Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Allmänna valmansförbundet’

Clement Attlee election 1950

Valet 1950 blev det jämnaste på 100 år. Labour vann och Clement Attlee (i mitten av bilden) behöll makten.

Här ett bra exempel på ett kostnadseffektivt sätt att hushålla med kampanjkassan. Yngre valarbetare har dekorerat ramarna med affischer och ekrarna med, får man anta, partifärgerna. För en minimal kostnad uppnår man maximal rörlighet och synlighet.

Valet 1950 var det första där valresultatet rapporterades i tv

Read Full Post »

PARTIER: Tidskriften Populär Historia har nu avslutat sin artikelserie om riksdagspartiernas historia.

Artiklarna är skrivna av Torbjörn Nilsson som är professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Här får man sig en snabbkurs i partihistoria. Bland annat får man lära sig om Allmänna valmansförbundet, Högern, Högerpartiet, Bondeförbundet, Landsbygdspartiet Bondeförbundet, Liberala samlingspartiet, Frisinnade landsföreningen, Frisinnade folkpartiet, Kristen demokratisk samling, Sverges socialdemokratiska vänsterparti, Sveriges kommunistiska parti och Vänsterpartiet kommunisterna.

Välkommet är att varje artikel om respektive parti, förutom fakta och statistik, också innehåller fyra valaffischer i färg från olika valrörelser.

Läs mer: Några av artiklarna finns på tidskriftens hemsida. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. När detta skrivs har ännu inte artikeln om Vänsterpartiet – den sista i serien – lagts ut på hemsidan.

Read Full Post »

KAMPANJ: Arvid Lindman var som ledare för högerns riksorganisation – Allmänna valmansförbundet – banbrytande när det gällde att bedriva valkampanjer. 

I en artikel från 2009 skriver Lars F. Eklund om statsmannen Amiral Lindman som i kronologisk ordning var sjöminister, statsminister, krigsminister, utrikesminister samt återigen statsminister.

Och som så mycket annat från svensk politisk historia – åtminstone från tiden innan 1945 – är han idag nästan helt okänd utanför en mindre krets av specialister och historiskt intresserade.

Amiralen, i motsats till vissa andra högermän, inte bara accepterade utan bejakade fullt ut demokratin. Det visar hans energiska satsning på att omvandla Allmänna valmansförbundet till en kraft på framkant i demokratiska, folkliga arbetsformer och bruk av ny teknik. Valaffischer, dörrknackning, valfilmer, radio, torgmöten, högtalare och intensiva kampanjresor med först tåg, senare automobil och till sist flyg skapade tryck i valrörelserna.

Lindman var först bland svenska politiker med att skicka sina tal i förväg till tidningarna samt att som statsminister själv ställa sig och dela ut valsedlar. Hans förmåga, på gott och ont, att mynta formuleringar med lång hållbarhet visas kanske främst av det tal 1934 vari han säger att det som behövs i socialdemokraternas Sverige är ett systemskifte.

Läs mer: ”Amiral Lindman och hans bataljer” av Lars F. Eklund, Världen idag, fredagen den 31 juli 2009.

Read Full Post »