Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Broderskapsrörelsen’

BroderskapsrörelsenPOLITIK: Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen har haft kongress i Malmö. Kongressen utmynnade bland annat i ett uttalande med spetsen riktad mot försvarsminister Sten Tolgfors (M) och Sveriges militära närvaro i Afghanistan.

Intressant är att uttalandet har många likheter med hur Vänsterpartiets utrikespolitiska talesman Hans Linde argumenterade i Aftonbladet.

Ett omständigt resonemang utmynnar i ett både-ha-kakan-och äta-upp-den-uttalande;

Sveriges regering ska kräva att FN tar över ansvaret för all utländsk trupp i Afghanistan, och göra detta till villkor för fortsatt svenskt truppdeltagande.

(Detta borde rimligtvis innebära att Broderskapsrörelsen kommer att kräva att alla allierade trupper skall lämna landet om de inte kommer under FN-flagg.)

Anna Ardin som är politisk sekreterare för Broderskapsrörelsen har sammanfattat inställningen till ”Tolgfors krigsretorik” på följande sätt:

Säkerheten: Just nu är det faktiskt lika rimligt att argumentera tvärtemot det Tolgfors gör, det vill säga att Nato:s närvaro och bombningar bidrar till att öka osäkerheten i regionen. Det finns ingen militär lösning på konflikten.

Idag finns det ingen som påstår att lösningen bara skulle handla om militära insatser. Men att påstå att militära aktioner skulle vara helt öveflödigt är direkt orealistiskt.

Man dessutom undra varför Broderskapsrörelsen tycker det är OK med svenska militära insatser under FN-flagg om militär nu inte kan spela någon positiv roll för utvecklingen. Talibanerna blir trots allt inte mer tillmötesgående bara för att militärbaskrarna är blå istället för gröna.

Demokratin: Den militära närvaron riskerar på sikt att urholka den Afghanska demokratins legitimitet.

Hur kan man vara så säker på det? Det finns inget ödesbestämt med militär närvaro. Hur soldater uppträder (om det nu är det som åsyftas) beror på om de står under ett ledarskap som kan upprätthålla disciplin och respekterar demokratiska spelregler. 

Vad man däremot kan säga med säkerhet – med utgångspunkt från Afghanistans historiska erfarenheter – är att demokratin inte kommer att överleva om talibanerna tillåts återta makten i landet. 

Kvinnorna: Nya lagar i Afghanistan urholkar kvinnornas rättigheter, bistånd och stöd till utveckling skulle göra mycket mer än militära insatser.

Detta är ännu ett av argumenten som Hans Linde (V) har använt sig av.  Är det OK om militär från USA och dess allierade stannar kvar och garanterar fortsatt bistånd och utveckling? Eller bör dessa truppor också lämna landet? Och vem skall kunna garantera ”bistånd och utveckling” om talibanerna återtar makten?

Kvinnornas situation kommer knappast att förbättras om de allierade trupperna lämnar landet. Dessutom är demokratiska rättigheter – både kvinnor och mäns – ett problem i alla muslimska länder. Att Afghanistan skall genomföra ett val är inte något övriga muslimska länder kan skryta med.

Terrorismen: Natos bombningar väcker hat och känslor som underlättar rekrytering av terrorister.

De USA-ledda insatserna i Afghanistan har också gjort det möjligt att kanalisera en del av missnöjet till mer konstruktiva saker som demokratiska val, återuppbygg av delar av landet, ökad trygghet i vissa delar av landet, nyöppnade skolor och rätten att lyssna på musik för att nu bara nämna något.

Solidariteten: Solidariteten med Afghanistans folk kommer inte nödvändigtvis bäst till uttryck genom att vi fungerar som stödpatrull till USA och Nato. I stället skall vi satsa mer på dialog- och utvecklingsarbete.

[V]i kräver att all trupp i Afghanistan – inklusive USA – skall stå under FN:s ledning! USA:s insatser i Afghanistan sker utan samordning med FN:s trupp och USA attackerar civila – utan att skyldiga bestraffas. Genom ett rakryggat försvar för FN och folkrätten skyddar vi inte bara Afghanistan, utan i förlängningen även Sveriges intressen.

Detta är typiskt svenskt. En övertro på FN:s förträfflighet. En tro på att FN alltid är garanten för allt som är rätt och riktigt sitter så djupt hos svenska politiker att det nästan har blivit en del av den svenska identiteten.

Med tanke på FN:s långa historia av korruption, misslyckade internationella insatser och återkommande handlingsförlamning är det bra märkligt att organisationen har så gott rykte.

Inbördeskriget i Rwanda – som leda till mord på en miljon människor och två miljoner på flykt – fick inte FN (inte heller USA eller EU) att agera. Serbernas framfart på Balkan stoppades först när USA ingrep. Listan på FN:s misslyckanden skulle kunna göras lång.

Trots detta är FN något politiker alltid kan ta sin tillflykt till så fort det dyker upp problem som kräver mer än bara fina ord.

För Broderskapsrörelsen som utgår från kristna värderingar borde fråga sig om det verkligen är moraliskt försvarbart att inte ingripa bara för att det inte görs under FN-flagg?   

Det är självklart att ett agerande alltid leder till någon typ av konsekvenser för omgivningen. Men detta betyder inte att passivitet skulle vara något neutralt. Att inte agera får också konsekvenser.

Passivitet är aldrig något neutralt. Att exempelvis stå och se på när någon blir nedslagen – utan att själv ingripa – kommer definitivt att leda till konsekvenser för den som blir överfallen.

Ett tillbakadragande av allierade trupperna från Afghanistan kommer att få allvarliga konsekvenser för befolkningen. Det skulle i realiteten innebära att landet återigen hamnar under Al-Qaidas och talibanernas terrorrvälde.

Broderskapsrörelsens uttalande är därför typiskt för politiker som inte vill smutsa ner fingrarna men tycker det är okey om andra gör det.  

Det är alltid lätt att sitta i Sverige och försöka konstruera moraliskt oantastliga ståndpunkter. Ståndpunkter som innebär att man antingen accepterar att USA och dess allierade får göra grovjobbet eller också struntar i konsekvenserna om de egna kraven leder till större lidande för befolkningen.

Read Full Post »

antisemitism-lagerANTISEMITISM: Vice ordförande för s-kvinnorna i Skåne – Ingalill Bjartén – lämnar nu sitt uppdrag efter kritiken mot hennes antisemitiska uttalande i pressen.

Med tanke på Ingalill Bjarténs stupida jämförelse av Israels politik i Gaza med nazisterna blev det ohållbart för politikern att stanna kvar på sitt uppdrag.   

Men läser man hennes förklaring till sin egen avgång innehåller den varken någon ursäkt eller någon som helst insikt om att hennes grova övertramp är ren och skär rasism. Bjartén jämför bl.a. Gaza med nazisternas utrotningsläger och att israelerna ”gör exakt samma sak som nazisterna”.

Istället känner Bjartén att kritiken ”är väldigt orättvis”. Att hon ”tog väl i lite för häftigt” är det närmaste Bjartén kommer en ursäkt.

Att Socialdemokraterna har ett problem med hur man kommunicerar sina åsikter om judar och Israel har påpekats av många. Senast var det Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) som lyfte frågan om kring Mona Sahlins nya alliansbroder Lars Ohly (v) och Broderskapsrörelsen och ABF i Stockholm. Det är på tiden att (s) nu tar tag i dessa problem.

Frågan är vad som är mest patetiskt. Att Bjartén inte förstår det groteska i att göra en jämförelse mellan Förintelsen och Israel eller att Bjartén inte bryr sig.

Gud bevare oss från korkade (eller medvetet antisemitiska och rasistiska) politiker!

Read Full Post »

lasseintervjuANTISEMITISM: Mona Sahlin har en del märkliga vänner. I en debattartikel i Sydsvenskan visar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) att Lars Ohly mer än gärna läser antisemitiska texter på en svensk blogg.

I en annonsbilaga till senaste numret av Journalisten (2/2009) har partiledaren Lars Ohly meddelat att en av hans favoriter bland bloggar är den antisemitiska Jinge.se. Ohly tycker att denna blogg – av partikollegan Jan-Inge Flücht – ”alltid är uppdaterad och aktuell”.

Själv vill jinge.se inte kännas vid alla de citat som SKMA ger exempel på;

[J]ag har sökt både på bloggen och på Google efter det som de hävdar står på min blogg, men jag hittar det inte. Och framför allt, jag känner inte ens igen det.

Men det räckar att surfa runt lite på bloggen för att ganska snart hitta antisemitiska alster. Dessutom erkänner  erkänner jinge.se;

Jag använder som bekant ofta bilder som är gjorda av Carlos Latuff i Brasilien (…)

Debattörerna från SKMA konstaterar att tecknaren Carlos Latuff ”vann andrapriset i den antisemitiska teckningstävlingen i Iran häromåret”.

Bloggen sprider också en av de mer korkade moderna antisemitiska myterna nämligen att det är judar som styr amerikansk politik;

Man brukar hävda att ingen amerikan blir vald till president utan att ha AIPAC [American Israel Public Affairs Committee] i ryggen, och det är dessvärre helt korrekt.

Sannolikheten att Ohly skulle ta avstånd från jinge.se är ganska liten med tanke på hans otydliga avståndstagande från kommunismen. Snarare var detta ett illa utfört försök att försöka dölja var Ohlys sympatierna verkligen ligger;

 Jag kommer inte att använda begreppet [kommunism] mer men jag är trogen mina ideal.

Ett större problem för Sahlin är att det inom socialdemokratin finns partikamrater med egna antisemitiska tendenser. Eller som SKMA debattörerna skriver;

[T]vå organisationer knutna till det socialdemokratiska partiet, Broderskapsrörelsen och ABF i Stockholm, tillsammans med FiB-Kulturfront hade bjudit in den internationellt ökände antisemiten Gilad Atzmon  till ett möte i Stockholm. Atzmons judehat är inte subtilt utan öppet och grovt. Det handlade om påståenden om en judisk världskonspiration (…) och om stöd för Förintelseförnekare.

(…)

SKMA (…) vädjade till den socialdemokratiska partiledningen att ta avstånd från systerorganisationernas agerande. Tyvärr valde den att tiga.

Så den som förväntar sig att Mona Sahlin skall ha ork och kraft att ta Lars Ohly i örat får vänta förgäves.

Med tanke på det misslyckade försöket att hålla Ohly utanför en allians med Miljöpartiet kommer denna nya Ohly-skandal inte leda till några åtgärder. Mona Sahlin har helt enkelt inte råd att ställa till med någon oro i sitt nya alliansbygge.

Men det finns också en annan aspakt av socialdemokraternas misslyckande.

Det kommer nu att bli svårt för Sahlin att hävda med trovärdighet att hon tar rascism och utanförskap på allvar när hon inte ens kan hålla ordning på sitt eget parti och tendenserna hos sina allianspartners.

Read Full Post »