Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Demoskop’

DE RÖDGRÖNA är nu större än Alliansen enligt Demoskop.

1) De rödgrönas försprång beror  att Kristdemokraterna inte klarar fyraprocentspärren.

Det är uppenbart att partiet fortsätter att vara Alliansens problembarn. Om det var val idag skulle Kristdemokraterna inte ens ta sig in i riksdagen.

2) De största förändringarna är att Socialdemokraterna backar medan Miljöpartiet går starkt fram. Det ligger nära tillhands att anta att Miljöpartiet har plockat väljare från Socialdemokraterna i denna opinionsundersökning.

Tydligen har Miljöpartiet fått en ”språkrörseffekt” efter valet av Gustav Fridolin och Åsa Romson.

3) Moderaterna backar men är fortfarande det största partiet.

De rödgröna 46,2 % och Alliansen 43,6 % (exklusive Kristdemokraterna)

Moderaterna 32,1 % (-0,1), Folkpartiet 6,5 % (+0,3), Centerpartiet 5,0 % (+0,8) och Kristdemokraterna 3,5 % (+/-0)

Socialdemokraterna 29,2 % (-1,1), Miljöpartiet 11,8 % (+1,3) och Vänsterpartiet 5,2 % (+0,3)

Sverigedemokraterna 7,1 % (-0,8)

(Demoskop intervjuade 1000 personer mellan den 25 maj och 1 juni om deras partisympatier. Förändring jämfört med föregående mätning inom parentes.)

Read Full Post »

TVÅ UNDERSÖKNINGAR som visar ungefär samma resultat.

1) Partiernas inbördes förhållande är samma som tidigare.

2) Det nya i båda undersökningarna är att de rödgröna partierna går fram medan partierna i Alliansen backar (eller går fram marginellt).

Det verkar finnas en uppåtgående trend för de rödgröna partierna.

3) Kristdemokraterna och Centerpartiet fortsätter att dra ner siffrorna för Alliansen.

Kristdemokraterna klarar inte fyraprocentspärren i Demoskops undersökning vilket gör att De Rödgröna går om Alliansen. Kristdemokraterna går fram 1,1 % i Skop men gör det från en nivå under fyraprocentspärren.

4) Sverigedemokraterna går fram i båda undersökningarna.

Skop:

Alliansen 47,7 % och De Rödgröna 45,5 %

Moderaterna 33,4 % (-1,1), Folkpartiet 6,0 % (-1,4), Centerpartiet 4,3 % (+0,8) och Kristdemokraterna 4,0 % (+1,1).                                      

Socialdemokraterna 30,4 % (+0,3), Miljöpartiet 9,0 % (+/-0) och Vänsterpartiet 6,1 % (+0,6)    

Sverigedemokraterna 5,9 % (+0,7)

(Skop frågade drygt 1000 personer mellan den 13 april och 5 maj vilket parti de tycker bäst om i rikspolitiken.)           

Demoskop:

De Rödgröna 45,7 % och Alliansen 42,6 % (Kristdemokraterna räknas inte in eftersom partiet med 3,5 % inte kommer in i riksdagen.)

Moderaterna 32,2 % (-4,0), Folkpartiet 6,2 % (-0,1), Centerpartiet 4,2 % (+-0) och Kristdemokraterna 3,5 % (-0,1)

Socialdemokraterna 30,3 % (+1,5), Miljöpartiet 10,5 % (+0,4) och Vänsterpartiet 4,9 % (+0,5)

Sverigedemokraterna 7,1 % (+2,2)

(Demoskop har frågat 1000 personer under perioden 26 april och 4 maj vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag.)

Read Full Post »

RIKSDAGEN: Två opinionsundersökningar – YouGov och Demoskop – visar på att Alliansen har problem trots sin ledning.

Det enda säkra i siffrorna verkar vara att Moderaterna fortfarande är det klart starkaste partiet (även om man backar marginellt hos YouGov) och att Kristdemokraterna fortfarande krisar.

Kristdemokraterna hamnar återigen under fyraprocent. Det är siffror som gör att De Rödgröna tar in på Alliansen 

Hos YouGov skiljer det bara 0,3 % till förmån för Alliansen. Hos Demoskop är skillnaden 3,5 %.

Det är uppenbart att Kristdemokraterna är Alliansens stora problembarn.

Lägg sedan till att Centerpartiet låg under spärren i SKOP:s senaste undersökning. De Rödgröna tog därmed ledningen med 2,7 %.

Detta gör att Alliansen kommer farligt nära en situation när borgerliga väljare (läs: moderata) kommer att tveka att stödrösta när problemet nu är två partier istället för ett.

Ju fler partier som rösterna skall fördelas på – det egna partiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet – desto tveksammare kommer den genomsnittlige moderatväljaren att bli.

Frågan är hur många stödröster Moderaterna har råd att avvara. Moderaterna riskerar att backa i valet 2014 om för många röster krävs för att rädda Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Risken för småpartierna är att moderata väljare börjar kräva att partiet istället satsar på att äta upp småpartierna så att man slipper vara beroende av dem för att kunna säkra regeringsmakten.

Läs mer: Se även opinionsundersökningen från UnitedMinds.

Read Full Post »

PR: Att förtroendet för Fredrik Reinfeldt (M) skulle minska på grund av Littorinaffären var väntat. Enligt Sifo är tappet 18 % och i Demoskop har förtroendet minskat med hela 31 %.

Att förtroendetappet skulle vara så stort är dock överraskande.

Det är inte otroligt att Reinfeldt och Alliansregeringen kommer att kunna hämta in en del av tappet. Frågan är bara om man kommer att kunna göra det i tillräcklig omfattning innan valet.

Att förtroendet för Alliansregeringen har minskat med 32 % i Demoskops undersökning (jämfört med 31 % för Reinfeldt) är lite märkligt. Tydligen uppfattar väljarna att Moderaterna är så dominanta i regeringen att det med automatik stänker på hela kollektivet när moderata ministrar gör bort sig.

Sören Holmberg, valforskare vid Göteborgs universitet, säger:

Siffrorna är förstås inte roliga för regeringen. Men det är inte så överraskande med tanke på den mediestorm som har varit.

Jag tror att det finns en känsla av besvikelse mot både Reinfeldt och Littorin för hur det här först framställdes. Först fick alla mycket sympati med Littorin och sedan visade det sig att det var mycket som förtegs.

Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor vid Göteborgs universitet, konstaterar att kritiken kommer från både höger och vänster:

Vi kan åter få liv i debatten om ifall Reinfeldts omdöme brister eftersom så många ministrar fått avgå.

Både Expressens och DN:s liberala ledarsidor har framfört skarp kritik. Bredden har haft betydelse. Man ser då att kritiken kommer från olika håll, och då är det större sannolikhet att misstag har begåtts än om kritiken bara kommer från ett specifikt håll.

Man kan möjligen säga att den omfattande rapporteringen i sig är ett tecken på att krishanteringen inte har fungerat i den mediestorm som följt på Reinfeldts presskonferens. Krishantering är ju till för att minska skriverier.

Read Full Post »

VAL 2010: Demoskops senaste opinionsundersökning är en kalldusch för Mona Sahlin och Socialdemokraterna.

Inte nog att Alliansen leder över De Rödgröna. Nu är Moderaterna till och med större än Socialdemokraterna.

Det enda parti som också kan känna sig nöjd är Miljöpartiet som går fram 1 procent. Övriga partier minskar eller ligger och skvalpar på låga siffror i skuggan av de stora allianspartierna. 

Snart kommer det att ställas krav på att Mona Sahlin måste göra något för att vända på den nedåtgående trenden för partiet och den rödgröna alliansen.

Och för övriga partier med dåliga siffror räcker det inte längre med att bara hänvisa till att valrörelsen ännu inte riktigt har kommit igång och att väljarna bestämmer sig sent.

Dessa argument kommer att låta allt mer ihåliga ju närmare valet vi kommer.

Alliansen 50,9 %

De Rödgröna 44,3 %

Moderaterna 34,5 % (+3,9), Folkpartiet 7,6 % (–1,4), Centerpartiet 4,8 % (+0,6) och Kristdemokraterna 4,0 % (–1,4).

Socialdemokraterna 29,9 % (–3,9), Miljöpartiet 9,8 % (+1,0) och Vänsterpartiet 4,6 % (–0,2).

Sverigedemokraterna 3,3 % (+1,2).

Read Full Post »

VAL 2010: I en ny opinionsundersökning har Alliansen dragit ifrån De rödgröna. En tillfällighet eller början på en ny trend?

Frågan går inte att besvara bara utifrån denna enda undersökning. Men detta hindrar inte partisekreterare Per Schlingmann (M) att vädra morgonluft.

För Schlingmann är siffrorna naturliga med tanke på att väljarna efter presentationen av den rödgröna skuggbudgeten inte längre kan ”önskedrömma om de rödgrönas politik”. ”Människor har nu insett att man inte kan ge allt till alla – samtidigt som bara några få drabbas”.

Demoskops vd Anders Lindholm ger Schlingmanns tes ett visst stöd. Han konstaterar att man ”granskat resultatet före och efter de rödgrönas presentation av budgetalternativet. Före var det alltjämt ledning för oppositionen, men efter gällde det omvända förhållandet”.

Man kan konstatera att alla tre rödgröna partier tappar. Mest tappar dock Miljöpartiet. Inom Alliansen är plötsligt Kristdemokraterna större än Centerpartiet. Och Sverigedemokraterna tappar så mycket att man inte ens klara riksdagens fyraprocentspärr.

Alliansen 49,2 % och De rödgröna 47,4 %.

Moderaterna 30,6 % (+2,5), Folkpartiet 9,0 % (+1,4), Kristdemokraterna 5,4 % (+ 1,7) och Centerpartiet 4,2 % (+-0)

Socialdemokraterna 33,8 % (-1,8), Vänsterpartiet 4,8 % (- 0,6) och Miljöpartiet 8,8 % (-2,5)

Sverigedemokraterna 2,1 % (-1,1)

Demoskops fråga till sina 1006 telefonintervjuade löd: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? Förändringarna är statistiskt säkerställda för blocken men inte för de individuella partierna.

Read Full Post »

POLITIK: Har Kristdemokraterna plötsligt insett att strategin att sitta still i regeringbåten inte leder till uppsving i opinionssiffrorna? I Demoskops senaste opinionsundersökning gick t.o.m. Kristdemokraterna om Centerpartiet.

Till viss del beror det säkert på att de övriga allianspartierna för närvarande verkar trötta. Alla ångar på men utan att få det där riktiga lyftet. Plötsligt blir KD intressant igen.

Men den viktigaste anledningen till att Kristdemokraterna nu kanske – med betoning på kanske – har vänt de dåliga siffrorna är att man vågar sticka ut.

Det började med att Göran Hägglund drog igång debatten kring ”verklighetens folk”. Nu tar Hägglund debatten om alla märkliga uttalanden från kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Illmar Reepalu.

När hatbrotten mot judar ökar i Malmö skuldbelägger istället Reepalu judarna för att man inte tar avstånd från Israels politik. Märkligt. Ingen skulle få för sig att förringa hatbrott mot exempelvis muslimer med att man inte har tagit aktivt avstånd från muslimska diktaturer.

Reepalu säger även att ”Israel lobbyn” har intresse av att missförstå hans uttalanden. Alla som följer de attacker som judar och israeler utsätts för vet att begreppet ”israeliska lobbyn” är förtäckta ord för att koppla antisemitism med Israel kritik.

Göran Hägglund rök ihop med Mona Sahlin i Agenda med anledning av Illmar Reepalu. Partiet fick också ta på sig mycket spott och spe för ”verklighetens folk”.

Skall bli intressant att se om Hägglund vågar fortsätta sin mer proaktiva strategi framöver. Ett kristdemokratiskt parti har trots allt bara ett existensberättigande om man vågar avvika från den liberala hopblandning som Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet idag står för.

Övrigt: För den som vill följa alla turer kring Illmar Reepalu kan läsa artiklarna i Skånska Dagbladet.

Read Full Post »

VAL 2010: En ny opinionsundersökning från Demoskop visar på intressanta förändringar.

Miljöpartiet är nu det tredje största partiet och Kristdemokraterna har plötsligt gått om Centerpartiet. Det innebär att Centerpartiet plötsligt har blivit det minsta riksdagspartiet.

När det gäller blocken drar de Rödgröna ifrån regeringspartierna. Här nedan kan man se siffrorna med februari-mätningen inom parantes.

Allianspartierna: 44,6 % (46,2 %)

De Rödgröna: 50,2 % (49 %)

Socialdemokraterna 34,4 % (35,2 %), Miljöpartiet 10,6 % (7,6 %) och Vänsterpartiet 5,1 % (6,2 %).

Moderaterna 27,3 % (29,9 %), Folkpartiet 7,2 % (6,4 %), Kristdemokraterna 5,3 % (4,8 %) och Centerpartiet 4,7 % (5,1 %).

Read Full Post »

VAL 2010: I Demoskops senaste opinionsundersökning ligger tre (!) av riksdagspartierna under fyraprocentspärren och skulle därmed inte klara att ta sig in i Riksdagen av egen maskin.

Professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Henrik Oscarsson, har skrivit om för- och nackdelar med att bilda valtekniska samarbeten mellan partier för att en röst på ett parti som kanske åker ur Riksdagen inte skall vara helt bortkastad.

På plussidan finns ”möjligheterna att mobilisera” väljarna om man uppmuntrar väljarna till ”renodlad preferensröstning” (d.v.s. att rösta på sitt favoritparti). Om väljaren inte behöver oroa sig för fyraprocentspärren riskerar man inte heller kasta bort sin röst.

Om partierna inte behöver tänka på fyraprocentspärren kan också stridsviljan hos kampanjmedarbetarna öka och respektive allians blir mer sammansvetsad.

Å andra sidan riskerar den allians som använder sig av valtaktisk samverkan att framstå som svag och manipulativ. ”Dessutom är väljarna främmande inför fenomenet valallians: det skulle det krävas en stor informationskampanj för att lansera valalliansen, något som skulle tränga undan sakpolitiska diskussioner. Varför skicka nödsignaler innan valkampanjen ens börjat?”, skriver Oscarsson.

En annan risk för ett litet parti är att är att det parti som går med på det riskerar att för alltid ätas upp av det största partiet. Redan idag är småpartierna mycket nervösa över risken att vi går mot ett tvåpartisystem i Sverige.

Det är en sak att stå utanför Riksdagen och gå med på en valteknisk samverkan med ett större och redan etablerat riksdagsparti. En helt annan sak är att göra det medan man själv redan sitter i Riksdagen.

Read Full Post »

VAL 2010: Demoskops senaste opinionsundersökning visar att Centerpartiet inte ens klarar spärren till Riksdagen. Nu har det börjat koka i centerleden.

Enligt Expressen kräver allt fler centerpartister nu att Moderaterna måste ”släppa fram småpartierna”. Maud Olofssons strategi har nått vägs ände.

Men istället för att kräva att Moderaterna skall fixa det åt dem borde Centerpartiet (och Kristdemokraterna och Folkpartiet) sluta gnälla och istället börja profilera sig.

Att profilera sig kräver att man har en tydlig politik som skiljer ut sig från övriga partier. Detta kan bara de enskilda partierna åstadkomma. Har man ingen tydlig politik finns det inte heller någon politik att kommunicera till väljarna.

En centerpartist som har förstått problemet är Per Ankersjö, ordförande för Stockholmscentern, som till Expressen säger: ”För alliansens skull måste vi börja tänka på oss själva. Vi måste dra fram Centerpartiets förslag snarare än regeringen”.

Det kunde inte sägas tydligare.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »