Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Finanser’

IMAGE: Vilken kommun har presterat decenniets bästa sammanlagda ekonomiska resultat? Svar: Fagersta.

Vem styr i Fagersta? Svar: Vänsterpartisten och kommunalrådet Stig Henriksson.

Är det någon som uppfattar att Vänsterpartiet centralt uppskattar vad Henriksson har lyckats med i Fagersta? Knappast.

I alla andra partier hade en person som Henriksson lyfts fram som ett stort föredöme. Men inte inom Vänsterpartiet.

Istället framstår Vänsterpartiet centralt som det mest ekonomist oansvariga partiet av alla när det gäller att hushålla med medborgarnas pengar.

Vänsterpartiets överbudspolitik i sina budgetförslag är så omfattande att det skulle innebära en urholkning av de offentliga finanserna. Paradoxalt nog utgör detta inte något problem för samarbetet inom De Rödgröna.

Ingen tror nämligen på Vänsterpartiet. Och ingen tror att partiet får något större inflytande på den rödgröna politiken vid ett eventuellt maktskifte.

Inte ens Alliansen använder Vänsterpartiet som avskräckande exempel på hur Sverige kommer att skötas om det blev maktskifte.

En välvillig tolkning kan göra gällande att partierna har fokus på sina egna valfrågor och inte vill ägna sig åt ”smutskastning” eller vill hjälpa Vänsterpartiet in i rampljuset.  

En mer negativ tolkning är att partierna är naiva och inte vill se det som är uppenbart för var och en som studerar siffrorna. Vänsterpartiet består helt enkelt inte av politiker av Stig Henrikssons kaliber.

Read Full Post »

ANALYS: Claes Lönegård på nyhetsmagasinet Fokus har gått igenom Alliansens politik på elva sakpolitiska områden.

Tidningen drar slutsatsen att ”Regeringen har hållit majoriteten av sina vallöften, men politiken har inte fått den utlovade effekten”. Och ”sämst har det gått med jobben, bäst på området offentliga finanser”.

Sammanfattning;

1. Klimatet.

Regeringen har gjort större insatser mot klimathotet än utlovat och enats om att bygga ny kärnkraft. (…)

2. Integriteten

Statens övervakning har vuxit, trots löften om att skydda den personliga integriteten. (…)

3. Skatterna och bidragen

Skatterna sänktes för många – höginkomsttagare gynnades mest. Sjukförsäkringen blev tuffare och social­bidragen ökade. (…)

4. Familj och jämställdhet

Vallöftena, som inte var så omfattande, har genomförts. Men jämställdheten har inte ökat. (…)

5. Utrikes

Carl Bildt gjorde comeback. I både bistånds- och försvarspolitiken gick regeringen längre än utlovat. Två svenska soldater avled i strid. (…)

6. Brott och straff

Fler poliser och hårdare tag – men inte mindre brottslighet. (…)

7. Migration och integration

Stramare flyktingpolitik, generösare regler för arbetskraftsinvandring och fortsatta integrationsproblem. (…)

8. Vården

Minskade köer och fler privata alternativ. Regeringen har uppfyllt nästan alla löften från valrörelsen. (…)

9. Offentliga finanserna

Regeringen lyckades hantera den ekonomiska krisen bättre än många andra europeiska länder. Trots att tillväxten varit negativ är de offentliga finanserna jämförelsevis starka. (…)

10. Skolan

Stora delar av de ambitiösa löftena har uppfyllts, men resultaten i skolan har ännu inte förbättrats särskilt mycket. (…)

11. Jobben

Med några få undantag genomförde regeringen sitt omfattande program för fler jobb. Men resultatet blev inte det önskade. (…)

I realiteten är det detta resultat – både det positiva och det negativa – som både Alliansen och de Rödgröna nu kommer att kommunicera till väljarna. 

Kommer det att spela någon roll att en majoritet av löftena har uppfyllts eller är det de negativa sidorna som väljarna kommer att ta fasta på?

En erfarenhet när det gäller politisk kommunikation är att man inte kan leva på vad man har gjort utan en regering måste kunna visa vad man tänker göra framöver under kommande mandatperiod. Eller utryckt på annat sätt: oppositionen vinner aldrig val, det är snarare regeringar som förlorar val.

Read Full Post »