Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Andrew Jackson’

Old Crow Whiskey ad

Andrew Jackson bjuder sin vän Martin Van Buren på bourbon. Reklamen säger inget om någon av herrarna vid tillfället var president. Texten lyder:

Andrew Jackson entertains his friend Martin Van Buren

Andrew Jackson, the great “Hero of the Plain People” enjoyed the pleasant ways of life. To distinguished guests like Martin Van Buren, he proudly displayed his personal liquor chest. Jackson’s decided preference for Old Crow is reported in a 19th Century newspaper.

Taste the Greatness of

OLD CROW

America’s Preferred Bourbon

Read Full Post »

VITA HUSET | Presidentens centrala roll i USA är antagligen en anledningen till den personkult som omger de stora presidenterna.

Populär Historia nr 2 2000

Göran Rystad, professor i historia, skrev 2000 i Populär Historia:

George Washington har inte endast fått ge namn åt unionens huvudstad utan också åt otaliga andra städer och samhällen, åt en delstat och åt 31 counties. Abraham Lincoln, Thomas Jefferson och Andrew Jackson har fått ge namn åt delstatshuvudstäder (Nebraska, Missouri och Mississippi) och en mängd counties och samhällen. Washingtons födelsedag är helgdag i 48 delstater och ytterligare fem presidenters födelsedagar är helgdag i en eller flera delstater. Universitet, berg och floder har fått namn efter presidenter.

Tio-i-topp-listor är populära i USA, också när det gäller presidenter. Ända sedan 1920-talet har det förekommit omröstningar i syfte att upprätta rankinglistor från ”bäst” till ”sämst”. I den första, 1921, som genomfördes med en panel bestående av hundra prominenta amerikaner – guvernörer, domare, vetenskapsmän och kyrkoledare – kom Lincoln klar etta med Washington som lika klar tvåa. Topplaceringarna har därefter nästan ständigt innehafts av Washington, Lincoln, Thomas Jefferson och ett varierande fjärde namn, vanligen Franklin Roosevelt, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt eller Harry Truman. I botten har i regel Warren Harding och Andrew Johnson, ibland Ulysses S Grant, legat. På 1980-talet hamnade även Richard Nixon i denna skara.

Tolv presidenter har sina statyer i New Yorks kända Hall of Fame (av kritiker ibland kallat Hollow Fame – hollow betyder ungefär ”ihålig, tom”). Och berömda är de jättelika över tjugo meter höga porträtten av presidenterna Washington, Lincoln, Jefferson och Theodore Roosevelt, som huggits in i granitklippan i Mount Rushmore i Black Hills, South Dakota.

Dessa fyra är alla med i första ledet bland USA:s presidenter. Två tillhörde unionens founding fathers, en var ”martyrpresidenten” som satt i Vita huset under inbördeskriget, det mest traumatiska skedet i landets historia, och den fjärde var en drivande kraft när USA trädde fram som stormaktsaktör på den internationella arenan.

George Washington, den förmögne plantageägaren från Mount Vernon i Virginia, hade gjort en lysande insats som överbefälhavare för den kontinentala amerikanska armén i kampen mot engelsmännen. Hans anseende berodde inte endast på hans duglighet och ledaregenskaper utan också på hans karaktär; han var lugn, omdömesgill, moraliskt högtstående. Washington var ordförande i det konvent som utarbetade konstitutionen och valdes 1789 av en enhällig valförsamling till unionens förste president. Under sina två presidentperioder kom han att i många avseenden sätta sin prägel på ämbetet för framtiden. Hans bestående inflytande kom också att gälla utrikespolitiken. I sitt berömda avskedstal, som ofta skulle komma att åberopas, varnade han för allianser som medförde förpliktelser. Det skulle i själva verket dröja ända till tillkomsten av Nato 1949 innan USA gick in i ett avtal som medförde att landet kunde tvingas att agera på grund av ett alliansåtagande, inte efter ett eget beslut.

Tidskriftsomslag: Populär Historia nr 2, 2000.

Read Full Post »

HISTORIA: Ett genomgående problem med många politiska biografier och historiska översiktsverk är den skissartade behandlingen som valrörelserna ofta får.

Men för alla med intresse av just valkampanjer finns det nu hopp. Förlaget University Press of Kansas har en mycket intressant bokserie om amerikanska valkampanjer som kan rekommenderas.

Serien American Presidential Elections har hitintills betat av åtta valkampanjer från Andrew Jacksons seger 1828 till Ronald Reagans valseger över Jimmy Carter 1980.

Vindicating Andrew Jackson - Donald B. ColeParty Over Section - Joel H. SilbeyBy One Vote - Michael F. HoltMinority Victory - Charles W. Calhoun

Four Hats in the Ring - Lewis L. GouldElecting FDR - Donald A. Ritchie

    h

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

1. Vindicating Andrew Jackson: The 1828 Election and the Rise of the Two-Party System (Donald B. Cole)

2. Party over Section: The Rough and Ready Presidential Campaign of 1848 (Joel H. Silbey)

3. By One Vote: The Disputed Presidential Election of 1876 (Michael F. Holt)

4. Minority Victory: Gilded Age Politics and the Front Porch Campaign of 1888 (Charles W. Calhoun)

5. Four Hats in the Ring: The 1912 Election and the Birth of Modern American Politics (Lewis L. Gould)

6. Electing FDR: The New Deal Campaign of 1932 (Donald A. Ritchie)

7. Real Making of the President: Kennedy, Nixon, and the 1960 Election (W. J. Rorabaugh)

8. Reagan’s Victory: The Presidential Election of 1980 and the Rise of the Right (Andrew E. Busch)

Read Full Post »