Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dagen’

STRIDER | Kristdemokraterna syns inte till i inrikespolitiken. Nu vet vi varför. All energi går åt till interna uppgörelser.

Nu har Henrik Ehrenberg, Göran Hägglunds stabschef, fått sparken och omplacerats på regeringskansliet.

Detta efter avslöjandet att han har skrivit negativa omdömen om partikolleger under pseudonymen ”Ove Tove”. (Även på denna blogg har han varit inne och kommenterat.)

Uppenbart är dessa anonyma inlägg ett led i maktstriderna inom partiet. I kampen om partiledarskapet har ”Ove Tove” använts för att kritisera utmanaren Mats Odell och hans allierada.

Men innan omplaceringen försökte Göran Hägglund rädda honom genom lite politisk spinn.

Martin Kits, Hägglunds pressekreterare, svarade så här på frågor från Dagen:

Kommer Ehrenberg att avgå nu?

– Nej, det tror jag inte. Han har haft den här profilen på nätet under en lång tid, och grundidén var inte att vara anonym. Hans andranamn är Ove och han har skrivit inlägg där de som känner honom lätt kan lista ut att det är han.

Visste ni andra om det här?

– Ingen av oss omkring har vetat om det här.

Det hela låter lite förvirrat. Alla har alltså känt till att ”Ove Tove” är Ehrenberg. Trots detta har ”ingen av oss” känt till det!?

Känner inte de närmaste medarbetarna sin egen stabschef? Antingen har medarbetarna känt till det eller så har man inte gjort det. Båda dessa påståenden kan inte rimligtvis vara korrekta. Åtminstone inte samtidigt.

Expressen, som gjorde avslöjandet, har samlat några kommentarer från ”Ove Tove”.

”Vad gör Odell för att fylla politikens gränser med innehåll i sin roll i riksdagen? Han är ju ordförande i näringsutskottet, borde vara en barnlek att hitta frågor där att driva. I stället är han tyst. Och missnöjd med sin egen ställning.” Ove Tove

”Odell tillhör partiledningen och har rimligen varit delaktig i varje steg partiet tagit. Detta ter sig mer som en personkonflikt än något annat. ­Troligen baserad på att Odell är sur för att han inte är minister. Tror jag.” Ove Tove

”Den som försöker ge bilden av att Enochson är mer populär än Hägglund får kanske tillskrivas smarta drag, men knappast intelligens.” Ove Tove

”Enochsons fel är inte egentligen att hon är stockkonservativ. Felet är att hon är en person som går över andras lik för att få fäste för sina idéer. Eller framför allt för att bli inkryssad i riksdagen.” Ove Tove

Read Full Post »

FÖRDOMAR: Det parti som lyckas definiera motståndaren inför väljarna får ett klart övertag i debatten.

Statsvetaren vid Linnéuniversitetet i Växjö, Magnus Hagevi, varnar för att det är oärligt när socialdemokratiska Broderskapsrörelsen definierar alla inom frikyrkan som ”kristen höger”.

”Den numerärt lilla organisationen Kristna Socialdemokrater har – vid sidan av att kalla sig Broderskaparna – nu också börjat kalla sig kristen vänster. Men ett problem är alltså att det inte finns någon i Sverige som vill kalla sig kristen höger. Företrädare för Broderskaparna gör det därför alltför enkelt för sig när de i praktiken väljer beteckningen kristen höger på kristna människor som placerar sig till höger på en svensk vänster-högerskala. Det kan tyckas vara ohederligt att klistra en missvisande etikett på människor, men partistrategiskt är det en lysande idé. Överfört till amerikanska förhållanden skulle denna hemsnickrade definition innebära att John McCain och andra uttalade kritiker av den kristna högern också blev kristen höger. […]

Att på partikongresser och andra partimöten framställa sig som en organisation som på kyrkomöten och i andra sammanhang slåss mot den kristna högern kan ge Kristna Socialdemokrater ett berättigande och ökad legitimitet hos annars kritisk eller indifferenta partikamrater.

Men det finns risker med att klistra etiketten ”kristen höger” på sina politiska motståndare. […] Om någon kallar större delen av svensk frikyrklighet för kristen höger är risken uppenbar att detta leder till fördomar som inte har empirisk täckning.”

Senaste numret av tidskriften NOD (”Forum för Tro, Kultur och Samhälle”) är ett temanummer om kristen tro och politik.

Här görs en rad intressanta intervjuer med bl.a. Per Wirtén och Roland Poirier Martinsson från tankesmedjorna Arena respektive Timbro på ämnet Om staten vacklar – ett samtal om svensk politik.

De politiker som intervjuas är George Andersson (S), Alf Svensson (KD), Ragnhild Pohanka, tidigare språkrör för Miljöpartiet numera vänsterpartist, samt Eva Zetterberg (V). Ledarskribenten på tidningen Dagen, Birger Thureson, skriver om de frisinnade inom Folkpartiet.

Read Full Post »

Kyrkoval 2009VALDAGEN: Tidningen Dagen har genomfört en opinionsundersökning på nätet (uppdaterad klockan 19:08) som visar på en stor framgång för Frimodig kyrka.

För Dagenläsarna är Frimodig kyrka det överlägset bästa alternativet i kyrkovalet. På söndagsförmiddagen hade 614 läsare ”röstat” i vår läsarfråga och FK stöds av 47 procent.

På andra plats med nio (9) procent kommer Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK). Av de traditionella partierna går det bäst för Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) med sju (7) procent och Sverigedemokraterna med sex (6) procent.

Dagen står på kristen grund och läses primärt av aktiva kristna inte minst inom frireligiösa kretsar. Deras opinionsundersökning kan därför inte ses som en undersökning som automatiskt speglar opinionen bland alla som kommer att rösta i kyrkovalet.

Ett stalltips är att Moderaterna kommer att få stora framgångar i valet. Partiet kommer troligen kunna rida på Fredrik Reinfeldts opinionsframgångar nationellt.

Read Full Post »

DEN KRISTNA TIDNINGEN Världen idag har på ledarplats föreslagit att den kristna pressen bör ta ett gemensamt initiativ på medieområdet.

Ruben Agnarsson, redaktionschef och ansvarig utgivare på tidningen, föreslår att det behövs en ”ny, hjärtligare och betydligt större uppskattning av kristna tidningar och kristen journalistik”. 

Detta skall bl.a. åstadkommas genom en ”ny uppgradering när det gäller det kristna uppdraget” inom kristen media, enligt Agnarsson.

Frågan är naturligtvis vad ett sådant initiativ skulle innehålla och om det överhuvudtaget är realistiskt. Inte minst när det mest konkreta förslaget till ett sådant medieinitiativ utmynnar i förslaget att alla intresserade av kristen media inte bör nöja sig med en tidning utan istället prenumerera på två eller tre andra kristna titlar.

Anledningen till ledarartikeln beror naturligtvis på att den kristna tidningssfären har förlorat många titlar genom åren och att de som har överlevt kämpar med sina upplagesiffror.

Men det stora problemet för kristen media är inte nödvändigtvis att läsarna har lämnat papperstidningarna och istället emigrerat till att läsa nyheterna på internet.

Snarare handlar det om en rad samverkande och ömsesidigt förstärkande trender i samhället. Sverige har drabbats av ett allmänt ”avkristnande” samtidigt som kyrkliga företrädare, med s.k. ”traditionella” kristna värderingar, knappast är de mest aktiva i samhällsdebatten.

Svensk kristenhet har haft en otrolig förmåga till anpasslighet och acceptans av den rådande negativa synen på kristenhet. Svenska Kyrkan är kanske det tydligaste exemplet på detta. Den gamla vänsterdevisen att ”staten och kapitalet sitter i samma båt” motsvaras i svensk kristenhet av politisk korrekthet och allmän acceptans av samhällsandan.

Kristen media som har velat hänga med i denna utveckling har blivit alltmer tam och ointressant och därmed också lättare att ignorera inom det svenska politiska, kulturella och mediala etablissemanget.  

Lite raljerande kan man fråga sig om det inte är fullt logiskt med läsarflykt om kristna tidningarna satsar på ett utslätat budskap och snälla kristna ”vinklingar” på alltifrån trädgårdsodling till bantningsrecept. Om kristna dagstidningar inte vågar ta tag i samhällsdebatten kan man lika bra prenumerera på Hemmets Journal eller Allas veckotidning.  

Världen idag är själv ett exempel på hur man kan utmana denna utveckling genom att skapa ett tydligt uppdrag och profil. Detta i kombination med en orädd journalistik som vågar utmana och delta i samhällsdebatten är troligen ett betydligt mer effektivt recept på framgång än att förlita sig på prenumeranter från andra publikationer. 

Tidningen har lyckats skapa en rikstäckande tredagarstidning som redan under sina första år nominerades till Stora journalistpriset och vann Guldspaden. (Tidningen började som veckotidning 2001 och blev tredagarstidning 2004). En lång rad reportage har väckt uppmärksamhet långt utanför tidningens egen läsarkrets.

Upplageframgången har inte låtit vänta på sig. Idag kan man vara stolt över sina 10 000 prenumeranter.

Ruben Agnarssons uppmaning till andra kristna tidningar att ömsesidigt ”inte bara kritisera eller rent av motarbeta” utan också ”ge utrymme, uppskattning och stöd till kristen press” har uppenbart inte get utdelning ännu.

I ett ledarstick konstaterade redaktionen att tidningen inte kommer att kunna vara med på pingströrelsens Nyhemsvecka eftersom konferensledningen p.g.a. ”konkurrensskäl” inte vill att Världen idag skall konkurrera med tidningen Dagen. (Pingströrelsen har ägarintressen i tidningen Dagen och Världen idag har sina läsare främst inom just pingströrelsen).

Så tipset blir att inte prioritera någon form av samsyn i kristen media även om detta kan låta positivt och trevligt.

Världen idag gör bäst i att istället fortsätta koncentrera sig på att utmana de liberla och socialdemokratiska perspektiv som landets ledarsidor idag till stor del präglas av. Fortsätt med den undersökande journalistiken och de alternativa perspektiven på nyhetsplats som har gjort Världen idag unik. Målet måste vara att inte bara spegla samhällsdebatten utan också påverka densamma.

Även inom de kristna medierna – och kanske speciellt här – är konkurrens att föredra framför utslätad likriktning.

Read Full Post »