Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetsmarknadspolitik’

NYHETER: Veckans Affärer har gjort en stor intervju med Maria Wetterstrand (MP) i sitt senaste nummer.

Som vice ordförande i näringsutskottet har Wetterstrand och Miljöpartiet stora möjligheter att flytta fram positionerna i väljarkåren.

Lyckas man hantera detta på rätt sätt har partiet möjlighet att plocka än fler väljare från både Socialdemokraterna och hos Allianspartierna.

Det är av stor vikt att ha stor trovärdighet på det arbetsmarknads- och näringslivspolitiska området om man vill vinna ökat förtroende.

Den genomsnittlige väljaren ser inte företagarfrågor som det viktigaste när man avger sin röst.

Men det betyder inte att man inte inser betydelsen av ett gott företagarklimat för kommande reformer, just de reformer som man själv anser viktiga.

Miljöpartiet har två frågor som ofta attraherar borgerliga väljare. När det gäller friskolor och småföretagar frågor ligger partiet närmare Allianspartierna än dagens socialdemokrater.

Det är därför vi nu också kan förvänta oss att Socialdemokraterna kommer att förnya sig genom att plocka fram ett mer positivt näringslivspolitiskt program för att kunna ta upp striden med både Alliansen och Miljöpartiet.

Read Full Post »

UTSPEL: Josefin Brink har utsetts till ny jämställdhetspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Brink är en av partiets intressantaste politiker. Om man skulle tippa på en ny partiledare så står Brink nog högt i kurs bland vanliga väljare. Om någon kan förnya Vänsterpartiet så är det Brink.

Brink bryter av positivt från många andra politiker i sitt parti. Hon är bra på att kommunicera och gör sig bra i TV. Hon verkar alltid engagerad.

Hon är t.o.m. intressant att lyssna på i riksdagsdebatterna. (Med tanke på konkurrensen säger det kanske inte så mycket.)

Hon är Fredrik Reinfeldts diametrala motsats. Om Reinfeldt är lite grå och trist och påminner om en sorgsen hundvalp så är Brink en färgklick som får en att tänka på en ettrig West Highland White Terrier.

Men det första utspelet som talesperson blev inte speciellt lyckat. Brink vill att föräldrar till självkostnadspris skall kunna hämta mat från skolbespisningar. Pris: Cirka 32 kronor per portion.

Med tanke på hur många skolbespisningar det finns i Sverige skulle en sådan reform innebära en rejäl snedvridning av marknaden för restauranger med hämt mat. Med högre arbetslöshet som följd.

På frågan vad hon tänker prioritera som ny talesperson blir svaret bland annat:

Vi har […] betydande problem med ökad osäkerhet för kvinnor på arbetsmarknaden och dramatiska inkomstklyftor mellan kvinnor och män. För mig är det viktigt att vi genom den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken kan förändra detta.

Ökad osäkerhet för kvinnor på arbetsmarknaden? Men är inte restaurangnäringen just ett av de områdena där kvinnor är speciellt utsatta? Är det inte just kvinnor som kommer att drabbas av detta förslag?

Får man anta att kommande utspel blir lite mer genomtänkt?

Read Full Post »

ARBETSMARKNADSPOLITIK Samtidigt som Rapport presenterar en undersökning från Sifo som visar att 44 procent tror att en socialdemokratisk regering skulle sköta ekonomin bättre än alliansregeringen (36 %) vill arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin se en politik som levererar mer av det samma. 

I en intervju (endast tillgänglig för pappersprenumeranter) markerar Littorin tre mål som skall vara uppnådda vid mandatperiodens slut:

När jag är färdig med mandatperioden skall jag ha uppnått tre saker:

1. Utanförskapet ska ha minskat mer i Sverige än någon annanstans i väst;

2. Vi skall värna ‘den svenska modellen’ på arbetsmarknaden. Det måste ske genom ett nytt avtal mellan arbetsmarknadens parter;

3. Arbetsmarknadspolitiken ska bli mer mänsklig och värdigare än tidigare.

Man kommer att utveckla jobbskatteavdragen men också satsa på socialt företagande.

Vi skall ta vara på den kompetens som finns hos organisationer och kyrkor.

Gott så. Men i intervjun är det också tydligt att Littorin inte vill erkänna att man har varit dålig på att pedagogiskt förklara och ”sälja in” in sin politik till allmänheten.

Den fromma förhoppningen är tydligen att media – och därmed väljarna – förr eller senare kommer att se allt det positiva som man har uppnått under mandatperioden.

Detta är bra konstigt med tanke på att intervjun annars visar på en passion som sällan annars når väljarna;

250 000 personer har redan lämnat utanförskapet, eller kommer att göra det under den här mandatperioden. De har kommit in till den riktiga arbetsmarknaden.

(…)

Poängen är ju att de människor som vi föresatte oss att hjälpa, förtidspensionärerna, de långtidssjukskrivna, funktionshindrade, invandrare, de har inga företrädare på arbetsmarknaden. De har inga organisationer, förbundsdirektörer och ombudsmän, som för deras talan.

Samma ovanliga tydlighet ger Littorin även prov på när han skall beskriva tre av sina motståndare inom socialdemokratin;

Om Mona Sahlin:

Svårt att se vad hon vill. Hon borde kunna säga mer efter åren här på departementet.

Om Sven-Erik Österberg:

Han är snäll och hygglig.

Om Luciano Astudillo:

Har ingen respekt vare sig för siffror eller sanning.

Om regeringskollegerna kunde leverera mer passion och lite mer av dessa bitande iaktagelser skulle kanske opinionsiffrorna också se bättre ut än vad de gör idag.

Read Full Post »