Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bloggosfären’

PR: Sven Otto Littorin klarade intervjun bra. Frågan är bara om den inte har kommit försent?

Dagens Nyheter blev tidningen som fick möjlighet att göra den för Littorin och regeringen helt nödvändiga intervjun.

Att affären är unik bekräftas av att tidningen accepterade att göra intervju via mail under förutsättning att man också fick ställa följdfrågor.

Spekulationerna har tagit medieutrymme och tvingat Fredrik Reinfeldt, Moderaterna och regeringen på defensiven.

Ingen har hanterat denna affär speciellt bra. Littorin, Aftonbladet och Reinfeldt har alla använt sig av halvsanningar. 

Trots att Reinfeldt inte var först med dessa halvsanningar kom ljuset att riktas mot honom när det visade sig att han kände till den ”andra halvan” av varför Littorin hoppade av. Från familjeskäl till anklagelser om sexköp på bara fyra dagar. 

Littorins försök att döda skriverierna misslyckades och istället insåg han att han offentligt måste kommentera och ge svar.  Att göra intervjun i endast en tidning och via mail blev ett sätt för Littorin att försöka kontrollera utfallet så långt det var möjligt.

Frågan är om skriverierna – efter åtta dagar högst upp på medias dagordning – nu kommer att lägga sig. Troligtvis lättar nu trycket på Reinfeldt. I bloggosfären kommer det att fortsätta ett tag till.

Mona Sahlin och De Rödgröna kommer knappast att kunna mjölka mycket mer ur storyn. Sanningen är att även oppositionens politik har hamnat i medieskugga p.g.a. affären.

I och med intervjun har fokus nu tydligare förflyttats till peronen Littorin. Och media kommer nu också att ägna mer tid åt sitt eget favorit ämne – d.v.s. sig själva. ”Hur media hanterade affären” kommer att bli en ny vinkling om än inte som huvudnyhet.

Och regeringens hantering av Littorinaffären kommer i media nu alltmer att handla om ”hur partierna har spelat det politiska spelet kring affären”. Och när media börjar recensera det politiska spelet – snarare än sakpolitiken – brukar väljarna loga ut.

Read Full Post »

SCOOP: Aftonbladet anser att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin avgick eftersom han har pekats ut för ett brott som skulle kunna leda till fängelse.

Underligt nog meddelar inte Aftonbladet vad det är för typ av brott som Littorin anklagas för.

Oavsett om det är korrekta uppgifter eller inte så luktar det långa vägar av planterade uppgifter eftersom det kommer mitt i valrörelsen. Det påstådda brottet skall dessutom ha begåtts redan 2006.

För några veckor sedan kontaktades Aftonbladet av en person som hade uppgifter om ett brott arbetsmarknadsministern påstods ha begått. Brottet, som har fängelse i straffskalan, skulle­ ha skett i centrala Stockholm under valrörelsen hösten 2006, alltså innan Littorin blev minister.

Lite märkligt är följande formulering i Aftonbladet;

Aftonbladet har undersökt anklagelserna och dragit slutsatsen att uppgifterna är trovärdiga. Vi har bland annat tillgång till personens dator där uppgifter om ministern finns sparade.

”Uppgifter om ministern finns sparade”. Vagheten i uppgifterna kommer att garantera att spekulationerna kommer att fortsätt inte minst i bloggosfären.

Därmed kvarstår frågan varför Littorin avgick. Någon av följande tre anledningar ligger nära tillhands;

1) Anklagelserna är korrekta. Han var tvungen att avgå.

2) Anklagelserna är felaktiga men Littorin och Moderaterna gör bedömningen att en fortsatt mediebevakningen kring anklagelserna skulle alvarligt komma att skada Moderaterna och Alliansens möjligheter att vinna valet.

Lägg till att Sven Otto Littorin redan 2007 avslöjats med en icke-godkänd akademisk examina. En ny ”skandal” – oavsett om han var skyldig eller ej – skulle alvarligt skadat förtroendet för honom. Hans omdöme skulle ha ifrågasatts.

Dessutom skulle fokus under mandatperioden kommit att förskjutas från det politiska till Littorin som person och fortsatta skriverier om händelsen.

Moderaterna och Alliansen skulle ha fått det svårt att få uppmärksamhet för sina utspel.

3) Detta var droppen som fick bägaren att rinna över. Littorin kom fram till att han inte skulle orka med trycket från media. Vid presskonferensen där han meddelade sin avgång poängterade han att hans minderåriga barn hade blivit så illa behandlade av media att nu ansåg sig tvingad att avgå.

Oavsett vilket lyckades Littorin genom sin snabba avgång minimera skadan för både Moderaterna och Alliansen. Dessutom kommer trycket nu på honom själv att avsevärt minska.

Han kommer troligen hålla en mycket låg profil under hela valrörelsen. Och därmed kommer inte heller De Rödgröna kunna dra allt för mycket nytta av händelsen.

Read Full Post »

agera-for-forandringOPINIONSIFFROR: En ny opinionsundersökning från Synovate visar att socialdemokraterna fortsätter att tappa väljare.

Partiet går ner 4,0 procentenheter och hamnar på 33,5 procent. Detta är bara 1,4 procent bättre än Moderaterna. Sammantaget har de rödgröna (S, MP, V) en ledning på 47,2 procent jämfört med Allianspartierna (M, FP, C) som når 43,3 procent.

(I ännu en opinionsundersökning når inte Kristdemokraterna upp till de 4,0 procent som krävs för att få några riksdagsmandat.)

Inom de socialdemokratiska leden sprider sig en känsla att ”partitidningen” Aftonbladet och media har bidragit till de låga förtroendesiffrorna. Låga opinionssiffror och Wanja Lundby-Wedin-skandalen har onekligen satt sina spår inom partiet.

Björn Andersson från Oxelösund skriver bland annat;

I dag fortsätter Aftonbladet att fokusera på vårt partis tapp i opinionsmätningarna. Det är ju nästan så jag tycker synd om de andra partiernas tillkortakommande i Sveriges mest lästa tidning.

Och nog har Aftonbladet varit framträdande i kritiken mot Mona Sahlin, partiet och LO. Men kritiken skall nog mer ses som ett utslag av dels medielogiken och dels som en möjlighet för tidningen på ledarplats att slå ett slag för den variant av socialdemokratisk politik man vill se inom partiet.

Inom den socialdemokratiska bloggosfären saknas det däremot inte inlägg och förslag på hur man skall ta sig ur sin formsvacka. Här finns det ett uppdämt behov av att se att partiet visar att man har förstått problemen och snart börjar agera politiskt på gator och torg.

1 maj står inför dörren. Detta måste uppfattas bland aktiva och gräsrötter som ett startskott för arbetarrörelsen om man skall lyckas mobilisera inför EU-valet.

EU-valet kommer dessutom att uppfattas inom både politiken, media och allmänhet som en första indikation på hur det kommer att gå 2010.

Read Full Post »

second-opinion-2MEDIEGRANSKARE: Den nya sajten Second Opinion skall granska vad andra nyhetsmedier gör. Och på Second Opinion skall man få komma till tals om man anser att andra medier inte har gett en korrekt och fullständig bild av en händelse.

Eller som man själv skriver;

Vi vill vara den kräsne nyhetskonsumentens hjälp att få en bättre av vad som verkligen händer. Nyhetsflödet påverkar hur världen uppfattas och vår vision är att bidra till att höja kvaliteten på nyheterna. Vår inspiration kommer till exempel från wikipedia som visar att man kan skapa hög kvalitet genom samarbete. Second Opinion är inte ett debattforum: en second opinion utgår alltid från en nyhet och man kan inte skriva en second opinion på en second opinion.

(…)

På second-opinion.se bjuder de som verkligen kan något om ett ämne på sin kunskap. Second Opinion är också de omskrivnas nyhetstjänst som gör det möjligt för den som inte fick en komplett eller korrekt belysning i den ursprungliga artikeln att få en andra chans eller en alternativ vinkel.

För att kunna göra det enkelt för läsarna att identifiera inlägg kommer alla få en färg beroende på om man är privatperson (blått), företag och organisationer (rött) eller om skribenten tillhör redaktionen för Second Opinion (grön färg).

Företag och organisationer kommer att betala en avgift på 5800 kronor per månad. Anonyma inlägg kommer inte att tillåtas på Second Opinion.

I en intervju med Resumé säger en av grundarna Mats Olin att medier som skall granska kommer att underrättas om detta.

[I] de fall vi själva gör granskningen pratar vi med journalisten. Vi kommer också att mejla resultatet. Sedan kommer det att spridas i bloggosfären.

Det är klart att vi ska försöka rätta faktafel, men det handlar också om att ta fram mer fördjupande material.

Men på en fråga från Sydsvenskan om inte risken är att särintressen kommer att dominera svarar Olin följande;

Så kan det gott och väl bli, men vi gör inget anspråk att publicera den enda sanningen. Vi vill erbjuda kompletterande information och vinklar och släppa fram andra än de etablerade rösterna.

Detta kan tyckas vara lite av ett anti-klimax med tanke på den alldeles utmärkta programförklaring man själva ger uttryck för på sin sajt.

Redaktionen borde kanske våga ha lite högre ambitioner än att bara erbjuda ”kompletterande information”. Det är trots en gammal hederlig tradition från det som av bloggar numera lite nedlåtande kallar ”gammelmedia” att försöka sträva efter sanningen.

Om man inte ens strävar efter att söka efter ”sanningen” är sannolikheten större att man inte heller kommer att finna den. Eller ens att komma i närheten av den.

Eller som Peter Dahlgren, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet, uttrycker det;

[M]an ska passa sig för en retorik om att det breddar demokratin. Jag menar inte att en sån sajt är helt skum, men det är vanligt att aktörer gör saker under en demokratisk täckmantel medan det egentligen gynnar partikulära intressen.

Men trots detta är Second Opinion bra mycket bättre än den hybris som präglar många av de bloggar som tror sig kunna ersätta ”gammelmedias” traditionellt granskande och undersökande journalistik med deras eget tyckande.

Så det är bara att önska Second Opinion lycka till. Deras arbete och insatser kommer att behövas. Det kommer knappast att saknas ämnen att granska i nyhetsmedia.

Read Full Post »

fra-logoGRÄSRÖTTER: Frågan om professionella PR-konsulters ideella eller inhyrda roll för mobiliseringen av motståndet mot FRA-lagen har satt igång en ny debatt om motiven för Dagens Nyheters reportage.

Sammy Nordström på Bloggsam har gjort en bra sammanfattning av FRA-motståndarnas kommentarer på DN artikeln och uppföljande ledare.

Piratpartiets partiledare Rick Falkvinges kritik mot Dagens Nyheter är typisk för hur många uppfattar att media behandlar det material man har fått efter en intervju;

Alla detaljer de skriver är – såvitt jag kan se – korrekta i sak, men pusselbitarna läggs ut på ett sätt som kommunicerar en extremt tydlig, och inkorrekt, helhetsbild (…)

Genomgående framhäver FRA-motståndarna att man har jobbat ideellt och inte fått något betalt utan tagit pengar ur egen ficka för att finansiera sitt engagemang.

Underförstått är även att PR-konsulterna som har intervjuats av Dagens Nyheter överdriver sin roll. Detta är i och för sig inte ovanligt i PR-branschen. Man vill blåsa upp sin egen roll för att kunna locka framtida kunder. (Att bara en PR-byrå namnges i artikel – Westander PR – tyder på att DN journalisten också misstänker detta.)

Vill man vara riktigt konspiratoriskt kan man anta att det är en PR-konsult som har kontaktat Dagens Nyheter och tipsat om PR-byråernas involvering.

Eller så kan det vara så att PR-konsulterna verkligen har jobbat i skymundan utan att den folkliga delen av FRA-motståndet har förstått det.

PR-konsulten Erik Lakomaa antyder just detta i DN artikeln;

– Det har både varit ett personligt intresse och i flera fall haft bäring på kommersiella konsultuppdrag jag har haft, förklarar Erik Lakomaa, men vägrar i övrigt att kommentera sina uppdragsgivare.

Har de uppdragen rört FRA?

– De har rört FRA indirekt och direkt.

Bloggosfären som ofta berömmer sig om att vara mer på hugget än ”gammelmedia” borde naturligtvis också ägna sig åt en viss självrannsakan.

Varför är det ”gammelmedia” – i det här fallet Dagens Nyheter – som kommer med avslöjandet att PR-konsulter har varit involverade i mobiliseringen av FRA-motståndet?

Oavsett om denna roll har varit marginell eller mer omfattande borde detta rimligtvis ha uppdagats av någon av alla de bloggare som är involverade i FRA-debatten. Detta speciellt som det har pågått mitt framför näsan på dem.

Eller är det helt enkelt så att ”gammelmedia” trots allt spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Detta även om bloggare med tendens till hybris försöker förneka det?

Read Full Post »