Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetarrörelsens Tankesmedja’

NU LANSERAS idén att Håkan Juholt kan vara kvar som partiledare om han accepterar att en revisor tar hand om hans privata bokföring.

Att förse en potentiell statsminister – och därmed ansvarig för landets finanser – med en ekonomisk ”överrock” är föga förtroendeingivande.

Är det verkligen den image man vill omge sin partiledare med? Varför skulle väljarna rösta på ett parti som har omyndigförklarat sin egen partiledare?

Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens Tankesmedja skriver:

För det första ska en kameral begåvning sättas att hålla ordning på Juholts bokföring, på det att inga fler misstag må kunna uppstå.

För det andra ska partiledningen, med tanke på turerna kring höstens budgetförslag, ta ett fastare grepp över de interna beredningsprocesserna.

Och för det tredje borde partiledningen sättas i studiecirkel hos våra begåvade unga ekonomer om de nya strömningar i internationell ekonomisk debatt, som erbjuder instrument för att bygga verkliga alternativ till borgerlighetens.

Riksdagsledamöterna Leif Jakobsson (S) och Bo Bernhardsson (S) ställer sig bakom Lindgrens idé.

Men Jakobsson, som även är vice gruppledare, ger en föga smickrande bild av Juholt:

Vi ställer upp bakom Håkan. Vi godtar hans förklaring att de felaktiga hyresutbetalningarna beror på att han inte tänkt.

Vilket parti vill ha en partiledare som inte tänker?

Read Full Post »

POLITIK: Två opinionsundersökningar under veckan har visat på stora problemen för Mona Sahlin (S) och De Rödgröna. Aftonbladet talar om ”Sahlins krasch”.

Och anledningen? I Aftonbladet radar en rad profiler inom ”rörelsen” upp anledningen till den dramatiska förändringen som vi nu kan ana.

1) Otydligt ledarskap från Sahlin. 2) En utrikespolitik som låter som vänstern på 1960-talet. Vänsterpartiet skrämmer väljarna. 3) De Rödgröna framstår som splittrade. 4) Väljarna kan nu jämföra de rödgrönas politik med regeringens. 5) Maria Wetterstrand (MP) drar fokus bort från Mona Sahlin. 6) Mona Sahlin framstår som en svag ledare som signalerar att Socialdemokraterna inte kan stå på egna ben. 7) Kristider – nu senast i Grekland – gynnar regeringen. 

”Att hålla på och tjafsa inger inget förtroende”, sammanfattar Anne-Marie Lindgren från Arbetarrörelsens Tankesmedja.

I Synovates undersökning har Alliansen t.o.m. gått om De Rödgröna. ”Den rödgröna politiken har tydliggjorts. Och det har lett till en mobilisering bland de borgerliga väljarna bakom sina partier, och en demobilisering bland de rödgröna partiernas väljare”, säger Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

Och i Novus Opinions mätning leder fortfarande De Rödgröna men skillnaderna mellan blocken så små att de inte ens är statistiskt säkerställda.

Lena Melin skriver idag:

Den rödgröna budgeten blev inget lyft för Mona Sahlin.

Sedan dess har Socialdemokraterna backat i fyra av sex opinionsmätningar.

För ett politiskt parti, eller en politisk allians, kan det vara lönsamt att säga så lite som möjligt. Då har väljarna chansen att projicera sina egna drömmar och förhoppningar på dem.

Socialdemokraterna tycks ha hamnat i den fällan. (…)

I dag, nästan en månad senare, kan konstateras att löftena till väljarna inte blev någon succé.

I alla fall inte för S. I fyra av sex opinionsmätningar som publicerats sedan dess backar Socialdemokraterna.

Read Full Post »