Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Allmänintresset’

FREDRIK REINFELDT vill att de nya Moderaterna skall vara ”samhällsbärande” och företräda ”allmänintresset”.

Allmänintresset har inga lobbyorganisationer och inga konsulter som jobbar för sig. Allmänintresset har inga ledarsidor. Allmänintresset finns bara i form av väljare på valdagen vart fjärde år.

Detta uttalade Reinfeldt på partistämman i Örebro samtidigt som den tidigare moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson meddelade att hon lämnar partiet i protest eftersom Moderaterna vägrar redovisa alla sina bidrag.

Jag vill inte vara medlem i ett parti som inte berättar var det får sina pengar ifrån. Jag tycker det är direkt oanständigt.

Om det finns några lobbyorganisationer – eller representanter från lobbyorganisationer – som donerar pengar till partiet är det idag ingen utanför Moderaterna som kan kontrollera.

Reinfeldt igen:

Jag vill påpeka att det finns inget svårare än att vara bärare av allmänintresset.

Så sant, så sant.

Read Full Post »

VAL 2010: Moderaterna flaggar upp för ett nytt strategiskt policydokument. Men skall man tro förhandsinformationen så är det bara gamla nyheter i ny form.

Partisekreterare Per Schlingmann skrev i Dagens Nyheter om partiets arbetet de kommande åren. 

Hela strategin går ut på att göra Moderaterna till det största partiet. Man vill bli det samhällsbärande partiet som ser till allmänintresset och inte till särintressen.

Och skall man lyckas med det måste man bli mer attraktiva för socialdemokratiska väljare. Inget fel i det. Det är vad alla riktigt stora partier strävar efter.

Men idéerna är inte heller speciellt nya. Strategin har varit de ”nya” moderaternas från dag ett.

Skall man vara petig kan man säga att de enda partier som i idag inte eftersträvar att se bortom specifika särintressen så är det Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ.

Det ena partiet är fixerat vid ”klass”, det andra vid ”etnicitet” och det tredje har snöat in på ”kön”. Alla andra – stora som små – vill vara alla svenskars parti.

Per Schlingmann:

Det mest avgörande är att fortsätta det politiska reformarbetet, och den ekonomiska politiken kommer att vara central. […] Det finns fler viktiga frågor – men just detta kommer att vara helt centralt för att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas i rätt riktning. Därför är det också en viktig fråga för Moderaterna. 

Vi behöver också arbeta mer aktivt för att locka fler kvinnor och fler personer med invandrarbakgrund till att företräda oss. Det här är kanske vår största utmaning. Likt de flesta partier har vi för få kvinnor i ledande roller i våra kommuner och vi har för dålig representation av invandrare i partiet som helhet. […] 

Moderaterna är det parti som företräder allmänintresset och vi ska fortsätta utvecklas till att bli det samhällsbärande partiet i Sverige. Därför är ”hela Sverige” ett centralt perspektiv i vår fortsatta utveckling. […] Moderaterna ska aktivt vinna väljare som tidigare röstat på Socialdemokraterna. Med en politik som vilar på ansvarstagande, som utgår ifrån allmänintresset och som kan omprövas när omvärlden förändras ska vi bli centrum i svensk politik.

Read Full Post »