Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Congress Party’

NEW DELHI: När Indien höll sitt val i maj röstade cirka 420 miljoner. Valets överraskning var Congress Party (Indian National Congress) stora framgångar.

Indian National Congress

En stor del av förklaringen till detta heter Rahul Gandhi. Gandhi är partiets generalsekreterare och har under de senaste åren finslipat partiets strategi och sätt att kommunicera med väljarna.

Senaste årens utveckling med ökade etniska spänningar och terrorism fick många att befara att valet skulle gynna partier som bygger sin politik på ekonomisk populism, religiös fanatism och kasttillhörighet.

Men istället blev valet en besvikelse för just hindunationalistiska Bharatiya Janata Party och andra mindre kastbaserade partier.

Gandhis strategi byggde bl.a. på en omfattande gräsrotskampanj för att återknyta kontakten med befolkningen – ofta i fattigare områden som partiet tappat kontakt med under åren – och återta partiets historiska position som Indiens främsta nationella parti.

Gandhi vågade gå emot sitt partis traditioner och satsa på en rad unga kandidater. De flesta av dessa kandidater blev inte bara valda utan de hade också gjort karriär inom sitt parti genom öppna och demokratiska metoder.

Under många år har Congress Party byggt sin politik på allianser med lokala och regionala grupper för att kunna behålla makt och inflytande. Men denna strategi förde också med sig att partiet sakta men säkert förlorade sin nationella närvaro till förmån för partier med mer lokal profil.

Pratap Bhanu Mehta, president vid tankesmedjan Center for Policy Research i New Delhi, konstaterar att Gandhis politik har varit lyckad;

He rose above the narrow identity politics of his opponents and showed that Indians long for inclusiveness and tolerance. He has changed the rules of politics.

Gandhi har lyckats positionera sig som en outsider med en radikal agenda för partiet och landet. Sudip Mazumdar i Newsweek ser ironin i en sådan omvandling;

The irony, of course, is that in seeking to make the Congress Party more democratic, Rahul is working against the legacy of his own grandmother [premiärminister Indira Gandhi], who suspended internal party elections in the mid-1970s, allowing her to chose the party’s regional leaders herself – a process most experts believe helped turn Congress from a grassroots, vibrant party into a court full of fawning retainers.

Read Full Post »