Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Äldreomsorgen’

ANALYS | En lång rad intressanta förslag har den senaste tiden lanserats av partier över hela det politiska fältet.

Frågan är hur mycket av förslagen som överlever den politiska verkligheten?

Moderaterna har lanserat ett förslag om ny myndighet för granskning av äldreomsorgen. Även om partiet norpade förslaget från Kristdemokraterna finns det ingen anledning för Göran Hägglund att sura.

Idén har lett till mer uppmärksamhet än vad det skulle ha fått om Kristdemokraterna själva skulle försökt sälja in det.

Partiet lyckas sällan ens marknadsföra sina egna bästa förslag. Idén har nu väckt intresse som man borde kunna dra nytta av.

Socialdemokraterna å sin sida har lanserat ett förslag om sommarskola.

Alla ungdomar som inte klarar, eller riskerar att inte klara, godkända betyg i nian skall få extra undervisning i upp till tre veckor under sommaren.

Frågan är om bara om det räcker. I en del skolor har vi idag elever med så dåliga grundläggande kunskaper i att räkna, skriva och läsa att man inte ens platsar i högstadiet.

Folkpartiet kom med en lång rad förslag i sitt nya integrationspolitiska program  som även borde kunna bli regeringspolitik.

Mest medieutrymme fick det återupplivade förslaget om språktest. Men även övriga förslag som exempelvis kravet på motprestation för bidrag och slopad ersättning för de som tackar nej till jobb är intressanta.

Till och med Sverigedemokraterna har kommit med ett intressant lokalt budgetförslag om patrullerande stadsvakter med ordningsvaktsförordnande.

Trots detta tenderar många förslag inte överleva det politiska rävspelet. Det finns nämligen många sätt att döda även bra förslag.

1) Försöksballonger

Hast du etwas Zeit für mich

Dann singe ich ein Lied für dich

Von 99 Luftballons

Det finns minst lika många försöksballonger inom politiken som det finns luftfyllda i Nenas gamla hitlåt.

Många partier skickar upp dem för att försöka utröna medias och allmänhetens inställning till nya idéer.

Och skapar förslagen inte tillräckligt mycket buzz (eller om de får för mycket kritik) dör de flesta förslagen en stilla död.

2) Motståndare köper förslaget

Ett effektivt sätt för politiska motståndare att minimera intresset för ett förslag är att anamma dem.

Det blir speciellt svårt för ett oppositionsparti att dra nytta av sin idé när regeringen köper ett förslag.

Jan Björklund (FP) var t.ex. snabb ute och markerade att även regeringen planerade att införa Socialdemokraternas förslag på sommarskola.

Vi jobbar med ett liknande förslag på utbildningsdepartementet. Jag är helt inriktad på att vi ska lägga fram ett sådant här lagförslag.

Den politiska nyttan för Socialdemokraterna minskar dramatiskt när man inte längre har ett unikt förslag att visa upp för väljarna.

Risken är sedan att regeringen ”glömmer” att införa idén. Och ingen reflekterar över det när den politiska debatten har flyttat fokus.

3) Internt käbbel

Det dröjde inte länge innan Folkpartiets förslag om språktestet sågades av Centerpartiet och Kristdemokraterna. Moderaterna stödde förslaget.

Om det överhuvudtaget blir något regeringsförslag hänger på Annie Lööf och Göran Hägglund.

Men det är inte helt omöjligt att deras ”nej” plötsligt blir ett ”ja”. Det kan bero på om Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund ger med sig på något annat område som är viktigare för Hägglund och Lööf.

4) Massiv kritik

Partier är inte det modigaste som finns. Två kritiska insändare på lokalsidan i en kommun kan få vilken kommunpolitiker som helst att tro att det handlar om folkstorm.

Eller som Ramones sjunger i Here Today, Gone Tomorrow:

But I told her why we just can’t make it

I want you still but just can’t take it

The time has come we oughta break it

Someone has to pay the price

Och det är inte så mycket annorlunda nationellt.

Möts ett förslag av tillräckligt häftig kritik från media, intressegrupper eller politiska motståndare brukar partier försöka minimera kostnaden för sig själva genom att dra tillbaka förslaget.

I bästa fall kan man återanvända förslaget längre fram om opinionen skulle vända.

5) Tystnad dödar

Det är inte bara förslag signerade Sverigedemokraterna som brukar mötas av total tystnad.

Det räcker nämligen inte med att ett förslag är väl genomtänkta. Om det inte kommer från en tillräckligt stark spelare kan förslagen – medvetet eller omedvetet – ignoreras av både media och motståndare.

Är partiet som kläckt idéen inte tillräckligt fokuserade och beredda att driva på kommer förslaget sannolikt att självdö. Speciellt småpartier har inte tillräcklig uthållighet på sakområden som man inte anser tillhöra sina profilfrågor.

Read Full Post »

IDÈSTRID | När Moderaterna knycker idéer från andra partier avslöjat detta något om de involverade partierna.

Att som Moderaterna planka idén om en ny myndighet för tillsyn av äldreomsorgen visar tydligt på partiets egen idétorka och okunnighet.

Anders W. Jonsson, tidigare partiledarkandidat i Centerpartiet,  har skrivit varför utspelet från partisekreterare Kent Persson (M) har rört till det för hela regeringen.

Det märkliga är att när partisekreteraren på Brännpunkt ska precisera vad han menar med att ”gå vidare ett steg till” så handlar det inte om att ytterligare utvidga tillsynsområdet utan motsatsen. Han skriver istället att äldreomsorgen ska få en alldeles egen tillsynsmyndighet. Han vill tydligen skilja tillsyn av sjukvård från tillsyn av äldreomsorg.

Det innebär att vi är tillbaka där vi började i tillsynsfrågan. Länsstyrelsen hade tillsyn över äldreomsorgen och Socialstyrelsen tillsyn över sjukvård. Det innebar att tillsynen över vård och omsorg för de äldsta och sjukaste var delad på två myndigheter. Något som alla var överens om var förödande för reslutatet.

Det vore bra om någon moderat, väl insatt i vård och omsorgsfrågorna, kunde reda ut vad partiet egentligen står för i den så viktiga frågan om framtida tillsyn.

Men det visar också på hela regeringens idélöshet.

Hade det sprudlat av tunga och spännande nyheter från regeringen hade denna ordstrid aldrig skapat sådan irritation. När spiltan är tom biter hästarna.

Men även Kristdemokraternas respons var avslöjande.

Göran Hägglund (KD) skapade säkert en Twitter-klassiker när han skrev: ”Själv funderar jag på att presentera en idé som jag kallar jobbskatteavdrag…”.

Men responsen – medvetet eller omedvetet – visade också hur motsättningarna mellan Allianspartierna är inbyggda i regeringen.

Alla partier är nämligen inte lika entusiastiska över de fyra jobbskatteavdragen. Utan dessa skulle det finnas ett betydligt större utrymme för andra reformer – reformers som inte nödvändigtvis har Moderaterna som avsändare.

Read Full Post »

IDÈTORKA | En ny myndighet med uppdrag att granska äldreomsorgen är en alldeles utmärkt idé.

Och det var naturligtvis därför partisekreterare Kent Persson (M) och Moderaterna plankade idén från Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna på Socialdepartementet har arbetat fram idén och dragit igång arbetet kring den nya myndigheten.

För att vara kristdemokrat är partisekreterare Acko Ankarberg Johansson ovanligt tydlig med vad hon tycker om Moderaternas agerande.

Jag vet inte om de inser vad de gör, om de är okunniga eller helt enkelt plankar en idé.

Men detta är inte första gången Moderaterna plockar idéer från Kristdemokraterna.

I november 2011 plagierade Moderraterna, i en debattartikel om äldrevården, flera meningar och stycken rakt av från Kristdemokraterna.

Det är i och för sig inget ovanligt att partier stjäl varandras idéer. Det är därför intressant att fråga sig om Kent Persson visste vad han gjorde?

Om Persson var medveten om att initiativet inte var deras eget var det ett ovanligt klumpigt sätt att försöka stjäla godbitar från Kristdemokraterna.

Han måste vara bra naiv om han trodde att det inte skulle avslöjas.

Om inte annat för att det redan har börjat komma in ansökningar till posten som generaldirektör för den nya myndigheten.

Om Persson däremot inte var medveten om vad han gjorde kommer många att fråga sig om Fredrik Reinfeldt gjort ännu en felrekrytering.

Ännu en tabbe så kort tid efter Persson misslyckade försök att förklara i Studio Ett hur partiet tidigare definierade begreppet massarbetslöshet jämfört med idag är inte så bra.

Men både händelsen i november och nuvarande idéstöld avslöjar något väsentligt om Moderaterna. Partiet har alltid varit uruselt när det gäller mjuka frågor.

Be en moderat förklara fördelarna med låga skatter eller fri företagsamhet så får du en hel lång lista.

Be samma moderat förklara vad man har för idéer inom vård, skola och omsorg – exklusive konkurrensutsättning – så blir resultatet ganska tunnt.

Här är förklaringen till dessa återkommande idéstölder.

Partiet har helt enkelt inte några egna idéer på de områden man måste erövra om man skall fortsätta vara trovärdiga som de ”nya Moderaterna”.

Read Full Post »

POSITIONER: Idag försökte Jan Björklund (FP) ta över vårdfrågorna från Kristdemokraterna.

Genom att lansera tre garantier för ett drägligare liv för äldre ville partiet visa att man är mer än bara skols, skola och skola.

Förslagen på garantierna – rätt att få gå ut och gå, rätt att få välja mat och en parboendegaranti – innehåller inte bara nyheter. 

Tvärt om ingår t.ex. delar av rätten att välja mat i de pengar kring nutrition som regeringen (via Kristdemokraterna) redan har erbjudit kommunerna tidigare under mandatperioden.

Men Folkpartiet vill helt enkelt snylta lite på Kristdemokraternas goda renommé inom äldreomsorgen. Att resultatet blev lite sura miner och kommentarer från kristdemokraterna var därför lika förutsägbart.

Folkpartiet är känt för att inte bry sig om outtalade gränser och informella överrenskommelser mellan partierna i Alliansen. Folkpartier är det parti som av tradition är minst respektfullt när det gäller att respektera de andra partiernas hjärtefrågor.

Om folkpartisterna tror sig kunna vinna väljare på att sno lite politik från andra allianspartier så gör man det. Men det är helt OK. Det finns trots allt inga patent på idéer i politiken. 

Häromdagen gick t.ex. Kristdemokraterna ut och marknadsförde sig kring småföretagarfrågor. Ett område som Centerpartiet har haft ansvar för i Alliansregeringen.

Read Full Post »