Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Eva Johnsson’

kristdemokraternaKAMPANJ: Riksdagsledamot Eva Johnsson (KD) har i en krönika poängterat att goda lösningar ibland avfärdas av rent partitaktiska skäl.

Johnsson tar som exempel frågan om könsneutrala äktenskap;

Birgitta Olsson (fp) visade prov på överraskande ärlighet, när hon konstaterade att ”visserligen hade Kristdemokraterna det mest hållbara och genomtänkta förslaget, men det var inte möjligt för oss att stödja det” (eftersom det var konstruerat av Kd). Klokskap och goda förslag måste alltså avfärdas – om de är formulerade av fel person eller parti.

Under förutsättning att citatet från Olsson är korrekt kan man konstatera följande;

1. Att allt inte är frid och fröjd mellan partierna i regeringen.

Regeringsbeslut föregås ofta av – får man anta – långa och hårda interna förhandlingar. Frågan är om utfallet av dessa strider är ”jämt” fördelat mellan partierna. Högst sannolikt inte.

2. Citatet från Birgitta Olsson förstärker snarare bilden av Kristdemokraterna som det parti som har fått minst ut av regeringssamarbetet.

Partiet har haft en tendens under mandatperioden att lämna walk-over i många ideologiska frågor. Ofta överger man dessutom sina ståndpunkter utan att ens ha levererat någon synlig strid vare sig i eller utanför regeringen. 

Det räcker inte med att bara ro hem frågor av allmänborgerlig karaktär när man sitter i en regering. Det måste också finnas tydliga ideologiska segrar att visa upp för väljarna om man skall få röster i kommande val.

3. Men innehållet i Eva Johnssons krönika visar också att Kristdemokraterna troligtvis är det mest naiva partiet idag.

Att partier inte alltid fattar beslut efter att ha studerat och analyserat fakta på ett objektivt sätt borde inte komma som någon nyhet för någon som innehaft politiska uppdrag en längre tid.

Men det är också bra naivt att tro att man kan vinna ideologiska strider utan att planera långsiktiga kampanjer i både massmedia och bland allmänhet. Det kommer aldrig att räcka bara med interna regeringsförhandlingar. Det måste också finnas ett externt tryck som sätter press på alla partierna i en regeringskoalition.

Ett sådant externt tryck via media och allmänhet uppstår sällan av sig själv utan måste organiseras. På så sätt skapar man möjlighet för andra partier att gå exempelvis Kristdemokraterna till mötes.

Och här kommer en viktig läxa för Kristdemokraterna. Det är upp till partiet att kommunicera att man är beredd att ta strider inom Alliansen. Man måste visa att man inte tänker låta sig köras över. Och om detta ändå sker måste det vara till ett mycket högt politiskt pris för de övriga regeringspartierna.

Än så länge kan man inte se någon sådan strategi från Kristdemokraterna vilket borde göra de övriga regeringspartierna nöjda.

Read Full Post »