Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Botkyrka’

POLITIK: Moderaterna i Botkyrka har kopierat Sverigdemokraterns principprogram i ett svar på ett departementsförslag om flyktingar.

”Det är absolut en tillfällighet”, säger Jimmy Baker (M) i Botkyrka. ”Vi har inte använt Sverigedemokraternas program eller någon annan form av skrift som inspirationskälla över huvud taget”.

Döm själva;

Sverigedemokraternas principprogram 2005:

Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. I stället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten. Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande normer och värderingar. Denna enande faktor är viktig för att varje människa ska kunna känna sig trygg i sin identitet.

Moderaternas ”Särskilt yttrande till kommunstyrelsen” 2010 i Botkyrka:

Vi avvisar försöken att anpassa människan efter kulturrelativistiska utopier. I stället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur individer verkligen fungerar. Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande kunskaper kring normer och värderingar. Denna faktor är viktig för att varje individ ska kunna känna sig trygg i sin identitet och i sin omgivning.

Read Full Post »