Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Federalism’

STRATEGI | Desperata människor gör desperata saker. Detsamma tycks gälla partier. Och för Centerpartiet tar det sig alltmer destruktiva uttryck.

Centerpartiet - En hållbar framtid - förslag på idéprogram 2012

Att Kristdemokraterna hamnat under riksdagens fyraprocentspärr hos Ipsos och Novus förvånar inte. Partiet ligger numera oftare under än över spärren.

Men det är inte bara Göran Hägglund som har problem. Mer förvånande är att Centerpartiet med sina 3,4 procent hos Ipsos hamnar under Kristdemokraterna som får 3,5 procent.

Det är den lägsta siffran sedan partiet under Lennart Daléus fick en bottennotering på 3,2 procent i oktober 2000.

Man skulle kunna viftas bort det hela som en anomali om det inte var för att partiet redan tidigare har hamnat under spärren hos YouGov (3,8 %) och Demoskop (2,9 %).

Centerpartiet presenterade den 18 december sitt förslag till nytt idéprogram. Dokument är det närmaste politisk harakiri vi har sett i modern tid från ett riksdagsparti.

Programgruppen vill se en svensk nyliberal s.k. nattväktarstat:

Centerpartiet anser […] att staten bör vara så liten som möjligt. Ur ett svenskt perspektiv innebär det att statens ansvar och makt måste minska till förmån för människors eget ansvarstagande och makt över sina egna liv och gemenskaper.

Platt skatt:

Det offentliga samhället har rätt att beskatta medborgarna för att finansiera gemensamma offentliga angelägenheter. Beskattning begränsar dock människors självbestämmande […]. Centerpartiet strävar efter ett plattare skattesystem, med låga marginalskatter, som gynnar drivkrafterna bakom samhällets välstånd.

Månggifte:

Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.

Fri invandring:

För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring.

Dokumentet utgör en potentiell fara för både Annie Lööf och Centerpartiets framtid.

1) Annie Lööf fick ägna en hel del tid åt att distansera sig från Stureplanscentern och sin nyliberala image efter att ha blivit vald till partiledare.

Programförslaget indikerar att hon inte lyckats neutralisera problemet.

2) Hitintills har kritiken mot Lööf mest handlat om att hon inte syns och bara levererar floskler när hon väl hörs.

Nu riskerar hon dessutom uppfattas som en svag ledare utan koll på vad som händer i partiet.

I alla andra partier är framtagandet av ett nytt ideologiskt program en seriös verksamhet som man angriper med stort allvar.

Alla inser att ideologin utgör kärnan i partiet och måste modifieras med varsamhet för att partiet inte skall tappa sin själ.

Men här verkar det mest som om man lagt ut hela det ideologiska utvecklingsarbetet på entreprenad. Tydligen vann nyliberala Fria Moderata Studentförbundet och Stureplanscentern upphandlingen.

3) Även om programmet kommer att modifieras när det väl behandlas på extra partistämman i mars 2013 är mycket av skadan redan skedd.

Många väljare noterar säkert inte skillnaden mellan ett förslag och fastlagd politik.

För många spär förslaget därför säkert bara på bilden av partiet som distanserat från vanliga väljare och traditionell centerpartistisk politik.

Resan från intresseparti för bönder och landsbygd, via miljörörelse till dagens nyliberala storstadsparti har gått allt för fort. Partiet framstår som smått desperat.

4) Alla Lööfs alla ”framtidsresor där hon träffat ”vardagshjältar riskerar att framstå som det PR-trick det antagligen också var.

Under sitt första halvår lär Lööf ha genomfört 25 sådana resor där hon lyssnat in vad väljare tycker. Fler har det säkert blivit sedan dess.

Men sannolikheten att vanliga väljare har insisterat på att Sverige skall införa federalism är minimal. Och antalet personer som efterfrågar månggifte, helt öppna gränser och fri invandring är nog inte heller speciellt många.

Programgruppen uppfattar sig säkert sig själva som både modiga och ideologiskt renläriga. Men vad man gjort är snarare ett klassiskt politiskt misstag.

Man har förflyttat sig så långt bort ifrån vad vanliga väljare uppfattar som mitten att man gjort sig själva politiskt irrelevanta.

Övrigt: Inlägget publiceras även på Makthavare.se.

Read Full Post »

POLITIK: Samtidigt som Synovate i sin senaste opinionsundersökning visar att klyftan mellan blocken minskar fortsätter Centerpartiet sin kräftgång.

Detta har tydligen gett vissa liberala ledarsidor ångest. Johan Hammarqvist, politisk redaktör på Norra Skåneskriver t.ex. på Newsmill att Maud Olofsson är största vinnaren i Saab-affären.

Och i dagens Sydsvenskan (oberoende liberal) levererar i sin huvudledare – Hon är värd mer än så här – en riktig tycka-synd-om artikel om Maud Olofsson (C).

Centerledaren Maud Olofsson förtjänar ett starkare stöd. Det är beklagligt att hennes parti går kräftgång medan Moderaterna tar ett allt fastare grepp om borgerliga sympatisörer (…)

Sedan Maud Olofsson blev partiledare i mars 2001 har hon försökt ge Centern något som partiet egentligen aldrig haft. En ideologi. Hon säger sig själv sträva mot socialliberalismen.

Olofsson har inte gjort allt rätt, långt ifrån. Men hon har haft mod att till exempel avveckla en fundamentalistisk antikärnkraftslinje och frångå den bisarra regionalpolitik som ledde Sverige fel.

Det är lätt att ironisera om att Olofsson har villat bort sig på Stureplan i sina försök att bredda sin väljarbas. Men hon försöker i alla fall följa en konsekvent liberal linje, som i fråga om statens roll i Saabaffären (…)

En värdemässigt stabil grund däremot, främjar genomtänkta idéer och hållbar politik.

En värdemässigt stabil grund? Socialliberalism? Knappast.

Ett parti som tidigare berömde sig om att inte ha någon ideologi överhuvudtaget har under Maud Olofsson förvandlats till ett nyliberalt parti.

Om Olofsson sedan vill kalla denna nyliberalism för ”socialliberalism” visar detta bara på fortsatt ideologisk förvirring. Samma ideologiska hopkok visade partiet när man tillägnade sig begreppet federalism för några år sedan.

När man granskade deras åsikter lite närmare visade det sig ganska snart att ”federalism” bara var ett försök att klä sina gamla decentraliseringstankar i ny ideologisk skrud. 

Troligtvis är dessa desperata försök till politisk och ideologisk ompositionering en inte oväsentlig anledning till att Centerpartiet har tappat 3,1 procentenheter sedan valet 2006.

Read Full Post »

alliansen-webbMOMENT 22: Denna blogg har tidigare framfört den rävsax som de mindre partierna kämpar emot i alliansregeringen.

Förutsättningarna för valsegern 2006 var att de borgerliga partierna lade sig så pass nära varandra politiskt att vänsterpartierna inte skulle kunna slå in några kilar mellan partierna.

Detta fungerade alldeles utmärkt ända tills man bildade regering. Opinionssiffrorna för de mindre partierna har sedan dess stått och stampat (eller minskat) medan moderaterna avancerar.

Sedan valsegern har det blivit alltmer uppenbart att väljarna är intelligenta nog att inse att enskilda utspel från Folkpartiet, Centerpartiet eller Kristdemokraterna knappast kan bli regeringspolitik om inte övriga partierna ger sitt OK.

Det enda partiet som har manöverutrymme att driva framgångsrik politik i och utanför regeringen är Moderaterna.

Borgerliga väljarna resonerar logiskt: Varför rösta på ett mindra borgerligt parti när man kan rösta på det största partiet och därmed bli en garanterad vinnare! 

Med en moderat statsminister – och med moderater på de flesta andra tunga ministerposter – är partiet det enda med tyngd nog att kunna driva de andra partierna framför sig.  Moderaterna är det enda partiet som framgångsrikt kan partiprofilera och samtidigt garantera tydliga framgångar i regeringen.

När de mindre partiernas frågor får genomslag i regeringspolitiken kan Moderaterna p.g.a. sin tyngt alltid ta åt sig en del av äran utan att behöva göra reklam för sig. Men när en moderat fråga blir regeringspolitik stänker det knappast på de andra tre partierna i samma omfattning.

Det senaste exemplet på detta är ”kompromissen” i regionfrågan. Trots en bred majoritet i Ansvarskommittén och trots mycket positiva remissvar – 95 procent positiva svar – så skjuts nya regionbildningar på framtiden.

Trots att Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna alla är för en fortsatt regionalisering (och därmed mindre makt åt staten) lyckade Moderaterna stoppa utvecklingen mot regionalism och federalism.

Anders Jonsson, politisk skribent i Fokus, har slagit huvudet på spiken när han skriver följande;

Efter regeringens så kallade kompromiss i regionfrågan kan man undra om de mindre borgerliga partierna överhuvudtaget har något inflytande i alliansen.

Det blir på något sätt ändå alltid som moderaterna vill (…)

 

Det är inte underligt att partisekreteraren Per Schlingmann jublar i sitt e-brev. »Detta är ur moderat utgångspunkt en mycket bra uppgörelse«, skriver han (…)

 

För att någorlunda komma undan med hedern i behåll hävdar ledarna för de tre mindre borgerliga partierna att de nu fått moderaterna att gå med på att Sverige ska ha tre beskattningsnivåer. Idén att helt slopa den regionala och nöja sig med stat och kommun har man nu övergett.

 

Problemet är att den omsvängningen har moderaterna i praktiken redan gjort. Med Fredrik Reinfeldts nya parti tonade nedläggning av landsting och förstatligande av sjukvården bort.

 

Antingen har moderatledningen lurat skjortan av sina allianskamrater eller också behöver de något att skyla över sin reträtt med. För deras egen skull får man hoppas att det är det senare.

Med andra ord en Moment 22 situation för de mindre partierna: Genom att göra sig till varnandras kopior och lägga sig väldigt nära varandra politiskt garanterades valsegern, men detta gör också att Moderaterna är det enda partiet som kan gå segrande ur en kannibalisering inom borgerligheten.

Det vill säga om inte Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna väljer ny strategi och börjar hårdprofilera sig och därmed också riskera att göra de övriga partierna upprörda.

Än så länge har partierna valt att sitta stilla i båten.

Read Full Post »