Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetslinjen’

VAL 2014 | Moderaternas drar igång en ny kampanj med mottot ”Alla behövs”. Man har tagit fram en bra video som är lite över en minut lång.

Föga förvånande är arbetslinjen i fokus i både film och kampanjmaterialFör, som man skriver, ”alla behövs i bygget av ett bättre Sverige”.

Read Full Post »

VAL 2014 | Moderaterna har presenterat ”en första strategi” för valseger 2014. Tydligen är detta bara första delen i en lång följetong.

Men frågan är om författarna har lyckats fånga läsarnas intresse? Så här skriver partisekreterare Kent Persson och chefsstrategen Per Schlingmann i Dagens Nyheter.

Nu börjar arbetet på allvar med att rusta partiet för att söka förnyat förtroende av väljarna i de allmänna valen 2014. Som utgångspunkt för detta arbete har partiet utarbetat en första strategi som ligger till grund för att nå vårt mål – en tredje valframgång.

[…]

Vår bedömning är att den viktigaste frågan i valrörelsen 2014 kommer att bli vilket politiskt alternativ som har bäst politik för hur jobben kan bli fler. Jobbfrågan är därför helt central i vår färdplan mot 2014.

Rent innehållsmässigt finns inga nyheter i debattartikeln. Artikeln förstärker bara intrycket att Moderaterna – och därmed regeringen – saknar nya idéer.

De politiska tyngdpunkterna är de samma som tidigare.

Det handlar om att hantera en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och stärka möjligheterna för företagande och entreprenörskap.

Arbetslinjen ligger, föga oväntat, fast. Likaså tesen att ”alla jobb behövs” och att människors anställningsbarhet måste bli bättre.

Inte mycket nytt med andra ord. Men ju färre nyheter desto fler svulstigheter.

Utmaningen är omfattande och för att lyckas måste vi fortsätta förnyelsen, skärpa samhällskritiken och utveckla en tydlig framtidsagenda.

[…]

Sverige behöver en politik som […] kan skapa förutsättningar för att Sverige inte bara hänger med i utvecklingen, utan snarare förmår ligga steget före.

[…]

Konflikten kommer att stå mellan de som blickar framåt och de som har ett tillbakablickande perspektiv.

[…]

Vi blickar framåt och vårt grundbudskap blir därför att Sverige behöver ett modernt arbetarparti. Nya Moderaterna är detta parti.

[…]

Vi utgår från den arbetsmarknad som växer fram, inte den som var.

Och så slutklämmen:

För att kunna möta en modern arbetsmarknad behöver Sverige ett modernt arbetarparti. Ett parti som har blicken riktad framåt, som tar ansvar för ekonomin och förmår komma med nya, kreativa lösningar. Ett parti som inte ser förändring och rörlighet som ett hot, utan som uppmuntrar och bejakar framväxten av ett nytt Sverige. Sverige har mycket goda förutsättningar och behöver en politik som tar tillvara på dessa.

2014 ska väljarna mötas av ett modernt arbetarparti med nya idéer kring hur vi gör Sverige ännu bättre. Ett parti som tar vara på möjligheter och som sätter fler jobb, trygghet och bredare vägar in på arbetsmarknaden främst.

Gör några språkliga förändringar, klipp ut ”Moderaterna” och klistra in valfritt partinamn så skulle texten kunna vara skriven på vilket partikansli som helst.

Bild: En sida av Dagens Nyheter den 2 juli 2014.

Read Full Post »

VAL 2010: Det finns en utbredd ideologisk trötthet inom de både politiska blocken. När alla partierna försöker vara politiskt korrekta och tillfredställa allt och alla leder detta ofta till ingen blir riktigt nöjd.

Det pågår redan en intressant debatt inom ”vänstern” om den ideologiska och sakpolitiska utslätning som har skett bland de rödgröna partierna. Kanske börjar vi nu se en senkommen sådan bland regeringspartierna.   

Alla de borgerliga partierna har genomgått ideologiska förvandlingar utan att detta har gett vare sig speciellt nöjda väljare eller positiva opinionssiffror.

Moderaterna må vara det näst största partiet men man hör aldrig några kärnväljare uttrycka något positivt om partiet. Och hos Centerpartiet har det nyliberala stuket bara gett partiet rekordlåga siffror och frustrerade väljare.

Hos Kristdemokraterna verkar man ha tagit ytterligare steg bort från klassiskt kristdemokrati till en mer sekulariserad konservatism. Om detta hinner få någon effekt innan valet kan ingen idag ge svar på.

Och trots att Folkpartiet har de ”bästa” opinionssiffrorna bland småpartierna är deras ideologiska hopkok av socialliberalism, feminism och ”ordning-och-reda”-konservatism något förvirrad.

Åke Sundström som är nationalekonom och före detta forskare och ämbetsman vid regeringskansliet har skrivit intressanta inlägg om Alliansens ideologiska vilsenhet.

Mandatperioden facit är framför allt en misskött fördelningspolitik: kampen mot utanförskapet ligger i spillror.

Den lyckliga majoriteten som haft ett jobb att gå till har belönats (…) medan arbetslösa fått sin tillvaro sönderslagen och pensionärerna sina realinkomster sänkta. Något oväntat är att KD inte bara passivt svalt denna omvända Robin Hood-politik, utan aktivt bidragit till den (…)

Det var rätt att strama upp sjukförsäkringen och vidga gapet mellan lön och a-kassa, men fel att därutöver införa nya statliga bidrag och avdrag (…)

[Anders] Borgs problem är att bidrag eller avdrag aldrig – eller ytterst sällan – leder till ökad sysselsättning (…) Det enda som händer är att sysselsättningen omfördelas, mellan individer, branscher och regioner, i ett meningslöst nollsummespel (…)

Det är omöjligt att försvara dagens diskriminering [av pensionärerna]. Pensionen är uppskjuten inkomst och skall beskattas på samma sätt som andra löneinkomster (…)

Familjepolitiken är det tydligaste exemplet på Moderaternas ideologiska vilsenhet. Här har vi en solklar valvinnare: massor av socialdemokrater och miljöpartister gillar tanken på att kunna stanna hemma längre med sina barn. Men [Fredrik] Reinfeldt sumpar den chansen genom sitt häpnadsväckande påstående att valfriheten – som han samtidigt säger sig bejaka – står i konflikt med arbetslinjen. Underförstått: den som sköter egna barn utför inget arbete, det gör bara den som är avlönad.

Åke Sundströms förklaring till Alliansregeringens många stolpskott är också värt att citera;

Och nog är det en gåta att Reinfeldt och Borg lyckats få sitt eget parti och regeringskollegerna att svälja dessa tre självmordspiller. Låt mig gissa att en auktoritär, intern beslutsordning är en av förklaringarna.

Detta klingar korrekt. Det finns en tendens inom Moderaterna att följa ledaren så länge som det går bra (och allt är anses vara bättre än under Bo Lundgrens tid).

Frågan är dock varför Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har låtit sig styras på detta sätt.

Källa: ”Alliansens politik ideologiskt vilsen” av Åke Sundström (Världen idag den 8 februari 2010)

Read Full Post »

POLITIK: Tidigare har det uppmärksammats att begreppet ”utanförskap” har börjat försvinna från moderaternas vokabulär.

I en blänkare i Dagens NyheterArbetslinjen gäller ända in i döden – anar Lars Linder att även begreppet ”arbetslinjen” är på väg bort. 

”- Vår avsikt är inte att döende människor ska jobba.

Landsfadern Reinfeldt låter bekymrad, och man förstår honom. De nya reglerna som skulle få folk som är lite krassliga att inte gå hemma och dra sig har visat sig tvinga cancersjuka att sätta sig på arbetsförmedlingens och söka jobb (jobb som för övrigt inte finns).

Han låter som ett eko av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, om ni minns. Det var han som för tre år sedan försvarade höjda avgifter och sänkta ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen.

– Vi gör inte det här för att jävlas med folk.

Inte heller då var meningen att göra utsatta ännu mer utsatta. Det bara blev så. Ska det bli bättre för alla måste några offras, och tyvärr alltid de som redan har det jävligast.

Nu de svårast sjuka. Trist, men inte alls illa ment.

Det stolta ordet ”arbetslinje” som vann ett helt val har med tiden fått en rätt hotfull innebörd. Snart kan ingen ta det i sin mun.

Det var säkert inte heller avsikten.”

Oavsett vilket har debatten kring både arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen varit en PR katastrof för regeringen.

Källa: Dagens Nyheter, Idé & kritik (Kulturdelen), onsdagen den 9 december.

Read Full Post »