Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Äldreomsorg’

IDEOLOGI | Enligt barn- och äldreminister Maria Larsson är Kristdemokraternas stora problem att alla andra partier i själva verket tycker som partiet.

”Allt det vi gjort på det sociala området har omfamnats”, säger Larsson i en intervju med Bengt Rolfer i Akademikern.

Många anser att det är alltför tyst om socialpolitiken i Sverige. Hur ser du på era möjligheter att nå ut?

– Jag skulle vilja säga att vår socialpolitik har haft väldigt stor genomslag i alliansens politik. Det har till exempel aldrig tidigare tillförts så stora resurser till äldreomsorgen. Och i den senaste budgeten går 98 procent av de medel som är riktade till hushållen till dem som är resurssvaga. I valrörelsen var det många som sa att välfärden skulle raseras. Så har det verkligen inte blivit, vi har utvecklat välfärden och tillfört väldigt mycket medel.

I vilka viktiga frågor har ni ännu inte nått fram?

– Vi har mycket kvar att göra på en mängd olika områden, om du visste hur många förslag jag har i min byrålåda. Ett område är barn som far illa. Vi har påbörjat ett arbete för att stärka barnens rätt att komma till tals.

[…]

Men ändå – flera undersökningar visar att svenska folket vill ha en bra sjuk- och åldringsvård och en väl utbyggd välfärd. I regeringen är det ni i KD sköter de sociala frågorna. Borde ni inte synas mer?

– Mycket av det vi gör blir inte uppmärksammat, eftersom det inte bjuds något politiskt motstånd. Allt det vi gjort på det sociala området har omfamnats. När vi föreslår höjt bostadsbidrag riktat till de sämst ställda barnfamiljerna blir det ingen debatt om det i riksdagen. Alla tycker det är ett bra förslag och då märks det nästan inte när det genomförs.

Du låter nästan nöjd?

– Nej, nöjd blir jag aldrig, för det finns alltid förbättringspotential. […]

Vad Larsson säger är att Kristdemokraterna i realiteten inte har någon unik roll i regeringen. Vare sig politiskt eller ideologiskt.

Detta måste rimligtvis betyda att partiet aldrig har haft någon tanke på att driva någon speciell kristdemokratisk linje i regeringsställning.

Alternativt har Kristdemokraterna helt enkelt misslyckats i de interna borgerliga förhandlingarna. Man har antingen blivit överkörd eller självmant dumpat alla idéer som skulle kunna uppfattas som alltför ideologiskt färgade.

Vad som har blivit kvar är den liberala dagordningen. Partiet har blivit ett transportkompani för allmänborgerlig politik. Alla håller med. Ingen är emot.

Inte konstigt att Kristdemokraterna är partiet med störst problem i opinionen.

Och frågan är om man ens kan kalla politiken för allmänborgerlig när den ”omfamnas” av alla partier från vänster till höger.

Av intervjun är det svårt att avläsa om Larsson har några idéer om hur partiet skall ta sig ur sitt dilemma. Vad ”förbättringspotentialen” betsår i får vi aldrig veta.

Bild: Intervjun och tidskriftsomslaget är från Akademikern nr 2, 2012.

Read Full Post »

DEN systematiska vanvården av äldre inom Carema tvingade regeringen till handling.

Inför presskonferensen den 14 november hade äldreminister Maria Larsson (KD), justitieminister Beatrice Ask (M) och finansminister Anders Borg (M) samordnat sig väl.

Men utanför presskonferensen var budskapet motsägelsefullt och förvirrat. Vad borde man ha känt till om tillståndet inom äldreomsorgen? Varför har ingen reagerat tidigare?

Plötsligt fanns det tre olika ministrar med tre olika budskap. Två av ministrarna var kristdemokrater.

Äldreminister Maria Larsson (KD) på regeringens presskonferens den 14 november:

Vi har faktiskt inte haft några indikationer tidigare på att det skulle finnas skillnader i kvalitet mellan privat och offentlig omsorg. Men vi vill gå till botten med anledning utav dom händelser som varit och se finns det sådana skillnader. Och finns det i så fall anledning att förändra regelverket. Det vill vi titta på. Ett sådant uppdrag kommer vi att ge till Socialstyrelsen.

Socialminister Göran Hägglund (KD) höll inte ens med sin egen partikollega när han uttalade sig i Expressen samma dag.

Är det som har avslöjats hittills bara toppen på ett isberg?

– Jag tror det förekommer mycket som vi inte vet. Det vore konstigt om allt skulle avslöjas de senaste dagarna. Det tror jag inte. Vi har genom åren kunnat höra många fasansfulla berättelser som sådant som har förekommit.

Så sent som i mars i år invigde Hägglund själv Carema Hälsocentral Bomhus i Gävle, en mottagning som ägs av Carema Cares systerföretag Carema Sjukvård AB. I sitt nyhetsbrev skrev Hägglund att ”det är fantastiskt att möta den glädje, stolthet och kreativitet som sprudlar om de nya aktörerna”.

Har du ändrat dig nu?

– Nej. Inte utifrån det jag såg där. Men vi vet att det finns brister inom viss privat verksamhet men också inom kommunal verksamhet. Vi måste se till att vi höjer kvaliteten så att verksamheter som fungerar utomordentligt dåligt blir mänskliga igen.

Och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) hade i sin tur inte samma uppfattning som socialministern.

Jag tror att det här handlar om enskilda fall där det inte har fungerat bra.

En sammanfattning:

Äldreministern har inte haft ”några indikationer” på att det skulle finnas skillnader mellan privat och offentlig vård. Vilket måste betyda att privat och offentlig vård är lika bra eller lika dålig.

Statsministern tror bara det handlar om ”enskilda fall” av vanvård som nu avslöjats.

Socialministern tror däremot att ”det förekommer mycket som vi inte vet”. ”Vi har genom åren kunnat höra många fasansfulla berättelser som sådant som har förekommit.”

Tre ministrar, två regeringspartier, tre olika budskap. En förvirrad regering.

Read Full Post »

POLITIK är lite som boxning. Ser man en blotta hos motståndaren gäller det att slå till.

Det är vad Håkan Juholt (S) gjorde när regeringen tappade garden under Carema-skandalen.

Rätt skött kan blottan vara vad Socialdemokraterna behöver för att ta sig in i matchen igen.

Medan socialminister Göran Hägglund (KD) och äldreminister Maria Larsson (KD) framstod som punch-drunk redan från början kunde Miljöpartiet och Socialdemokraterna ta för sig.

Regeringen tog tid på sig innan man reagerade. Och trots att även Juholt dröjde efter avslöjandet om vanskötsel på Caremas äldreboenden var han nästan först ut med åtgärdsförslag. Samtidigt kom Lena Hallengren (S), äldrepolitisk talesperson, med föreslag om stopp för vinstmaximering inom äldreomsorgen.

Peter Eriksson (MP) föreslog ett förstärkt meddelarskydd medan Juholt vill ha stopp för riskkapitalbolag inom omsorgen.

Och nu har striderna mellan regeringspartierna tilltagit i efterdyningarna av skandalen.

Anders W. Jonsson, riksdagsledamot för Centerpartiet, har föreslagit en ny lag – Lex Carema – som skall göra det möjligt för vanvårdade äldre att få pengar tillbaka.

Jag efterfrågar en lagstiftning som säger att pengarna ska tillbaka till de äldre i ett läge där de definitivt inte har fått vad de betalt för.

Men Maria Larsson sågade förslaget eftersom man redan nu kan få pengarna tillbaka om vårdgivaren brister i omsorg.

Jag tror att Anders W Jonsson missat att möjlighet att lämna kompensation till den enskilde redan finns.

Medan Kristdemokraterna och Centerpartiet slåss inbördes – och regeringen hamnar på defensiven – ökar möjligheterna för oppositionen. Vi får se om man kan utnyttja möjligheten som nu öppnat upp sig politiskt.

Read Full Post »

ÄLDREOMSORGEN lär vara Kristdemokraternas profilfråga. Trots detta har socialminister Göran Hägglund varit helt osynlig under Carema-skandalen.

När dggg ffg  ggdg dggg dgg gg  dgggd ggd gdgdg bdggdgdgggdg gdgdgdg dggdgd ggdgd dggdg dggddggd dggd gdgjjdjdhNär det När det började hagla avslöjanden om en medveten och systematisk vanvård av äldre inom Carema tystnade partiet.

Av ren självbevarelsedrift borde partiet med det tyngsta ansvaret för de sociala frågorna inom regeringen känna ett ansvar att agera.

Den enda responsen från äldreminister Maria Larsson (KD) var i SVT:s Gomorron Sverige där hon föreslog mer civilkurage (!) hos de vårdanställda.

Det var ett rejält stolpskott av ministern att lägga skulden på de anställda.

Denna totala okunnighet om hur verkligheten ser ut på ”golvet” för personal inom äldreomsorgen genererade en debattartikel från f.d. språkröret Peter Eriksson (MP).

Med illa dold ilska skrev han i Expressen:

Det handlar om anställda som riskerar sitt arbete om de anmäler misstankar om vanvård, eller kan bli bestraffade genom utskällningar, uteblivna löneförhöjningar och andra repressalier om de ”skvallrar” för kommunala äldreomsorgsinspektörer eller medier. Anställda som i flera fall visat att man vågar stå upp för äldres rätt till en värdig ålderdom uppmanas alltså av kristdemokraten Maria Larsson att ha civilkurage. Det är inte lite fräckt av en minister vars regering motarbetar förslag som kan skydda anställda som vågar anmäla fel.

[…]

Ni kan se till så att riksdagens beställning om införande av så kallat whistleblowersystem, ett stärkt skydd för den som påtalar eller slår larm om korruption eller oegentligheter, införs även i Sverige. Ett skydd som behöver förstärkas för både privat- och offentliganställda.

Från övriga regeringen kom det ett utspel från finansminister Anders Borg (M). Men det handlade inte om vanvård utan om Caremas skattetrixande.

Den 11 november dök det upp ett intetsägande pressmeddelande på regeiringens hemsida. Och idag är Larssons svar att kommunerna skall ta större ansvar.

Men när det gäller mer proaktiva insatser gömmer sig ministern bakom tidigare negativa remissvar när det gäller ett utvidgat meddelarskydd.

Den här frågan utreddes av den socialdemokratiska regeringen men då var det ganska många remissinstanser som var negativa och de valde att inte gå vidare. Men jag menar att vi måste överväga detta på nytt.

En kristdemokratisk socialminister och äldreminister som lämnar vårdtagare och anställda i sticket har uppenbart problem med sina politiska prioriteringar.

Detta är så dåligt skött av regeringen att det borde generera ett byte på åtminstone äldreministerposten. Kanske dags att Maria Larsson börjar se sig om efter ett annat jobb?

Read Full Post »

VAL 2010: Kors i taket! Lars Ohly har hållit ett bra tal i Almedalen!

Vänsterpartiets 11 punkter för Världens bästa välfärd innehöll mycket som även icke-vänsterpartister kan sympatisera med t.ex. bättre levnadsvillkor för handikappade, ny tandvårdsreform, höjt studiemedel och bättre äldreomsorg.

Men talet signalerar också fyra andra saker som gör att väljarna trots allt kommer att välja något annat parti på valdagen.

1) De elva punkterna var inga löften utan bara ”visioner”. Ett icke förpliktigande tal med andra ord.

2) Väljarna upptäcker säkerligen att de elva punkterna innebär rejäla utgifter och saknar realistisk finansiering.

Och när Vänsterpartiet väl visar hur man skall finansiera dessa utgifter kommer väljare snart att upptäcka att det innebär skattehöjningar – rejäla sådana – och därmed tunnare plånböcker.

Exempelvis tycker säkert de flesta väljare att en helt avgiftsfri kollektivtrafik är både orealistiskt och direkt olämpligt. 

Och därmed kommer vi osökt in på punkt tre….

3) Vänsterpartiet uppfattas fortfarande förespråka en oseriös politik. Alla skall alltid få mer av allt.

4) Och när man nu även skall sammarbeta med de övriga rödgröna partierna kommer mycket också att kompromissas bort.

Vare sig Socialdemokraterna eller Miljöpartiets kommer att kunna acceptera en politik som helst riskerar att urholka statens finanser.

Read Full Post »

VAL 2010: Inget parti har monopol på vare sig väljare eller sakfrågor. Jan Björklund (FP) visar tydligt att Folkpartiet inte tvekar att försöka ta över andra allianspartiers hjärtefrågor.

Folkpartiet har insett att de mindre partiera inom Alliansen aldrig kommer att kunna växa om man inte börjar markera skillnader.

Och man har insett att väljarna knappast finner det mödan värt att rösta på ett av de mindre partierna inom Alliansen om alla de fyra regeringspartierna ändå bara tänker, tycker och låter som varandras kopior.

Folkpartiet har därför bestämt sig för att ha som strategi att markera tydliga skillnader och våga ta öppen strid även mot andra borgerliga partier.

När det var Jan Björklunds tur att intervjuas av Peter Lindholm i tisdagens Metro var det uppenbart att Folkpartiet är ute efter en av kristdemokraternas hjärtefrågor.

En av de viktigaste frågorna är äldreomsorgen. Det finns mycket att uträtta där för att lyfta kvaliteten. Jag stör mig också på åldersdiskrimineringen. Det är en ständig jakt på föryngring och ungdomar. Vi behöver nog snarare en attitydförändring, men jag och (integrations- och jämställdhetsminister) Nyamko Sabuni har diskuterat om det inte borde formuleras skarpare i diskrimineringslagen.

Kvaliteten inom äldreomsorgen? Åldersdiskriminering? Skarpare diskrimineringslag? Det är nästan ord för ord tagit från Kristdemokraterna.

Försvaret har av tradition varit en av moderaternas kärnfråga. Och idag markerar Björklund – och inte för första gången – när det gäller den svenska försvarspolitiken. (Dessutom gör Björklund detta i Svenska Dagbladet som kallar sig ”obunden moderat”.)

Jan Björklund (FP): Att försvara Sverige är själva kärnan. Det gäller hela hotskalan och ytterst ett invasionsförsök. Därför måste vi ha förmåga att mobilisera resurser även mot mer storskaliga hot. Våra grannländer gör ett återtag och det bör vi också göra. (…)

Claes Arvidsson, SvD: Behövs det mer resurser till försvaret?

JB: Det är möjligt. Men den materiel som är stommen i FP:s nya försvarsstruktur finns redan och att inte skrota ut den utgör den stora kapacitetsskillnaden.

Dessutom ska försvaret få behålla eventuella överskott. Tänk också tanken vad det innebär av lägre kostnader att försvaret får färre heltidsanställda.

I tredje hand är jag beredd att diskutera ökade anslag.

CA: Summerar inte FP:s förslag till ett underkännande av den förda försvarspolitiken?

JB: Ja, det är ett underkännande av den doktrin som har varit vägledande. Jag ska också gärna säga att vi har varit delansvariga, men nu gäller det framtiden.

CA: Och vad säger försvarsminister Sten Tolgfors?

JB: Vi har olika syn.

Det syrliga svaret från försvarsminister Sten Tolgfors (M) lät inte vänta på sig. Aftonbladet satte rubriken Alliansen i öppet krig om försvarspolitiken.

Read Full Post »