Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Anna Ritter’

KOMMUNIKATION: Etikettexperten Magdalena Ribbing ger några goda råd till politikerna inför årets val. Intervjun gjordes av Anna Ritter.

”Ritter: Det här ser ut att bli en smutsig valrörelse. Du är ju före detta politisk reporter – på vilket sätt skiljer sig politikers agerande från andra människor?

Ribbing: Jag fascineras ofta av hur politiker tycks tro att de kan komma undan med lögner och dumheter. De tar dåligt hand om sina varumärken. Det är också förvånande att flera ledande politiker brister i respekt för varandra, exempelvis de som inte bemödar sig om att uttala varandras namn rätt, som Lars Ohlys ofta feluttalade efternamn. Det visar på nonchalans.

Ritter: Vad har du för tips till politiker inför årets valrörelse?

Ribbing: Ju mindre lögner och medvetna vantolkningar av vad politiska motståndare sagt, desto bättre kommer det att gå. Väljare är inga idioter, vi hör när de misstolkar sina motståndare med flit. Många politiker fattar heller inte att det är bra att se glad ut och verka intresserad av andra människor och sitt uppdrag.”

Read Full Post »