Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetgivaravgifter’

IMAGE | Att gå i opposition mot sig själv är vanskligt. Det kräver både fingertoppskänsla och förmåga att hantera förväntningar.

Det är tillräckligt svårt när ett parti regerar i eget majestät. Sitter man dessutom i koalition krävs att partierna åtminstone är överrens om huvuddragen i strategin. Annars hotar förvirring.   

När Fredrik Reinfeldt (M) nyligen uppmanade sina moderata politiker ute i landet att säga nej till förslaget från Jan Björklund (FP) att skapa särskilda ungdomsjobb till 75 procent av ingångslönen sågs sprickan tydligt i Alliansen.

Det blev uppenbart att utspelet inte var planerat. Det var inte ett sätt att låta småpartierna ta större plats. Bilden blev att partierna drar åt olika håll utan någon tydlig samordning eller tanke bakom.

”Moderaterna centralt förordar inte lönesänkningar. Vi förordar högre löner och andra metoder för att sänka trösklar för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden”, sade Fredrik Reinfeldt till Dagens Nyheter i april.

Om lönekostnaderna skulle vara det rätta borde resultatet av sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar ha varit större enligt Reinfeldt.

”Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt kostnaderna.”

När väljarna väl börjar ifrågasätta regeringsdugligheten lever Alliansen farligt.

Cecilia Garme skriver i Fokus om den svacka som Moderaterna befinner sig i.  

Partiet som gick till val på att avskaffa utanförskapet har satsat miljard efter miljard på att få ner arbetslösheten, utan resultat som står i proportion till insatserna. Enbart de åtgärder som skräddarsytts mot ungdomsarbetslösheten – sänkt krogmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar – kostar 20 miljarder 2012.  Problemet är att till och med Fredrik Reinfeldt själv, i en intervju med DN, har uttryckt tvivel om deras effekt.

När en regering på så sätt går i opposition mot sig själv blir en svensk väljare legitimt förvirrad och skärskådar regeringsmaktens fundament: de stabila statsfinanserna och regeringsdugligheten.

[…]

Sofia Arkelstens degradering är därmed också ett symptom på ett annat kristillstånd i moderaterna. Det handlar om själva lagbygget i partiledningen, det som en gång – efter katastrofvalet 2002 och Bo Lundgrens sorti – var nyckeln till framgången.

Det står nu klart att Fredrik Reinfeldt har misslyckats med att i tillräcklig grad inspirera en ny generation att bli goda ledare i moderaterna. Arkelsten, och gruppledaren Anna Kinberg Batra, sågs just som början på en sådan generationsväxling. Men den har inte följts upp och fick i veckan ett drastiskt bakslag. Frågan är också hur stort utrymme de nya nymoderaterna har som individer. Även enkla journalistfrågor tycks gå hela vägen upp till den centrala presstjänsten. I inget annat parti känner journalisten så starkt den ständiga närvaron av en falkögd kommunikationsavdelning. Eller också är moderaterna sämst av alla på att dölja det.

Bild: Citat och tidskriftsomslag från Fokus den 27 april-3 maj 2012.

Read Full Post »