Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Anne Ramberg’

DEN SENASTE TIDENS utspel från Socialdemokraterna och Miljöpartiet visar på att man vill marginalisera Vänsterpartiet. Miljöpartiet är det parti som tjänar mest på denna strategi.

Det är uppenbart att de två partierna hoppas att deras opinionssiffror skall hålla i sig till nästa val. Om detta sker kan det mycket väl innebära att man inte behöver (v) för att bilda majoritetsregering.

Det tydligaste beviset för att man vill marginalisera (v) var när Maria Wetterstrand under Almedalsveckan meddelade att det pågår förhandlingar mellan (mp) och (s) om att presentera ett gemensamt regeringsalternativ, kanske redan i höst.

Wetterstrand flaggade för att man även skulle kunna komma överens med (s) inom energipolitiken och flykting- och asylpolitiken.

Ett andra utspel som slog mot (v) kom när Mona Sahlin och Maria Wetterstrand presenterade en gemensam uppgörelse om FRA-lagen.

På frågan varför (v) inte var med på uppgörelsen kom Mona Sahlin med den föga övertygande förklaringen att Lars Ohly inte fanns på plats i Visby! Ohlys kommentar blev ett surt konstaterande;

Jag har telefon!

Uppgörelsen innebar att man river upp lagen om den inte har förändrats av regeringen innan valet. 

Ett smart drag för att öka sin egen trovärdighet är att luta sig mot en auktoritet i komplicerade frågor. Det var precis vad Mona Sahlin gjorde när hon poängterar att man vill att den parlamentariska utredning som partierna vill tillsätta skall utgå ifrån förslagen från Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Frågan är om det inte är just (mp) som kommer att tjäna mest på det allt intimare samarbetet med (s).

Traditionellt är det alltid det minsta partiet som drabbas i ett regeringsamarbete, inte minst när man har med att göra med en sådan tung elefant som det socialdemokratiska partiet.

Men Mona Sahlin har knappast imponerat. Ännu finns det naturligtvis tid för Sahlin att visa på att man inte bara tänker vänta ut valet och hoppas på fortsatt dåliga opinionssiffror för regeringspartierna.

Oavsett vilket är (mp) ett av de mer intressanta partierna för närvarande. Deras strategi att gå mot mitten har gett utdelning.

Det tydligaste exemplet på att partiet håller på att ompositionera sig för att bli regeringsdugligt kom när man sa ja till EU medlemskap men nej till EU fördraget. Att man dessutom krävde att (s) skulle säga nej till Lissabonfördraget framstår knappast som speciellt problematiskt efter Irlands nej i folkomröstningen om fördraget.

En undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar dessutom att färre av partiets väljare tycker att miljön är den viktigaste frågan.

Jämfört med förra året har intresset planat ut och till och med gått tillbaka lite. Trenden är den motsatta hos borgerliga väljare där intresset har ökat med 12-15 procent sedan förra året.

Detta tyder på att (mp) gör rätt i att söka sig till andra frågor även om miljöpolitiken fortfarande är den absolut viktigaste frågan för de flesta miljöpartister.

Markeringen mot (v) förstärktes av att Lars Ohly själv gjorde en markering att han inte trodde på vare sig FRA-utspelet eller på socialdemokraternas förslag om fastighetsskatten där (s) nu accepterar delar av regeringens förslag.

Däremot köpte Ohly den del av förslaget som utvidgar begränsningsregeln till att omfatta alla låginkomsttagare, inte bara pensionärer.

En annan spricka mellan (v) och de övriga vänsterpartierna är i hur man skall hantera Sverigedemokraterna framöver.

Strategin går ut på att Sverigedemokraterna skall utestängas från allt inflytande om partiet kommer in i riksdagen 2010.

Genom att säga nej till denna strategi hamnar Lars Ohly på samma sida som regeringspartierna som menar att Sverigedemokraterna kan inta martyrrollen med ett sådant agerande från de etablerade partierna.

Eller som Göran Hägglund uttryckte det;

Vi ska ta diskussionen om politikens innehåll. Det är det intressanta.

Read Full Post »