Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Donationer’

PENGAR: Sverigedemokraterna är tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna de partier som hela tiden har varit emot att öppet redovisa varifrån man får sina pengar.

I sitt senaste nummer redogör Affärsvärlden för partiets finansiella situation.

En av de viktigaste finansiärerna har varit ”Tomten”. Bakom denna pseudonym lär stå  Lars Erik Aldin med en bakgrund inom fastighetsaffärer.

Aldin lär ha skänkt miljonbelopp till partiet genom åren. Idag står partiet på betydligt stabilare grund p.g.a. inträdet i riksdagen och ökat partistöd.

Alla partier har i huvudsak tre sätt att få in pengar. Det handlar om medlemsavgifter, partistöd och donationer.

Utan pengar blir det svårt att få tillräckligt med tid över till det politiska arbetet. All tid måste då istället ägnas åt att försöka hålla näsan över vattenytan. Istället för politik inriktas alla ideella krafter till att få in pengar för att kunna betala de löpande utgifterna.

Men pengar i sig garanterar inga politiska framgångar. Men utan pengar är det svårt att överhuvudtaget skapa en fungerande infrastruktur kring det politiska arbetet.

Read Full Post »

piratpartietSJÖRÖVARSLAG: Piratpartiets tid är nu. Frågan är bara om det är tillräckligt för att få ett lyft i kommande val.

Om man skall tro uppståndelsen kring rättegången mot The Pirate Bay, debatten kring FRA och den personliga integriteten borde Piratpartiet segla mot en aldrig tidigare upplevd medieuppmärksamhet.

Enligt partiets egen hemsida är det just det som man hoppas på;

Vi värnar om din rätt till ett privatliv (…) rätten att inte vara övervakad av statsmakterna. Rätten att inte vara avlysstnad. Rätten att få ha vissa saker ifred, för sig själv (..) som en konsekvens av de här ståndpunkterna, så vill vi stoppa FRA och släppa fildelning fri. Det är det vi är mest kända för.

Partiet har redan bestämt sig för att ställa upp i Europaparlamentsvalet med Christian Engström från Nacka som huvudkandidat. Men frågan är om partiet kommer att göra bättre ifrån sig än vad Feministiskt initiativ, Junilistan och Sverigedemokraterna har lyckats med.

Sverigedemokraterna har lyckats ta sig över fyra-procent spärren i vissa opinionsundersökningar men ligger oftare under än över spärren. Och precis som många andra minipartier riskerar Piratpartiet att drabbas av samma förbannelse som dessa.

Minipartier bildas ofta för att ett fåtal personer brinner för en specifik sakfråga. Om partiet håller fast vid denna sakfråga riskerar man att inte få genomslag hos den breda allmänheten.

Om man däremot försöker bredda partiet till att även omfatta ”skola, barn och omsorg” är det uppenbart att man antingen riskerar tappa fokus eller tappa medarbetatnas och kärnväljarnas entusiasm.

I denna fråga har partiet redan tagit ställning. I principprogrammet skriver man;

För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerar.

Ett annat problem för minipartier är att man ofta drabbas av interna problem som handlar om ledare och medlemmar som inte är vana vid den partidisciplin som krävs för att bygga upp en professionell organisation som kan kampanja och hantera media långsiktigt.

I ett porträtt av partiledaren Rickard Falkvinge i Sydsvenskan (pappersupplagan, 8 februari 2009) beskriver Anita Kratz, en av Sveriges mest meriterade politiska reportrar, hur banken vägrade ge mer kredit när partiet efter valet 2006 inte nådde de 2,5 procent som krävs för att få partistöd.

Att då istället be om donationer via nätet skulle visa sig framgångsrikt. En strategi som även har använts inför Europaparlamentsvalet. Men;

Redan efter ett par tre veckor hade tillräckligt många ordnat med stående överföring till Kalkvinges privata konto. Hur mycket han fått in vill han inte uppge, trots att hans eget ungdomsförbund uppmanat honom att vara öppen när det gäller pengar. Men över 20 000 trillar in varje månad. Skattemyndigheten har ännu inte sagt sitt om det arrangemanget.

Även om Piratpartiets medlemmar är lite mer tolerans när det gäller att hålla skattemyndigheterna i okunnighet om den finansiella situationen är detta en möjlig framtida kontrovers.

Men stalltipset är fortfarande att så länge som det inte skymtar några konkurrerande pirathövdingar vid horisonten – och så länge som partiledningen uppfattas som framgångsrik – kommer detta inte att vara något problem.

Frågan är vad som händer om Europaparlamentsvalet skulle visa sig bli ett fiasko för Piratpartiet?

Read Full Post »

LO:S BREVKAMPANJ som skulle ”upplysa” om regeringens förslag om ”försämrad” sjukförsäkring har kostat fackföreningens medlemmar cirka 1,5 miljoner kronor. Detta enligt riksdagsledamot Hans Wallmark (m) som har bett riksdagens utredningstjänst att göra en beräkning av summan.

Breven som har skickats till en rad riksdagsledamöter och deras grannar med uppmaningen att protestera mot alliansregeringen har uppfattats av många som både obehagliga och sakligt felaktiga. Breven har en påträngande ”vi vet var du bor”-karaktär som ger obehagskänslor.   

Vi kan konstatera att LO i god tid har börjat finslipa sina kampanjmetoder inför valet 2010. Frågan är om den massiva negativa uppmärksamhet som brevkampanjen har genererat kommer att göra Socialdemokraternas allierade inom fackföreningsrörelsen försiktigare.

Kanske hoppas man på att dålig publicitet trots allt är bättre än ingen uppmärksamhet alls. LO har uppenbart behov av att visa sig relevanta för både sig själva, sina medlemmar och för Socialdemokraterna. Detta inte minst med tanke på LO:s medlemsras. 

Gruppledaren för Folkpartiet, Johan Pehrson, var inte sen att skicka ett brev till LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin där han bad LO förklara meningen med kampanjen. Inte minst att LO inte gav en korrekt bild av alliansregeringens förslag som, enlig Pehrson, inte innebär att sjukpenningen skall kunna dras in utan att olika rehabiliteringsåtgärder har sats in.

En intressant utveckling av denna historia är att storyn nu följs upp i media av att Moderaterna inte redogör för vilka personer som donerar pengar till partiet. Sverige är det enda landet – tillsammans med Schweiz och San Marino – som saknar lagstiftning som garanterar insyn i hur partierna finansieras.

Är den tidsmässiga närheten mellan rapporteringen av LO:s 1,5 miljonerskampanj och uppmärksamheten kring Moderaternas behov av donationer från anonyma givare en tillfällighet? Eller är det kanske socialdemokraternas ”war room” som är LO behjälpliga med att dra medias ljus bort från brevkampanjen? Ett litet tips till media kan generera många spaltmeter om det vill sig väl.

Detta är kanske lite för konspiratoriskt men det har inte hindrat riksdagsledamoten Anders Ygeman (s) att kommentera nyheten om att de anonyma donationerna till Moderaterna har minskat sedan valet från cirka 30,1 miljoner kronor 2006 till 3,5 miljoner kronor 2007. 

Medan Per Schlingmann, moderaternas partisekreterare, inte anser att det är konstigt att donationerna har minskat efter ett valår inriktar sig Ygeman snarare på att anonyma givare också kan antas ha en hemlig agenda som man vill att ett parti vill genomdriva.

Och därmed är vi tillbaka till LO:s kampanj som uppenbart kan ses som ett indirekt partistöd till socialdemokraterna.  

Read Full Post »