Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Declan Ganley’

libertasPARTIER: Ett nytt politiskt parti – Libertas – har bildats i Sverige.

Uppenbart är att Libertas är ett intressant alternativ till de övriga politiska partierna. Att vilja stärka EU och göra det mer demokratiskt gör att partiet inte framstår som ett traditionellt nej-sägande höger- eller vänsterparti.

Dessutom vågar man vara mer tydlig med att man vill se pro-europeiska demokratiska reformer vilket de borgerliga partierna ännu inte har lyckats artikulera på ett trovärdigt sätt.

De borgerliga partierna har aldrig tagit den oro som finns bland de egna väljarna kring bristande demokrati, dålig transparas och byråkrati på riktigt allvar. Det finns en seriös oro hos en pro-europeisk allmänhet – både till vänster och höger – kring exempelvis Lissabonfördraget.

Libertas vill inte att Sverige skall lämna EU. Man vill inte heller bara flytta makt tillbaka från Bryssel till Sverige vilket är den vanliga infallsvinkeln i svensk EU-kritik.

Idén med ett gemensamt parti för hela Europa är onekligen mycket intressant. Detta minimerar dessutom risken för att partiet bara kommer att uppfattas som ännu ett missnöjesparti som försöker utnyttja en misstänksamhet i väljarkåren.

Snarare är Libertas ett EU positivt parti som vill skapa mer demokrati exempelvis genom att låta folket välja en president för hela EU. Något som inget annat parti i Sverige har vågat föreslå. 

Om man lyckas på den korta tid som återstår till valet lyckas kommunicera detta till väljarna borde man ha en rimlig chans att röra runt i den politiska grytan i Sverige. Väljarnas förtroende för att de etablerade partierna har ett genuint intresse för EU är inte direkt översvallande.

Med viss rätt uppfattar väljarna att riksdagspartierna bara är intresserad av EU-politik när det börjar dra ihop sig till val. Och knappt då. Väljarna är inte dummare än att man känner att de etablerade partierna drar igång sina EU-kampanjer lika mycket för att man är rädda att ett dåligt valresultat skall uppfattas som en indikation på hur det skall gå i kommande riksdagsval.

Risken för Libertas är att man inte kommer till i media för att diskutera sitt partiprogram (som ännu inte är lanserat i sin helhet).

Risken för Libertas är att mycket utrymme i media kommer att fokusera dels på att grundaren – Declan Ganley – råkar vara en irländsk miljonär och att partiets toppkandidati Sverige – Stefan Kihlberg – har varit aktiv i både Ny Demokrat, Kristdemokraterna och Junilistan tidigare.

Stefan Kihlberg;

Jag var med i Ny Demokrati så länge det var ett friskt parti. Junilistan har spårat ur och blivit ett vänsterparti.

Read Full Post »