Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Erik Ullenhag’

EXIT | Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) har tröttnat på politiken. Efter valet 2014 drar hon vidare till annat.

Sabuni föddes i exil i Burundi och kom till Sverige med hjälp av Amnesty International efter att familjen hotats till livet under sin tid i Zaire.

Med en sådan bakgrund kunde hon med auktoritet representera Folkpartiets nya ”tough love” image på integrationsområdet. Det blev onekligen lite svårt för oppositionen att anklaga en afrosvensk för rasism.

Som integrationsminister blev hon en av regeringens tydligaste och synligaste ministrar. Orädd och giftig i debatten som få.

En sådan person borde vara en tillgång i alla partier. Men inte i Folkpartiet.

Efter en ommöblering i partiet och regeringen förlorade Sabuni ansvaret för integrationsfrågorna till partikollegan Erik Ullenhag.

Hennes nuvarande ansvarsområden – jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister – ser kanske imponerande ut på ett visitkort men är regerings motsvarighet till en ambassadörspost i Mongoliet.

Med Ullenhag blev det en tydlig återgång till socialliberalismen. Och idag ser vi resultatet.

Partiet har förlorat mycket av sin ”cutting edge” i politiken. Det är i stort sett bara kring skolfrågorna som man idag ser en tydlig folkpartistisk profil.

Men Sabuni är själv är säker på att hon var inne på rätt spår med bl.a. språktest under tiden som integrationsminister. I Chefstidningen skriver Eva Brandsma:

Den liberala ideologin genomsyrar på ett nästan fascinerande vis Nyamkos sätt att tala om människor. Om det så gäller invandrare eller företagare. Alla ska göra sina egna val, alla har sitt eget ansvar, staten ska skapa förutsättningar och i övrigt ha så lite att göra med individen som möjligt.

– Folk i Sverige vill mata oss som kommer hit. Men vi behöver inte matas, bara ges möjlighet att skaffa egen föda.

Hennes förslag på till exempel språkkrav för att få bli svensk medborgare och kortare föräldraledighet för den som invandrar till Sverige med barn har väckt motstånd och debatt.

– Jag uppfattas ofta som kall, gör jag inte? frågar hon.

– Jo, och hård, tror jag, svarar jag.

Hon nickar lite.

– Det är för att jag är tydlig med vad jag vill. Jag vet vad man behöver när man kommer ny till ett land. Chans till att försörja sig, lära sig språket, finna sin plats. Man ska inte låsas in hemma med sina barn, det gynnar inte de kvinnor som kommer.

Bra märkligt att Folkpartiet inte har haft vett nog att ta bättre tillvara på Sabunis kompetens. Men man skall aldrig förvånas över Folkpartiets förmåga att skjuta sig själv i foten.

Övrigt: Intervjun och tidskriftsomslaget ovan är från Chefstidningen nr 1, 2012.

Read Full Post »

TIDSKRIFTEN The African Courier har placerat Nyamko Sabuni (FP) på omslaget till sitt juni-julinummer.

Tidskriften uppmärksammar framgångsrika européer med afrikanskt påbrå. Texterna är korta och har lite av feel good karaktär över sig. Alla personer omnämns i positiva termer.

Att Sabuni lyckades bli integrations- och jämställdhetsminister omnämns naturligtvis. Vad som däremot inte tas upp är att Sabuni har försvunnit nästan helt från rampljuset sedan Erik Ullenhag (FP) tog över som integrationsminister.

Inte ens Folkpartiet verkar längre använda henne i någon större omfattning. Sabuni har hamnat i den politiska frysboxen.

Och med Sabuni försvann också en stor del av partiets image av ”ordning och reda” och betoningen på att rättigheter skall balanseras med skyldigheter – primärt symboliserat av frågan om språktest.

Kvar är bara ett teknokratiskt parti fixerat vid skolfrågor.

Läs mer: Ovanstående tidskriftsomslag är juni-julinummret 2011 av The African Courier. Det lilla som handlar om just Sabuni finns bara i pappersversionen.

Read Full Post »

MILJÖPARTIET har fått sina två nya språkrör. Gustav Fridolin och Åsa Romson kommer att försöka fullfölja strategin att positionera partiet mellan borgerlighet och vänster.

Problemet med att i ökad utsträckning driva frågor som skall locka fler borgerliga väljare är att man riskerar förlora sin ideologiska tydlighet och särart.

Och även om man blir framgångsrik betyder det inte med automatik att man också lyckas behåller sina gamla trogna kärnväljare.

Många partier har misslyckats med motsvarande balansakt.

Kristdemokraternas oförmåga att hitta nya profilfrågor när man tonade ner sin traditionella profil har bara lett till att man förlorat både kärnväljare och de ”nya” kristdemokraterna. Idag ligger man lika ofta under som över fyraprocentspärren.

Centerpartiets försök att helt lägga om sin ideologiska profil har också misslyckats. Deras nyliberala storstadssatsning har knappast gjort miljö- och landsbyggdsväljarna mycket gladare.

Och den ständiga maktkampen mellan olika ideologiska inriktningar inom Folkpartiet har alltid utgjort ett problem för partiets tydlighet. Och ibland räcker det med att partiet byter ut en enda person för att partiet skall börja kommunicera – om än subtilt – en helt ny inriktning.

Sedan Erik Ullenhag blev integrationsministrer har partiet plötsligt fått en mjukisprofil som står i stark kontrast till vad man säger inom skolpolitiken.  

Statsvetaren Svend Dahl, som forskar om de partiaktiva i Miljöpartiet, sammanfattar Miljöpartiets problem bra när han skriver följande;

När man nu tonar ner gamla profilfrågor och börjar likna de andra partierna kanske det kortsiktigt kan leda till att man får fler väljare, men man riskerar samtidigt att steg för steg ta bort det som gör partiet unikt.

Risken är att man verkligen blir som Folkpartiet var – ett parti utan någon riktig profil, men allmänt uppfattat som lite snällare än andra partier. Man riskerar att blir partiet som alla gillar, men som väldigt få verkligen röstar på.

Read Full Post »

VAL 2010: Folkpartiet kommer att köra tre valfilmer på TV4 med temat skola, äldreomsorg och kärnkraft. Inte oväntat är filmen om skolan den starkaste av de tre.

Folkpartiet var tidigt ute med sin utomhuskampanj. Partiet vill att väljarna skall börja prata om partiets budskap så tidigt som möjligt.

Inget fel på den strategin om det inte var för att utomhuskampanjen inte är speciellt bra. Andra partiers valfilmer har dessutom redan börjat synas på TV.

Folkpartiet behöver därför sina valfilmer – och andra kampanjinsatser – för att strategin skall bära hela vägen.

Vad som är bra är att partiet satsar på tydliga sakfrågor. Väljarna kommer att uppfatta vad Folkpartiet vill. Och ingen kan undgå att ha uppfattat att skolan står i fokus.

”Vi vill lyckas nå ut med våra frågor, och budskapen i kampanjen måste ligga i linje med vad våra valarbetare och företrädare säger på stan och i tv”, säger partisekreterare Erik Ullenhag. 

I de tre filmerna är det Jan Björklund som fyller i budskapet. 

Skoltemat: ”Rösta för arbetsro. För framtiden börjar i klassrummet.” Äldrefilmen: ”Äldre ska ha rätt att bo tillsammans. Även om bara den ena behöver vård.”

Och filmen om kärnkraften: ”Nästan hälften av vår el kommer från den svenska kärnkraften. Behåll kärnkraften och så behåller vi jobben.”

Read Full Post »

VAL 2010: Jan Björklund och Folkpartiet har insett att det finns väljare att hämta på en uppstramad invandrar- och integrationspolitik.

I kölvattnet efter debatten om hedersrelaterade brott, attackerna på konstnären Lars Vilks och den alltmer ökade antisemitismen i storstäderna har partiet insett att man kan bli ”partiet som vågar säga sanningen”.

De politiska partierna är så rädda för att bli kallade invandrarfientliga att man inte ens vågar kritisera de mest absurda aspekterna av integrationspolitiken.

Detta har lämnat fältet öppet för Sverigedemokraterna att plocka väljare från personer som knappast är några rasister men som är trötta på partier som man uppfattar försöker dölja den misslyckade integrationenspolitikens baksida.

Det finns även i Sverige, vad president Richard Nixon på sin tid kallade, ”silent majority” som politiker har en tendens att ignorera.

Denna tysta majoritet har i Sverige under lång tid knutit nävarna i fickan och förbannat de rädda politiker som inte vågar reagera och tala klarspråk när det kastas sten på poliser och ambulanser i invandrartäta områden i storstäderna.

Denna tysta majoritet har Jan Björklund nu en rejäl möjlighet att locka till sig.

Att partisekreterare Erik Ullenhag hävdar att detta inte har med Sverigedemokraterna att göra är naturligtvis bara halva sanningen.

Primärt handlar det om rent partiegoistiska skäl att man vill förbjuda heltäckande slöja (burka och niqab) för elever och lärare.  

Partiet har knappast glömt hur populärt det var bland väljarna när man 2002 drev kravet om språktest. Succén följdes sedan upp 2006 med krav på obligatoriska gynundersökningar.

Men det är inte heller någon hemlighet att folkpartister tycker genuint illa om Sverigedemokraterna. Folkpartiet är det parti inom Alliansen som har svårast för både deras politik och deras politiker.

De övriga Allianspartierna skulle mycket väl kunna leva med Sverigedemokraterna i riksdagen (även om man aldrig skulle erkänna det öppet). Men för Folkpartiet är kampen mot Sverigedemokraterna en djupt ideologisk kamp.

Och om man då lyckas utmanövrera Sverigedemokraterna på deras egen planhalva kommer knappast folkpartisterna att gråta över det.

Sen blir ju inte utspelet mindre attraktivt av att det också baseras på sunt förnuft.

Read Full Post »

AFFISCHER: Folkpartiets valaffischer gör ingen glad. Menlösa, tråkiga och förutsägbara. Tre affischer riskerar dessutom att förvirra mer än klargöra.

Dåliga

DåligaDDDD DDD DDDDD DDDDDDDD DDDD DDD DDDD DDDD DDDDD D         Dåliga kunskaper i abc? Daniel Westling? Och vem tusan är Rut?

När reklammakare avslöjas med att vara otydliga försvarar man sig alltid med att det är själva poängen. Eftersom det ”får folk att börja prata och diskutera” reklamen. Kanske det.

I vilket fall som helst sätter partisekreteraren Erik Ullenhag en ära i fantasilösheten.

I en intervju erkänner Ullenhag att man i år använder samma typsnitt och layout som i Europavalet. Naturligtvis för att väljarna skall ”känna igen” partiet. (Som om väljarna skulle minnas tidigare valrörelser eller ens komma ihåg hur partiet då marknadsförde sig.)

Men fantasilösheten i ett buskap som ”värdig omsorg om äldre” finns det inga ursäkter för. Vem skulle t.ex. driva en politik för en mer ”ovärdig omsorg om äldre”?

Se även: Folkpartiets alla affischer.

Read Full Post »

VAL 2010: Allians för Sverige kommer fr.o.m. nu att bara kallas Alliansen. 

Detta meddelades igår när partiernas partisekreterare presenterade sin nya grafiska profil och hemsida. Enligt partisekreterare Erik Ullenhag (FP) blir utmaningen ”att vi måste tala om framtiden och inte bara skryta om vad vi har gjort”.

Strategin som skall leda Alliansen till valseger lanserades som fyra initiativ:

Den 15e mars presenterar vi Alliansens fyra initiativ för valseger. Under de sex månader som återstår till valet fokuserar vi på att tala med svenska folket om de viktiga framtidsfrågorna och tydliggöra de politiska alternativen.

Det övergripande målet i höstens val är att Alliansregeringen ska få förnyat förtroende att leda Sverige. Vi är stolta över allt vi åstadkommit under den här mandatperioden, men det är mycket kvar som vi vill förändra.

Nya reformer: Vi vädjar inte om väljarnas röster enbart på grund av gamla meriter. Tvärtom ska vi visa att Alliansen är det bästa alternativet för en fortsatt god samhällsutveckling. Därför ska vi i god tid ge besked om de reformer vi vill genomföra under nästa mandatperiod.

Stabilitet: Väljarna kan lita på att Alliansen står för en stabil och genomtänkt politik. I höstens val ska vi möta väljarna med gemensam Allianspolitik på fler områden och synas mer tillsammans än i förra valet.
2006 var Alliansen ett nytt fenomen. Nu är vi ett etablerat regeringsalternativ, vilket ställer krav på oss att utveckla samarbetet för att vinna väljarnas uppmärksamhet.

Tydligt alternativ: Skillnaderna mellan de två regeringsalternativen ska göras tydlig. Vi ska avkräva vänsterpartierna svar om hur deras gemensamma och finansierade politik ser ut, särskilt med avseende på den ekonomiska politiken.

Stort engagemang: Vi kommer att göra den största satsningen någonsin för att maximera antalet person som deltar i kampanjarbetet.

OK för det. Men alla vet att det kommer att behövas mycket mer än bara reformer och stort engagemang för att lyckas vända det opinionsmässiga underläget.

Inte minst måste de mindre partierna börja visa att man inte bara är hangaround partier till storebror Moderaterna. Lyckas man inte visa på självständighet och lite jävlar annama blir det minst sagt tufft.

Read Full Post »