Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Almedalsveckan’

VAL 2010: Centerpartiet och Kristdemokraterna är de två partier som har speciellt stort behov av att lyckas i Almedalen.

När Maud Olofsson höll sitt tal var det därför viktigt att sticka ut och markera skillnader gentemot övriga partier inom Alliansen.

”Centerpartiet lanserar sig stenhårt som partiet som ska rädda Sverige ur den höga ungdomsarbetslösheten. I dag föreslog Maud Olofsson att tjänstemomsen ska halveras inom restaurang– och frisörbranschen. Detta trots statsministerns besked i söndags om att det inte finns något utrymme för ytterligare skattesänkningar”, skrev man i Aftonbladet.

Problemet var inte att Olofsson markerade mot statsministern. Det var bara bra. Det var dessutom något som alla i Alliansen tycker är OK eftersom partierna accepterar att alla måste få profilera sig.

Den stora frågan för Centerpartiet är snarare om ungdomsarbetslösheten har potential att så igenom som ett bärande tema i valrörelsen. Kommer väljarna att gå igång på ungdomsarbetslösheten? Och tycker man att partiets lösningar är de rätta?

Att ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem är alla överrens om. Men om frågan – och Centerpartiets lösningar – är tillräckligt engagerande för väljarna är mer tveksamt.

Inom Centerpartiet håller man nu tummarna att temat skall bära i valrörelsen.

Read Full Post »

PR: Gudrun Schyman (FI) har eldat upp 100 000 kronor. Kvinnor har lägre lön än män så därför eldar vi upp mellanskillnaden i protest.

Jaha?

Att hennes argumentering inte hänger ihop rent logiskt var det många av hennes naturliga allierade som upptäckte. 

”[F]örstöra pengar för att visa att kvinnor har mindre pengar. Obegripligt”, skrev ledarskribenten Katrine Kielos på Aftonbladet.

Inte heller Petter Larsson på tidningens kultursida eller Lena Mellin, politisk kommentator, fick ihop det. Och när man inte ens kan hitta någon på Aftonbladet som köper argumenteringen har det gått bra långt.

Men det är inte första gången som Schyman har visat att hennes utspel mer handlar om att få publicitet än om att hålla fast vid sina övertygelser.

Eva Buskas skriver t.ex. på bloggen Politikerkollen:

Förra året gick Gudrun Schyman till generalangrepp mot supandet i Almedalen. I debatt efter debatt propagerade hon mot rosévinspimplandet och festandet. 

Och attacken gick hem.

För någon månad sedan deklarerade Gotlands kommun att Almedalsinvigningen skulle bli alkoholfri och portförbjöd ordet ”mingel” i programmet. Dessutom infördes striktare regler för mingelsammankomsterna med krav på gästlistor och vakter.

Men trots segern verkar Gudrun själv nu inte leva som hon lär. På Primes populära rosévinsmingel i går kväll sågs hon segla förbi hela den långa kön och nonchalant passera entrén utan att bocka av sig på listan.

Ändamålet helgar medlen. Om Gudrun Schyman får bestämma.

Read Full Post »

PRESSETIK: Kvällstidningarnas jakt på Sven Otto Littorins minderåriga barn har tvingat arbetsmarknadsministern att avgå.

Att någon ansvarig redaktör kan tillåta att journalister jagar minderåriga barn för att få kommentarer om en förälders hälsotillstånd och privatliv är så oansvarigt att det borde leda till ansvariga personer sparkas på grått papper.

Kvällspress har därmed återigen flyttat anständighetens gräns för hur man bevakar offentliga personer och deras anhöriga. Kvällspressen börjar alltmer likna vad man i England kalla ”the gutter press”.

På det personliga planet är detta ett lika stort slag för Fredrik Reinfeldt som när statssekreteraren Ulrica Schenström fick avgå 2007.

Vem kommer då att ta över arbetsmarknadsfrågorna under den korta tid som är kvar på mandatperioden?

Om Reinfeldt vill stötta ett av Allianspartierna som har det svårt i opinionsundersökningarna ligger Maud Olofsson (C) nära till hands.

Om å andra sidan Reinfeldt vill upprätthålla den borgerliga överrenskommelsen om att posten skall vigas till en moderat är Tobias Bilström ett hett namn. Integration och jobb är trots allt nära sammankopplat.

Men det är inte helt otänkbart att Reinfeldt vill försöker överraska genom att utse en person som inte ens sitter i regeringen idag.

Tiden får utvisa. Besked kommer troligen redan idag.

Read Full Post »

POSITIONER: Idag försökte Jan Björklund (FP) ta över vårdfrågorna från Kristdemokraterna.

Genom att lansera tre garantier för ett drägligare liv för äldre ville partiet visa att man är mer än bara skols, skola och skola.

Förslagen på garantierna – rätt att få gå ut och gå, rätt att få välja mat och en parboendegaranti – innehåller inte bara nyheter. 

Tvärt om ingår t.ex. delar av rätten att välja mat i de pengar kring nutrition som regeringen (via Kristdemokraterna) redan har erbjudit kommunerna tidigare under mandatperioden.

Men Folkpartiet vill helt enkelt snylta lite på Kristdemokraternas goda renommé inom äldreomsorgen. Att resultatet blev lite sura miner och kommentarer från kristdemokraterna var därför lika förutsägbart.

Folkpartiet är känt för att inte bry sig om outtalade gränser och informella överrenskommelser mellan partierna i Alliansen. Folkpartier är det parti som av tradition är minst respektfullt när det gäller att respektera de andra partiernas hjärtefrågor.

Om folkpartisterna tror sig kunna vinna väljare på att sno lite politik från andra allianspartier så gör man det. Men det är helt OK. Det finns trots allt inga patent på idéer i politiken. 

Häromdagen gick t.ex. Kristdemokraterna ut och marknadsförde sig kring småföretagarfrågor. Ett område som Centerpartiet har haft ansvar för i Alliansregeringen.

Read Full Post »

VAL 2010: Schyman eldar upp 100000 kronor för att visa på skillnaderna mellan manliga och kvinnliga löner. Tidigare försökte Gudrun Schyman (FI) sälja in sitt budskap med hjälp av sex, nu gör man det genom att agera kapitalist.

Återigen visar Schyman hon är mer yta än innehåll.

Medan barn dör runt om i världen och BRIS, Röda korset och Rädda barnen jobbar häcken av sig för att dra in pengar till sina hjälpverksamheter föredar Schyman och Feministiskt initiativ att elda upp pengar för att få lite uppmärksamhet i media.

Sinnebilden av en kapitalist är en person som tänder en ciggar med en sedel. Sinnebilden av Schyman är en person som gör vad som helst för att få sina fem minuter av uppmärksamhet i media.

Se även: Pr-byrån bakom Schymans kupp.

Read Full Post »

POLITIK: Fredrik Reinfeldts besked om att det inte blir några ytterligare skattesänkningar under 2011 gör att oppositionen nu hamnar på defensiven.

Frågan nu är vad Socialdemokraterna och De Rödgröna skall kunna kontra med när deras budskap om jobb och välfärd låter väldigt likt det besked som Moderaterna gav idag.

De övriga partierna i Alliansen kommer inte att ha några större problem att acceptera att det blir ett stopp för skattesänkningar 2011.

Moderaternas budskap – och kommande utspel från de övriga borgerliga partierna framöver – har säkert dessutom synkats på förhand inom Alliansen.

Read Full Post »

OPINIONSBILDNING: Den fackliga tidningen ST Press har gjort en uppskattning av alla myndigheters kostnader för deras medverkan under Almedalsveckan. Summan landar på mellan 20 och 30 miljoner kronor.

Cirka 40 myndigheter närvarar under Almedalsveckan. Själv tycker man att man ”informerar”. Detta är naturligtvis bara en finare omskrivning för lobbyism och påverkanskampanjer.

Och en del av denna lobbyism riktar sig mot den egna uppdragsgivaren. Vilket är något som Sida också erkänner öppet.

”Vi har ett uppdrag från regeringen att informera om vår verksamhet. Det gör vi inte genom helsidesannonser utan, som i Almedalen, genom intressanta seminarier. Där når vi både beslutsfattare och medier på samma gång”, säger Margareta Wennlund, projektledare på Sida.

Ett problem med denna argumentering är naturligtvis att man inte når media under Almedalsveckan eftersom de flesta aktörer drunknar i den stora mängden arrangemang.

Ville man verkligen nå media borde man ha valt vilken annan tid som helst utom Almdalsveckan.

Enligt ST Press är det i år 1395 olika arrangemang som vill ha uppmärksamhet. Och 154 av dessa kommer att vara anordnade av statliga eller kommunala arrangörer.

Och varför man måste nå beslutsfattare när man är myndigheter är också i sig lite märkligt.

I Svenska Dagbladet har statsvetaren Svend Dahl och Maria Rankka, vd på Timbro, skrivit om problemet;

Tilltron skadas till statens neutralitet när myndigheter genom sin opinionsbildning tar ställning i politiska frågor eller ifråga om våra livsstilsval, som exempelvis hur vi åker på semester.

Effekten blir att tonvikten i debatten på vissa områden flyttas från partier, intresseorganisationer och enskilda debattörer till myndighetsföreträdare.

Resultatet blir att den demokratiskt-parlamentariska styrkedjan går baklänges. Politikernas uppgift förskjuts från att instruera myndigheterna om vilken politik som ska genomföras till att förankra den politik myndigheterna formulerat hos väljarna.

”Det är svårt att se annat än att de är där [i Almedalen] för att påverka politikerna. I Almedalen når man inte allmänheten, utan den politiska eliten. Då måste man diskutera om det är förenligt med rollen som sakliga och opartiska utförare”, fortsätter Svend Dahl i ST Press.

Statliga tjänstemän som lobbyister med andra ord. Gränsen mellan information och påverkan riskerar att bli alltmer otydlig.

”Problemet är att de då ger en utmärkt illustration till hur de allt mer tar sig rollen av intresseorganisationer för sin egen sak.”

Läs: Svend Dahls rapport Deklarationsinformation och resereklam.

Övrigt: De statliga aktörerna i Almedalen är enligt ST Press följande; Sida, Försvarsmakten, Socialstyrelsen, Högskolan på Gotland, Riksutställningar, Kriminalvården, Myndigheten för yrkeshögskolan, Formas, FAS, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nationella sekretariatet för genusforskning, Delegationen för jämställdhet i högskolan, Delegationen för jämställdhet i skolan, Stockholms universitet, Linnéuniversitet, Statens folkhälsoinstitut, Folke Bernadotteakademin, Kulturrådet, NSU (Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet), Tillväxtverket, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Energimarknadsinspektionen, Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet, Statens institutionsstyrelse, Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Brottsoffermyndigheten, DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan, Invest Sweden, Bolagsverket, Skatteverket, Sjöfartsverket, Diskrimineringsombudsmannen, DO, SCB, Jordbruksverket, CSN, Livsmedelsverket, Rikspolisen.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »