Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Enkät’

LÄSARPANEL: En webbundersökning visar att knappt 30 procent använder sig av sociala medier på jobbet. Föga förvånande anser man dock att användandet kommer att öka i framtiden.

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljö området med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Enkäten beställdes av Arbetsliv som är tidningen för personer som jobbar med arbetsmiljöfrågor.

Knappt hälften av de tillfrågade använder Facebook och tre av tio använder MSN. Övriga sociala medier som till exempel Myspace och Twitter verkar ännu inte ha slagit igenom i någon större skala (…)

Knappt 30 procent av de tillfrågade använder sociala medier på arbetsplatsen. Ett vanligt skäl är interndialog (54 procent). Många företag gör det också i marknadsföringssyfte. En del organisationer har kontakt med sina medlemmar via sociala medier (…)

Många arbetsplatser (69 procent) saknar en policy för det, och om de har en sådan så tillåter den sällan användning av sociala medier. En fjärdedel känner inte till om arbetsplatsen har en policy i frågan.

Merparten av de svarande (82 % av 358 tillfrågade) arbetar i det privata. De flesta använder sociala medier för att hålla kontakt med familjen och sina vänner. Endast fyra av tio anser att man har nytta av dessa medier i jobbet.

Arbetsliv refererar även till två andra undersökningar. Chefsorganisationen Ledarna har tagit reda på att hälften av Sveriges chefer är negativa till sociala medier. Och minst 130 svenska företag använder Twitter för att nå ut till sina kunder enligt Burson-Marsteller.

Read Full Post »

DEBATT: Partiledardebatten SvT:s Agenda under gårdagen vanns klart av Fredrik Reinfeldt (M) om man skall gå efter Aftonbladets enkät som har besvarats av över 48000 personer idag när klockan är cirka. 13.30.

Om man tar och tittar på skillnaden för varje partiledare mellan ”vem var bäst i debatten?” och siffrorna för ”vem var sämst i debatten?” får man följande fördelning.

1. Fredrik Reinfeldt (M) +36

2. Jan Björklund (FP) + 3,6

3. Peter Eriksson (MP) -0,3

4. Göran Hägglund (KD) -0,5

4. Lars Ohly (V) (8.9 %) -11,2

5. Mona Sahlin (S) -13,2

6. Maud Olofsson (C) -14,4

(Detta är en hantering av siffrorna som en professionell statistiker naturligtvis inte skulle uppskatta men ger åtminstone en intressant bild av partiledarnas eventuella ”potential” hos de väljare som inte är vare sig extrema entusiaster eller de största kritikerna efter debatten.)

Vem var BÄST i debatten? (Enligt läsarenkät på Aftonbladet.se.)

1. Fredrik Reinfeldt (M) (49.3 %)

2. Mona Sahlin (S) (18.0 %)

3. Peter Eriksson (MP) (9.1 %)

4. Lars Ohly (V) (8.9 %)

5. Jan Björklund (FP) (7.1 %)

6. Göran Hägglund (KD) (4.2 %)

7. Maud Olofsson (C) (3.4 %)

Totalt har 48203 personer röstat kl. 13.30 den 1 februari 2010
Omröstningen startade 2010-01-31 21:45

Vem var SÄMST i debatten? (Enligt läsarenkät Aftonbladet.se.)

1. Mona Sahlin (S) (31.2 %)

2. Lars Ohly (V) (20.1 %)

3. Maud Olofsson (C) (17.8 %)

4. Fredrik Reinfeldt (M) (13.3 %)

5. Peter Eriksson (MP) (9.4 %)

6. Göran Hägglund (KD) (4.7 %)

7. Jan Björklund (FP) (3.5 %)

Totalt har 48151 personer röstat kl. 13.00 den 1 februari 2010
Omröstningen startade 2010-01-31 21:47

Read Full Post »