Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Anders Orrenius’

MEDIA: Enligt Anders Orrenius på Riksdag & Departement betalar UD och Svenska institutet utländska journalister för att dessa skall besöka Sverige. Målet är journalisterna sedan skall ge en positiv bild av Sverige.

Men vad som kanske inte är lika känt är att både Svenska institutet och UD också regelbundet betalar de utländska journalisternas vistelse i Sverige, inklusive hotell, inrikes transporter, inträden samt vissa måltider. Och dessutom står ofta de svenska ambassaderna utomlands för resan till och från Sverige.

 (…)

Kostnaden för journalistbesöken – exklusive resorna till och från Sverige, som oftast betalas av de svenska ambassaderna – var förra året 990 000 kronor för Svenska institutet och 539 000 kronor för UD.

Väl använda pengar, anser man på UD, som ser det som en långsiktig investering för att främja bilden av Sverige. Med allt färre Stockholmsbaserade korrespondenter och med allt mer slimmade tidningsredaktioner i många länder, blir det allt svårare för medier i andra länder att bevaka Sverige, menar man.

 (…)

På Svenska institutet uttrycker man sig mer direkt:

– I sanningens namn skulle de inte komma hit om vi inte betalade, säger Susanna Wallgren [ansvarig för journalistbesöken hos Svenska institutet].

På institutet har man med hjälp av ett konsultföretag räknat ut att all internationell publicitet som institutets pressaktiviteter stod för under förra året motsvarade 89 miljoner kronor i annonsvärde.

Väl använda pengar, argumenterar Susanna Wallgren.

Read Full Post »