Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Burson-Marsteller’

LÄSARPANEL: En webbundersökning visar att knappt 30 procent använder sig av sociala medier på jobbet. Föga förvånande anser man dock att användandet kommer att öka i framtiden.

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljö området med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Enkäten beställdes av Arbetsliv som är tidningen för personer som jobbar med arbetsmiljöfrågor.

Knappt hälften av de tillfrågade använder Facebook och tre av tio använder MSN. Övriga sociala medier som till exempel Myspace och Twitter verkar ännu inte ha slagit igenom i någon större skala (…)

Knappt 30 procent av de tillfrågade använder sociala medier på arbetsplatsen. Ett vanligt skäl är interndialog (54 procent). Många företag gör det också i marknadsföringssyfte. En del organisationer har kontakt med sina medlemmar via sociala medier (…)

Många arbetsplatser (69 procent) saknar en policy för det, och om de har en sådan så tillåter den sällan användning av sociala medier. En fjärdedel känner inte till om arbetsplatsen har en policy i frågan.

Merparten av de svarande (82 % av 358 tillfrågade) arbetar i det privata. De flesta använder sociala medier för att hålla kontakt med familjen och sina vänner. Endast fyra av tio anser att man har nytta av dessa medier i jobbet.

Arbetsliv refererar även till två andra undersökningar. Chefsorganisationen Ledarna har tagit reda på att hälften av Sveriges chefer är negativa till sociala medier. Och minst 130 svenska företag använder Twitter för att nå ut till sina kunder enligt Burson-Marsteller.

Read Full Post »

MAKEOVER: Att president George W. Bush brottas med ett imageproblem är idag lite av ett understatement.

Trots detta har det nu börjat dyka upp positiva utvärderingar i mainstream media i USA. Foreign Policy lockade t.ex. i sin pappersupplaga med omslaget ”Lonesome Cowboy: Why you´ll miss him when he´s gone” (artikeln endast för prenumeranter).

titlebar

Och man får gå tillbaka till första mandatperioden för att finna den typ av positiva vinklingar som Newsweek bjuder på i ”What Bush Got Right”. Fareed Zakaria, redaktör för de internationella upplagorna, skriver om Bush´s Mellanösternpolitik;

Across New York, Los Angeles and Chicago – and probably Europe and Asia as well – people are nervously asking themselves a question: ‘Could he possibly have been right?’ The short answer is yes (…)

The Arab world (…) was almost unique in that over the past three decades it had become increasingly unfree, even as the rest of the world was opening up. His solution, therefore, was to push for reform in these lands.

Men detta hindrar inte att imageproblemet är påtagligt. Det kommer att krävas aktiva åtgärder för att råda bot på detta.

Av denna anledning har Matthew Cooper på affärstidskriften Portfolio ställt frågan vilken strategi Bush borde använda sig av för att bättra på bilden av sig själv när han har lämnat Vita huset. Några av förslagen;

Harold Burson, grundare av Burson-Marsteller pr-byrå;

I’ve got a very simple solution. Go down to Crawford, Texas, and be George W. Bush. In other words, don’t start some campaign to revive your legacy. He should be himself. Speaking out on public issues doesn’t come naturally to him, and so he should be quiet.

Jon Marder, New York;

All celebrities know that if you’re out of the day-to-day fray, you become more sought after. You have to make them miss you.

Karen Hughes, tidigare kommunikationsrådgivare åt Bush, numera på Burson-Marsteller;

His library is a natural venue for him to continue to promote and advance policies he cares about. He cares passionately about expanding freedom and opportunity to more people.

Read Full Post »