns även politisk kraft i kampanjer som bygger på ett stort antal deltagare. Sandra Tsing Loh citerar;

There are two ways to hunt. In one, the hunter … enters the forest alone … This is how the gun industry has been fought in the past. Dedicated lawyers and lobbyists who have learned its every move have been fighting one-on-one. Sometimes they have gotten clear shots and scored minor victories.

But there is another way to hunt … The entire village enters the forest. Not highly trained, just willing participants. They beat the brush, driving the quarry to open ground, and surround it, and the hunt is over.

Tsing Loh konstaterar; ”Crowding, in fact, may be more effective for women than ruling when it comes changing the world (…) we should learn to better organize our crowding.”

En djupare lärdomen är att en kampanj har större möjlighet att bli framgångsrika om man väljer mer än ett sätt att försöka påverka.

Det kan dels handla om den traditionellt (”manliga”) man-mot-man-strategin som brukar användas av exempelvis lobbyister, och dels det som vi i Sverige kallar folkrörelse perspektivet, d.v.s. ett (”kvinnligt”) organisationsarbete för att kollektivt kunna påverka.

Varför välja att kommunicera på bara ett sätt när det finns flera sätt att göra det på?

Read Full Post »