Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Delat ledarskap’

INOM POLITIKEN är det ovanligt med delat ledarskap. Utanför är det däremot vanligare än vad man skulle kunna tro.

Bland riksdagspartierna är det bara Miljöpartiet som delar på ledarskapet. Inom Vänsterpartiet finns en diskussion om hur man skall ha det framöver.

Chefstidningen har intervjuat både forskaren Marianne Döös och språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin om ledarskapsrollen

1 + 1 kan bli 3. Det kan vara fantastiskt, men det kan också fungera mindre bra. Det är ingen självklarhet och går inte av sig självt, var som helst eller med vem som helst. Å andra sidan är det inte heller självklart att chefen alltid ska vara en enda person.

[Marianne Döös] ser det som en sund och naturlig utveckling i en allt mer komplex värld att allt fler vågar välja att dela ledarskap. Ett modernt sätt att leda och ett sätt att fördela riskerna, allt står inte och faller med en person. Bland annat pekar hon på Miljöpartiets språkrör, där en av varje kön får fler väljare att känna igen sig.

– Forskning visar att effektivt ledarskap i professionella organisationer i dag mer liknar vad en klassisk facilitator gör, att stötta och skapa förutsättningar för medarbetarna. Det auktoritära ledarskapet passar då mindre bra exempelvis i offentlig sjukvård. 41 procent delar ledarskap, kom Marianne Döös och hennes kollegor fram till i sin forskning. Och det är lika vanligt i privat och offentlig sektor som bland män och kvinnor.

Bytet av språkrör gick utan några större problem. Kanske mycket p.g.a. partiets egna regler som sätter en bortre gräns för hur länge man får ha förtroendeuppdraget.

Det är inte självklart att det skulle ha fungerat lika smärtfritt om det fanns en möjlighet för språkrören att ständigt bli omvalda.

Skulle det exempelvis kunna fungera med delat ledarskap mellan ideologiska motståndare som Annie Lööf (C) och Anna-Karin Hatt (C)?

Och kan Rossana Dinamarca (V) samarbeta med någon man överhuvudtaget? Detta med tanke på hennes konspirationsteori om att delat ledarskap med någon av de manliga partiledarkandidaterna bara är ett sätt att garantera fortsatt manlig dominans inom Vänsterpartiet.

Delat ledarskap kräver öppenhet, att våga visa både sina styrkor och svagheter för varandra, i med- och motgång. Att leda tillsammans tvingar fram kritisk reflektion och ifrågasättande, vilket leder till utveckling, både för verksamheten och för de chefer som delar.

Marianne Döös pekar på att det kan finnas kulturer där delat ledarskap passar mindre bra, där medarbetarna putsar på sina egna stjärnor och den individuella karriären är viktigare än samarbete.

”Det kan finnas kulturer där delat ledarskap passar mindre bra”. Det låter osökt som den politiska världen. Eller som Åsa Romson uttrycker det: ”Nej, ingen som blir ledare för ett parti är prestigelös”.

Övrigt: Tidskriftsomslaget ovan är Chefstidningen nr 5, 2011. Intervjun med Åsa Romson och Gustav Fridolin finns i papperstidningen.

Read Full Post »