Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Andrea Bartz’

SPRÅK | Så nu är det alltså officiellt. Barack Obama är en president med stort självförtroende.

Confidence

Enligt psykologen James Pennebaker vid University of Texas är personer med självförtroende mindre egotrippade i sitt sätt att uttrycka sig. De använder ”vi” mer än ”jag” när de talar.

”Once you appreciate that ‘I’ tracks attention, you see it’s a powerful marker of a speaker’s psychological state.”

Andrea Bartz har sammanfattat några av Pennebakers slutsatser i Psychology Today. En av dessa berör Obama.

Early in his presidency, Obama had the lowest ”I”-word usage of the last 12 presidents, a sign of self-assurance. Less confident people use hedging phrases (”I think…”).

Är detta också ett sätt att, indirekt, kontrollera om politiker själva tror på vad de säger? Man skulle kunna anta att politiker med stort självtroende därmed också har stort förtroende för den politik de föreslår. Med andra ord; inget bullshit, de säger som det är.

Tyvärr. Så enkelt är det inte. Även lögnare undviker ordet ”jag”.

Pinocchios use oddly stiff, impersonal language while spinning their tales. ”When you’re lying, you almost distance yourself from the words,” Pennebaker says. ”You’re not owning your statements.”

Typiskt. Det skulle naturligtvis vara för enkelt om det räckte med att räkna pronomen i politikers tal för att få indikation på ärliga avsikter. En och annan grävande journalist lär behövas även i framtiden.

Read Full Post »