Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barn- och äldreminister’

VALPLANER | SVT Nyheter har kommit över dokument som visar att Kristdemokraternas strategi för att växa går via moderata väljare.

Inom Kristdemokraterna har det alltid funnits en dragkamp mellan dem som tror att partiet kan locka väljare från flera partier och de som har en mer realistisk syn på var partiet har sin potential.

Strategin att partiet måste koncentrera sig på Moderaternas väljare är därför ingen direkt nyhet. Att partiet hämtat näring från SCB:s partisympatiundersökning är tydligt. Tecknen har funnit där i de senaste undersökningarna.

Men att bestämma vad som måste göras är bara första steget. Partiets problem har snarare varit att konsekvent hålla fast vid en strategi och våga ta konsekvenserna.

”Åsikts- och värderingsmässigt ligger dessa personer sannolikt nära de som valde oss 2010. Våra målgrupper är således med stor sannolikhet borgerliga väljare”, citerar SVT Nyheter från dokumentet.

”Vi vet att det i väljarkåren finns en relativt stor grupp borgerliga väljare som delar Kristdemokraternas grundläggande värderingar… För att stärka vår position som parti på nationell nivå måste vi vinna just dessa väljares förtroende”.

Partiet har bestämt vilka kärnvärden deras valstrategi skall bygga på:

Bland annat ska man lyfta fram hjärtefrågor som familjens frihet, det personliga ansvaret och ett starkt civilsamhälle. Vidare ska man arbeta för att väljarna ska förknippa Kd med ”frihet”, ”omtänksamhet” och ”hederlighet” samtidigt som man vill tvätta bort stämpeln att vara ett förbudsparti.

Inte heller detta är speciellt nytt. Det ligger i stor i linje med vad partiet sagt under de senaste åren.

Det intressanta kommer när partiet bestämmer sig för hur dessa kärnvärden skall komma till uttryck i konkreta valfrågor.

Nuvarande strategi – att lyfta fram barnperspektivet och därmed indirekt framhäva familjens betydelse – har i realiteten varit en flopp. Partiet har bara blivit otydligare ju längre man suttit i regeringen.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) är t.ex. den minister som syns minst i media enligt en undersökning från Retriever.

Så detta dokument säger inget nytt i sak. Det bekräftar bara vad alla redan vet.

Frågan kvarstår fortfarande: Hur skall man lyckas locka moderata väljare om man aldrig är beredd att ta några öppna strider för att värna sina hjärtefrågor?

Allt för förfinade budskap fungerar inte. Väljarna kräver bevis på att man menar allvar.

Read Full Post »

PR | Att sätta barnen i fokus är Kristdemokraternas strategi för att förnya och modernisera sin familjepolitik.

På så sätt vill man undvika att motståndare skall kunna måla upp en bild av dem som ett konservativt parti där pappan alltid förväntas jobba och mamman sköter marktjänsten.

Det är därför inte konstigt att partiets vårkampanj – ”Tid för barnen” – fokuserar just på barn och ungas uppväxtvillkor.

Men partiet har problem.

Förutom att man uppfattas som osynliga och har de sämsta opinionssiffrorna bland riksdagspartierna har man nu också fått oväntad konkurrens.

Det har knappast undgått Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson att Moderaterna försöker vässa sin profil kring mjuka frågor.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) leder en arbetsgrupp som skall förnya just Moderaternas barnpolitik.

I mars skrev han i Dagens Samhälle:

Det finns en rad oroväckande tecken på att en del barn inte har det så bra som de borde.

Därför har nya Moderaterna tillsatt en arbetsgrupp för att se över vår politik för barn. Anslaget är brett och gruppen ska belysa barns situation grundligt och utifrån olika vinklar.

Detta borde oroa Kristdemokraterna som har svårt att få uppmärksamhet även när man har monopol på en fråga.

Till skillnad från Folkpartiet som ”äger” skolfrågan har Kristdemokraterna en ganska otydlig profil kring sin familjepolitik.

Om väljarna vet något om partiet så är det att Kristdemokraterna tycker att familjen är viktig och att partiet har något som heter vårdnadsbidrag.

Men i sitt nya familjepolitiska program ersätter man sin paradfråga med en ”barntidsreform” i två delar.

Vad gäller dagens regelverk kring vårdnadsbidrag ska det inte avskaffas eller på något sätt försämras innan det finns alternativ på plats som ger minst samma grad av valfrihet för Sveriges småbarnsföräldrar.

Man riskerar nu bli ännu otydligare eftersom man måste ägna mycket tid och pengar på att sälja in ett helt nytt koncept hos väljarna.

Till detta kommer problemet med hur man skall lyckas övertyga övriga Allianspartier. Man lyckades aldrig speciellt bra i förhandlingarna kring vårdnadsbidraget. Det är svårt att se att man skulle lyckas bättre nu.

Men materialet är det i alla fall inget fel på. I vårkampanjen drar man på stort med en 24-sidig kampanjtidning (med skådespelaren Morgan Alling som dragplåster), en sjusidig färgbroschyr och flyglad.

Kristdemokraterna har varit förvånansvärt skickliga när det gäller politisk reklam. I valet var man t.ex. det parti som lyckades bäst med både affischer och valfilm.

Problemet här var att budskapen var dåligt koordinerat med vad politikerna sa i debatten och på gator och torg.

Men det är inget problem i vårkampanjen. Här är man på mammas gata. Man har bra kampanjmaterial och politikerna kan dessa frågor utan och innan.

Frågan är snarare om man har tillräckligt med folk lokalt som kan sprida materialet?

Ett parti som ständigt ligger under fyraprocentspärren är ett demoraliserat parti. Man får vara glad om man ens får ut de förtroendevalda på gatorna.

Läs mer: Kristdemokraternas nya familjepolitiska program Tid för familjen. Tidningen Vardagsliv, broschyren Med ansvar för framtiden och två flygblad finns att läsa som pdf på partitets hemsida.

Read Full Post »

IDEOLOGI | Enligt barn- och äldreminister Maria Larsson är Kristdemokraternas stora problem att alla andra partier i själva verket tycker som partiet.

”Allt det vi gjort på det sociala området har omfamnats”, säger Larsson i en intervju med Bengt Rolfer i Akademikern.

Många anser att det är alltför tyst om socialpolitiken i Sverige. Hur ser du på era möjligheter att nå ut?

– Jag skulle vilja säga att vår socialpolitik har haft väldigt stor genomslag i alliansens politik. Det har till exempel aldrig tidigare tillförts så stora resurser till äldreomsorgen. Och i den senaste budgeten går 98 procent av de medel som är riktade till hushållen till dem som är resurssvaga. I valrörelsen var det många som sa att välfärden skulle raseras. Så har det verkligen inte blivit, vi har utvecklat välfärden och tillfört väldigt mycket medel.

I vilka viktiga frågor har ni ännu inte nått fram?

– Vi har mycket kvar att göra på en mängd olika områden, om du visste hur många förslag jag har i min byrålåda. Ett område är barn som far illa. Vi har påbörjat ett arbete för att stärka barnens rätt att komma till tals.

[…]

Men ändå – flera undersökningar visar att svenska folket vill ha en bra sjuk- och åldringsvård och en väl utbyggd välfärd. I regeringen är det ni i KD sköter de sociala frågorna. Borde ni inte synas mer?

– Mycket av det vi gör blir inte uppmärksammat, eftersom det inte bjuds något politiskt motstånd. Allt det vi gjort på det sociala området har omfamnats. När vi föreslår höjt bostadsbidrag riktat till de sämst ställda barnfamiljerna blir det ingen debatt om det i riksdagen. Alla tycker det är ett bra förslag och då märks det nästan inte när det genomförs.

Du låter nästan nöjd?

– Nej, nöjd blir jag aldrig, för det finns alltid förbättringspotential. […]

Vad Larsson säger är att Kristdemokraterna i realiteten inte har någon unik roll i regeringen. Vare sig politiskt eller ideologiskt.

Detta måste rimligtvis betyda att partiet aldrig har haft någon tanke på att driva någon speciell kristdemokratisk linje i regeringsställning.

Alternativt har Kristdemokraterna helt enkelt misslyckats i de interna borgerliga förhandlingarna. Man har antingen blivit överkörd eller självmant dumpat alla idéer som skulle kunna uppfattas som alltför ideologiskt färgade.

Vad som har blivit kvar är den liberala dagordningen. Partiet har blivit ett transportkompani för allmänborgerlig politik. Alla håller med. Ingen är emot.

Inte konstigt att Kristdemokraterna är partiet med störst problem i opinionen.

Och frågan är om man ens kan kalla politiken för allmänborgerlig när den ”omfamnas” av alla partier från vänster till höger.

Av intervjun är det svårt att avläsa om Larsson har några idéer om hur partiet skall ta sig ur sitt dilemma. Vad ”förbättringspotentialen” betsår i får vi aldrig veta.

Bild: Intervjun och tidskriftsomslaget är från Akademikern nr 2, 2012.

Read Full Post »