Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Annie Johansson’

ANNA-KARIN HATT blir partiledare om Centerpartiet väljer utifrån kompetens.

Men skall man tro medias bevakaning har Annie Johansson redan tagit hem spelet. Att ha media som allierad är inte det sämsta och här har Johansson uppenbart ett försprång idag.

(Varför även Anders W. Jonsson har tagits fram som toppkandidat är det knappast någon utanför valberedningen som kan svara på. Om man är konspiratoriskt lagd skulle man nästan kunna tro att valberedningen har velat rigga valet för att garantera att nästa partiledaren blir ung och kvinna.)

En som verkar ha förstått Centerpartiets problem är statsvetaren Jenny Madestam. Enligt henne bedömning är risken stor att partiet bara blir ett bland många andra om man väljer Annie Johansson.

”Det kommer inte att ge något svar på varför man ska rösta på Centerpartiet i stället för Moderaterna.”

Hennes råd är att välja jordbruksminister Eskil Erlandsson även om hon tror att detta är ”helt orealistiskt”. (Dessutom har Erlandsson tackat nej till att kandidera.)

”Centerpartiet behöver hitta sin identitet. Jag tror att de borde gå ”back to the roots”, till värnandet av en levande landsbygd, decentralisering och fokus på det som finns utanför Stockholm, och småföretagande naturligtvis. Eskil Erlandsson är Centerpartist i hela sin person.”

Det är ett klokt råd. Att partiet inte drar samma slutsats visar vilka problem partiet har med sin självbild.

Malena Rosén Sundström – en annan statsvetare – gör ungefär samma bedömning. ”Om hon [Annie Johansson] blir partiledare tror jag att Centerpartiet kommer att ta positionen till höger om Moderaterna i alliansen.”

Anna-Karin Hatt är bara en yngre variant av Maud Olofsson. Med henne får partiet ett ansiktslyft snarare än en ny politisk inriktning enligt Rosén Sundström.

Med andra ord väljer partiet mellan ideologisk marginalisering eller att forsätta tävla med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet om bottenplatsen bland riksdagspartierna. Opinionsmässigt lär resultatet bli detsamma.

Det är bra märkligt att ett parti som själva ser sig som statsbärande och med ett stolt historiskt arv att förvalta inte har mer självbevarelsedrift än så.

Övrigt: Citatet av Malena Rosén Sundström är från Sydsvenskan (pappersupplagan den 22 juli 2011). Se även ”Back to the roots eller möta sotdöden” på Jenny Madestams blogg.

Read Full Post »

CENTERPARTIET har varit kloka nog att satsa på en öppen process med flera kandidater när man nu skall utse partiledare.

Kandidaterna– Anna-Karin Hatt, Annie Johansson och Anders W. Jonsson – förväntas nu själva driva sin sak. Kandidaterna kommer nu sannolikt att bilda (om man inte redan gjort det) egna kampanjstaber. ”Nationellt kommer en särskild kandidatsajt att tas fram och öppna gemensamma utfrågningar av huvudkandidaterna kommer att genomföras.”

Ett frågetecken är varför partiets valberedning överhuvudtaget måste lämna sitt förslag på vem som stämman bör utse till partiledare. Hela processen är nämligen bara ett led i att ”förbättra valberedningens underlag”, enligt Stefan Tornberg som är ordförande i valberedningen.

Detta ökar naturligtvis chanserna för den kandidat som har bäst förankringar i valberedningen. Kanske dags att ändra på stadgarna?

I vilket fall som helst är detta ändå bra mycket bättre och modernare än de hemlighetsfula och antikvariska processer som präglar andra partiers sätt att utse sina ledare.

Vi såg t.ex. hur Socialdemokraterna – Sveriges största parti – misslyckades med att ens engagera sina egna medlemmar inför valet av Håkan Juholt. Speciellt anmärkningsvärt med tanke på att partiet ser sig själva som ett folkrörelseparti.

Read Full Post »

ATT BYTA partiledare löser inte Centerpartiets grundläggande problem.

Maud Olofsson var ansvarig för att partiet positionerade sig som ett storstadsparti. Att byta partiledare utan att ändra strategisk inriktning kommer därför inte att rädda partiet.

Det var inte Olofsson som person som var problemet. Snarare att partiet under Olofsson fick en ny ideologisk inriktning med alltför smalt politiskt fokus.

Det finns helt enkelt inte tillräckligt många caffelattedrickande storstadsbor med nyliberala drömmar om fritt företagande för att partiet skulle kunna bli ett brett borgerligt parti.

Annie Johansson, en av favoriterna till att bli Olofssons efterträdare, verkar inte ha riktigt förstått problemet i en intervju i Kvällsposten (pappersupplagan 10 juni).

– Det krävs nu att vi tar tag i idéprogramsarbetet, att vi formulerar en vision och berättelse om vad Centerpartiet vill med Sverige och världen.

– Då handlar det om att titta på de grundvärderingar vi traditionellt har drivit. Det gäller egenmakt, självbestämmande, decentralisering, social och ekologisk hållbarhet. Detta ska förenas i modern kontext.

Hon vill också att partiet fokuserar på ett fåtal frågor istället för ”ett helt smörgåsbord”.

– Vi ska vara en grön röst, vi ska vara en röst för småföretagarna och vi ska också vara en röst för de människor som är mest utsatta i samhället, funktionshindrade, unga som är utan arbete.

Om du vore ordförande för Centerpartiet, hur skulle du då styra partiet?

– Vi behöver bli ett starkare varumärke, vi behöver få en tydligare politisk inriktning, vi behöver få en mer aktiv organisation i hela landet.

Allt detta har sagts tidigare, inte minst av Maud Olofsson själv. Det skulle dessutom kunna sägas av vilken annan partiledare som helst inom Alliansen.

Det kommer att behövas mer tankearbete än så om Centerpartiet skall kunna ta sig ur den grop man grävt åt sig själv.

Read Full Post »

STRATEGI: Maud Olofsson vill att partiet skall ta eftervalsanalysen som en ”kick i baken”. Hon och Annie Johansson, analysgruppens ordförande, vill också att Moderaterna skall vara som Bamse: starka men snälla mot småpartierna.

Inte nog med att Centerpartiet (och Folkpartiet och Kristdemokraterna) agerar i regeringen som om man hålls i Herrans tukt och förmaning av pappa Reinfeldt och mamma Borg, nu t.o.m. låter man som småbarn.

Trots detta finns det mycket klokt i eftervalsanalysen. Men det gäller att leverera. Och då går det inte att bara gnälla och hoppas att Moderaterna skall lösa problemen åt en.

Läs mer: ”Centerpartiets valsanalys 2010″, 28 januari 2011.

Read Full Post »

INTERVJU: Partiet har växt mycket sedan valet och partisekreterare Sofia Arkelsten är den som har huvudansvaret för att utveckla politiken.

Passion for Business, nr 7 2011

Biträdande partisekreterare Gunilla Sjöberg blir den som får ansvaret för partiorganisationen och ”fältverksamheten” runt om i landet.

Passion for Business har intervjuat partisekreteraren. Men enda gången man känner lite nerv i intervjun är när Arkelsten talar om miljö och klimat.

Det är uppenbart att hon känner sig mest hemma i de frågor som har jobbat med under sin tid i riksdagen.

När hon kommer in på hur partiet skall utvecklas framöver blir det lite mer vagt.

Vad kan moderaterna bli bättre på?

Vi ser hela tiden att vi måste utvecklas. Dels miljö och klimat, där vi kan bli bättre, och sedan hur man möter unga – ungas villkor. Vi ska göra en stor valanalys, men med unga hade vi inte riktigt de resultat vi ville. Och som medarbetare i välfärden måste vi lyssna mer på vad människor upplever som svårt. Det har varit väldigt tydligt att det viktigaste för många är ökad makt över sitt eget arbete, egen tid. Och det är ju en klockren moderatfråga, vilket betyder att vi måste bli tydligare.

[…]

Vad är viktigast 2014?

Att vi är relevanta för väljarna.

Detta känns bra tunt. Men med tanke på de stora framgångarna i valet så är det säkert inte mycket man vill ändra på. Istället är siktet inriktat på att finjustera politik, kommunikation och strategi.

Tidningen innehåller också två mini-mini intervjuer. En med Annie Johansson, ekonomisk talesperson och vice gruppledare för Centerpartiet, och socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Det spekuleras nu om att Annie Johanssons kan vara en av Maud Olofssons tänkbara efterträdare.

Read Full Post »