Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bo Bernhardsson’

NU LANSERAS idén att Håkan Juholt kan vara kvar som partiledare om han accepterar att en revisor tar hand om hans privata bokföring.

Att förse en potentiell statsminister – och därmed ansvarig för landets finanser – med en ekonomisk ”överrock” är föga förtroendeingivande.

Är det verkligen den image man vill omge sin partiledare med? Varför skulle väljarna rösta på ett parti som har omyndigförklarat sin egen partiledare?

Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens Tankesmedja skriver:

För det första ska en kameral begåvning sättas att hålla ordning på Juholts bokföring, på det att inga fler misstag må kunna uppstå.

För det andra ska partiledningen, med tanke på turerna kring höstens budgetförslag, ta ett fastare grepp över de interna beredningsprocesserna.

Och för det tredje borde partiledningen sättas i studiecirkel hos våra begåvade unga ekonomer om de nya strömningar i internationell ekonomisk debatt, som erbjuder instrument för att bygga verkliga alternativ till borgerlighetens.

Riksdagsledamöterna Leif Jakobsson (S) och Bo Bernhardsson (S) ställer sig bakom Lindgrens idé.

Men Jakobsson, som även är vice gruppledare, ger en föga smickrande bild av Juholt:

Vi ställer upp bakom Håkan. Vi godtar hans förklaring att de felaktiga hyresutbetalningarna beror på att han inte tänkt.

Vilket parti vill ha en partiledare som inte tänker?

Read Full Post »