Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dagens Industri’

Alliansens loga.VAL 2014 | Moderaternas tidigare spin doctor Per Schlingmann har lagt fram fem förslag för hur Alliansen skall kunna vinna årets val.

De fem handlar om att ”förnya samhällskritiken”, ”utarbeta en offensiv framtidsagenda”, ”utveckla samarbetet” samt se till att ”våga överraska” och ”visa lite jäklar anamma”.

För Schlingmanns nya krönika i Dagens industri är det gott och väl. Men mest liknar det en pitch från en PR-byrå som vill locka en presumtiv klient.

Punkterna är tillräckligt intressanta för att klienten skall få mersmak, men utan att avslöja allt för mycket av innehållet.

När det gäller de två sista ”måsten” skriver Schlingmann t.ex. följande i sin krönika i tidningen:

Våga överraska. Det behövs ett nytt momentum i svensk politik som förändrar opinionsläget. Inför valet 2010 skedde det när S beslöt sig för att ta in V i det rödgröna samarbetet när de presenterade sin skuggbudget. För alliansens del behövs det något som sätter dem i centrum för det politiska samtalet och som gör att även oppositionen måste ge svar om vad de vill göra och hur de vill finansiera sin politik. För många väljare är huvudkonflikten fortfarande otydlig – vilket framför allt gynnar missnöjespartier.

Till sist: Visa lite jäklar anamma! För att få förnyat förtroende krävs att Alliansen visar att de verkligen vill och kan fortsätta utveckla Sverige och därför vinna valet!

Lättare sagt än gjort.

Det var bra länge sedan Alliansen (eller de enskilda partierna) vågade sig på något utanför sin egen comfort zone. Och någon killerinstinkt är det länge sedan man såg. Problemen var tydliga redan under Schlingmanns tid som chefsstrateg.

Ett problem, förutom oförmågan att formulera någon politik bortom skattesänkningar, är småpartiernas ointresse för att axla sitt ansvar i Alliansen.

Vi har hört småpartiernas klaga över Moderaternas dominans redan under förra mandatperioden. Trots detta verkar de oförmögna att ta egna initiativ.

Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har inte klarat av att bryta sig ur den tvångströja som deras egna regeringsdepartement innebär.

Folkpartiet är mer än någonsin bara ett skolparti. Centerpartiet i sin tur har fastnat i någon form av mantra kring det fria företagandets förträfflighet.

Centerpartiet verkar inte ha lärt sig någonting om problemen kring friskolorna och debatten kring vinster i välfärden.

Inte heller ser vi någon effektiv ”opposition” mot Moderaterna. När småpartierna väl reagerar handlar det mer om nålstick än om att driva Moderaterna sakpolitiskt framför sig.

Även om regeringspartierna tar Schlingmann på orden och börjar ”utveckla samarbetet” är det svårt att se att det skulle göra mycket skillnad mot idag.

Alla partiledarna har i realiteten valt att prioritera Alliansen. De egna partierna kommer först i andra hand.

Read Full Post »

VAL | Det är svårt att se hur en riktig försvarsvän skulle kunna rösta på Moderaterna. Problemet är bara att de andra partierna inte är mycket bättre.

Det svenska försvaret

Trots detta är det troligen Socialdemokraterna som tjänar på Alliansens försvarspolitik.

Medan försvarsminister Karin Enström försöker få det att låta som om svensk försvarskapacitet har stärkts sågar den tidigare försvarsministern Mikael Odenberg (M) regeringens försvarspolitik i en intervju i Dagens industri.

Enligt Odenberg har speciellt Anders Borgs inflytande på försvarspolitiken varit förödande.

”Jag tycker det varit rätt mycket av en walkover i försvarspolitiken. Det är i stor utsträckning finansdepartementet som har fått sköta försvarspolitiken och det har inte varit bra. Försvarspolitiken måste utformas i ett säkerhetspolitiskt sammanhang, inte i ett finanspolitiskt”, säger han.

[…]

”De grundläggande obalanserna, differensen mellan vad försvaret har för uppgifter och tilldelade resurser, finns kvar. Regeringen gör precis på samma sätt som Socialdemokraterna. De skjuter problemen framför sig, men så småningom kommer verkligheten i kapp.”

[…]

”Ibland kan jag få en déjà vu-känsla från 2006 med en regering som säger att den ser ljuset i tunneln, och en opposition som säger att vi inte har adresserat de viktiga samhällsproblemen. Det är lite så nu, fast tvärtom. Och det är inte lätt att ändra på den bilden.”

Det låter som om du tror att det blir regeringsskifte?

”Ja, så känns det i dag. Det är klart att Socialdemokraterna har ett bra slagläge.”

Alliansen räknar säkert med att försvarspolitiken inte blir någon stor valfråga. Må så vara men det är inte detsamma som att försvarspolitiken inte kommer att påverka valresultatet. Även om det bara blir på marginalen.

Om missnöjda borgerliga försvarsvänner proteströstar på Stefan Löfven – eller avstår från att rösta – kan detta påverka valresultatet om det blir jämt i september. Även om det faktiska antalet proteströster inte blir så många.

Kanske en socialdemokrati som inte vill se Sverige som medlem i Nato är mer benäget att satsa resurser på att rusta upp försvaret.

Men frågan är om det idag längre finns något parti som överhuvudtaget är berett att satsa de resurser som krävs för att Sverige skall få ett starkt försvar igen.

En som tvekar om detta är Charly Salonius-Pasternak, finländsk försvarsforskare vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors.

[E]tt land som Finland vars historia är så väl inflätad med Sveriges, blir naturligt nog oroligt när de beslut som har tagits av Sveriges riksdag börjar äventyra regional stabilitet – rent av orsakar diskussion och tankar om ett säkerhetsvakuum.

[…]

När man kokade ihop marknadens effektivitet, personlig frihet, slagkraften i frivillighet och inom högteknologi tillsammans med en omvärldsbild som inte speglade realiteter – och dessutom med otillräckliga resurser – blev resultatet pinsamt: Den svenska försvarsförmågan förskingrades på mindre än ett decennium.

[…]

Det positiva är dock att i grund och botten är situationen ännu sådan att de svenska politikerna kan välja att lösa problemen runt landets försvar. Det kräver bara politiskt mod att ta ansvar för ett av ett lands viktigaste uppgifter – det nationella försvaret. Mer pengar, långsiktigare planering utan ständigt politiskt petande och fokus på effekt (inte bara försvarsindustri) skulle förbättra situationen betydligt.

Svenska politiker har ett ansvar att förbättra situationen eftersom de tillsammans har valt en försvarspolitik som kommer till uttryck i solidaritetsdeklarationen om hjälp till andra och emottagande av hjälp. Om den försvarsväg som nu är vald av Sverige inte finansieras och organiseras (speciellt personalförsörjningen) rationellt så kommer landet varken att ha kapacitet att ge eller ta emot hjälp i den utsträckning som förväntas av en historiskt sett regional stödpelare.

Det skulle också utplåna alla möjligheter till faktiskt fördjupat försvarssamarbete med Finland.

Detta är betydligt tuffare språkbruk än vad någon inom Alliansen idag vågat använda.

Om Salonius-Pasternak har rätt kommer det inte att räcka med vad Jan Björklund (FP) föreslår. Ännu en omorganisering av försvaret för att återinföra värnplikten gör i dagens situation vare sig till eller från.

Bild: Från bloggen Kompasskurs.

Read Full Post »

ETIK | Att banker inte står högt i kurs hos väljarna är ingen hemlighet. Och det finns mer än en anledning till detta.

Mikrofoner

Dan Munter, doktorand i affärsetik vid KTH:s filosofiavdelning, skriver t.ex. i Dagens Industri om bankernas interna etiska koder.

Dessa har många gånger mer formen av ”internhandbok och utåtriktat pr-dokument” än riktlinjer för sundare företgsklimat.

Bilden som många har av finansbranschen är en bransch med bristande etik, styrd av kortsiktighet och girighet. Etiska koder eller riktlinjer kan vara ett medel för att förbättra brister i företagskultur och minska antalet oetiska handlingar. Frågan är då om de fyra storbankernas koder kan tänkas ha sådana effekter.

Koderna vänder sig främst till de anställda och fokus ligger på instruktioner och påbud. Etiska skäl till varför en handling är påbjuden anges sällan. Centralt är i stället att banken inte ”betraktas” som oetisk. Etik verkar betraktas som ett medel för att generera förtroende hos allmänhet och beslutsfattare.

[…]

Då koderna till stor del består av dekret om påbjudna och otillåtna handlingar är det osannolikt att de kan bidra till en fördjupad förståelse för etikens olika dimensioner.

Dessutom, när etik blir en fråga om förtroende, kan det tolkas som att oetiska handlingar är tillåtna om hen kommer undan med dem, och förtroendet därmed inte skadas. Riktlinjernas förtjänst är om den typ av oetiska handlingar förhindras som annars skulle ha utförts på grund av informationsbrist.

Klokt. Munter glömmer dock bort att detta inte är unikt för banker.

Även inom många företag och offentliga verksamheter plockar man fram etiska policydokument som mest innehåller snömos.

Dokumenten kan man vifta med om det behövs krishanteras när negativa händelser briserar i media.

Ledningen kan sedan alltid hävda att man minsann gjort vad man kunnat. Beviset är själva dokumentet.

På så sätt blir det aldrig interkulturen det är fel på utan bara att någon enskild medarbetare gått över sina befogenheter och inte följt de ”interna regelverken”.

Read Full Post »

KRIS | Ett av många tecken på ett parti i kris är när man i det oändliga ältar gamla oförrätter.

De flesta väljare har sedan länge lagt turerna kring Socialdemokraternas skuggbudget bakom sig. Men inte partitoppen.

Dagens industri har avslöjat att personer inom Socialdemokraternas högsta ledning fått tag i dokument som avslöjar att Håkan Juholt farit med osanning om partiets budgetprocess och strykningen av a-kassan.

Nu kräver Wanja Lundby Wedin, LO-ordförande och ledamot i partiets verkställande utskott, att saken tas upp i verkställande utskottet. Och tydligen är flera VU-ledamöter inne på samma linje.

För bara ett par dagar sedan skrev Stefan Stern (S), tidigare statssekreterare och stabschef, i Dagens Nyheter följande:

Inte ens nu är partiordföranden socialdemokratins största problem. Tillräckligt väljarstöd för att vinna nästa val står eller faller inte med Håkan Juholts chanser att sitta kvar efter de svårartade misstagen. Väljarförlusterna handlar nämligen i grunden om politik. Den som studerar svenskt väljarbeteende ska finna dessa samband.

Det grundläggande problemet med Sterns argumentering är att Juholts motståndare inom partiet inte kommer att tillåta honom att försöka fokusera på politiken.

Så fort han försöker kommer motståndarna lyfta fram hans misstag, bristande ledarskapsegenskaper eller personliga tillkortakommanden.

Det är i det perspektivet man skall se avslöjandet i Dagens industri.

Håkan Juholt har sedan länge varit politiskt död. Idag hänger han som en död albatross kring partiets hals. Han dra ner partiet hur mycket han än skulle vilja motsatsen.

Det handlar inte längre bara om låga förtroendesiffror för parti och partiledare.

Enligt en enkät i Expressen har t.o.m. folkvalda socialdemokrater idag större förtroende för Jonas Sjögren (V) än för den egna partiledaren. Och varannan socialdemokratisk politiker menar att gränsen för när Håkan Juholt borde bytas redan är passerad.

Sämre än så kan det knappast bli. Eller?

Read Full Post »

UTFRÅGNING: Lars Johansson (S) anmäler nu näringsminister Maud Olofsson (C) till konstitutionsutskottet.

Anledningen är att han säger sig ha en källa som har intygat att Olofsson kände till fallskärmarna för Vattenfalls chefer.

Både regeringen och Olofsson kände till fallskärmarna enligt flera uppgiftslämnare som Dagens Industri talat med. Tidningen talar om en medveten ”mörkläggning”.

Med tanke på vad som pågår är det inte helt osannolikt att en eller flera källor kommer inifrån Centerpartiet. Konstigare saker har hänt i politiken.

Om utfrågningen i konstitutionsutskottet blir pinsam för Olofsson är det frågan om hur länge hon kan hålla sig kvar.

Nu kommer desutom en opinionsundersökning från Skop som visar att partiet ligger under riksdagsspärren på fyra procent.

Read Full Post »

COMEBACK: När Dagens Industri delade ut priset Årets Supergasell, det företag som växts mest under 2010, sågs Sven Otto Littorin i vimlet.

Samma Littorin som lämnade regeringen med buller och bång efter anklagelserna om sexköp briserat i media under Almedalsveckan.

Littorin har hållit en låg profil sedan dess. Mycket för att inte äventyra en valseger för Alliansen. På galan fotograferade  Expressen honom tillsammans med Anna-Maria Corazza Bildt (M). På galan fanns också finansminister Anders Borg (M).

Tydligen är Operation Rehabilitering i full gång. Och rehabilitering borde ju vara en baggis för en f.d. arbetsmarknadsminister.

Källa: Expressen den 30 november 2010.

Read Full Post »

KRISHANTERING: Fredrik Reinfeldt har haft kännedom om sexköpsanklagelserna mot Sven Otto Littorin sedan tisdagen. Hans bortförklaring till varför han har hållit inne med denna information tills idag är i tunnaste laget.

”Det är inte min sak att sprida rykten”, var Reinfeldts svar enligt SVT:s Rapport idag.

Fredrik Reinfeldt – och därmed Moderaterna och Alliansregeringen – var snabb att distansera sig från Littorin. Nu försöker man även distansera sig från Littorin rent politiskt.

Den tillförordnade arbetsmarknadsministern Tobias Billström var snabbt ute och skrotade Littorins förslag om könskvoterade bolagsstyrelser.

”Jag tycker precis som Moderaterna tidigare har sagt, det vill säga att om vi inte har sett en förbättring år 2014 så får vi då överväga om kvotering är ett alternativ”, sade Billström igår till Dagens Industri.

Men Littorins övriga arbete under alla åren som arbetsmarknadsminister? Detta vare sig kan eller vill man utplåna ur medborgarnas minne.

Här är signalen att Littorin har gått i regeringens koppel och bara levererat vad regeringen har beställt.

”Arbetslinjen bärs av samtliga ministrar i regeringen. Den genomsyrar all politik och är därför inte ny för mig. Sven Otto Littorin har förändrat arbetsmarknadspolitiken på ett bra sätt och jag har ingen avsikt att avvika från den politik som han bedrivit.”

Snabbheten i utnämningen av Billström som ny arbetsmarknadsminister var ett tydligt tecken på att Reinfeldt och regeringen snabbt ville bli av med ”Littorinaffären”.

Lena Mellin skriver:

Ett par minuter före midnatt samma dag som Aftonbladet ställde frågan om sexköpet till Littorin beställdes regeringsplanet till Visby av statsministerns assistent. Det skulle föra Littorin till Stockholm med begäran om att få lämna regeringen.

Samma morgon som Aftonbladet av regeringskansliet utlovats en intervju med Littorin håller han i stället presskonferens – och avgår utan att ge möjlighet att ställa frågor.

Med en effektivitet som Sommar-Sverige sällan uppbådar entledigas bara någon timme senare hans politiska stab samtidigt som Littorin själv raderas från regeringens hemsida.

Som man säger i USA. Vill du ha en vän i politiken? Get a dog.

Read Full Post »