Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Aktivism’

KOMMUNIKATION: Har det sociala nätverkandet på exempelvis Facebook gjort människor snålare och latare?

Det finns en hel del tecken som tyder på detta enligt Evgeny Morozov på Newsweek;

”The proliferation of social-networking sites like Facebook has spawned a new and particularly superficial form of activism. It asks nothing more from participants than a few mouse clicks and makes everyone feel good. But these empty campaigns may not accomplish much, if anything, in the way of social change, and could even distract people from supporting legitimate causes. (…)

Many campaigns appear to be based on the assumption that raising awareness is enough to solve any problem. That works for some local causes (…) For global problems like genocide in Darfur or climate change, the payoff is unclear. According to some fundraisers and activists, the rise of awareness campaigns has made it that much harder to raise significant sums of money or elicit action from volunteers. (…)

The best Web campaigns may be those that don’t pretend to ask anything high-minded of their participants. FreeRice, a Web site developed by the U.N. World Food Programme, offers a game that helps players learn English and shows them ads to raise money for sending rice to poor countries. This may not be glamorous, but at least it gets some work done.”

Kritiken har också framförts bland de som anser att den svenska oppositionen idag är både tandlös och utan idéer.

Daniel Strand, journalist och verksam på bokförlaget INK, skrev t.ex. så här i Arena (nr 4: 2009) om ett politiskt engagemang som alltmer tycks ha förvandlats till den ”enskilda individens intressen och projekt”;

Varje civiliserad människa förväntas i dag agera politiskt genom aktiva val i konsumtionen och livsföringen. Hur motverka klimatförändringarna? Genom att koldioxidkompensera på DN:s hemsida. (…) Att på detta sätt ”göra något” utan att behöva lyfta blicken från latteglaset är naturligtvis bekvämt ur ett konsumtionscentrerat nyborgerligt perspektiv (…)

Lagen som föreskriver att en pendel rör sig fram och tillbaka kanske också kan ge en indikation om att problemet håller på att lösa sig av sig själv.

När Facebook och övriga sociala medier inte längre kan ge hela det önskade resultatet i en kampanj slår pendeln över till mer ”back to basics” och traditionella kampanjmetoder.

De politiska partierna planerar exempelvis för ännu mer dörrknackning än vad som är vanligt som strategi inför valet 2010. Socialdemokraterna har t.o.m. studiecirkel (!) i dörrknackning.

Förr eller senare kommer det att infinna sig ett mellanläge som består av lite av varje och beroende på partiernas tillgängliga resurser. Knock, knock! Who’s there?

Read Full Post »

Global Wake Up CallBUDSKAP: Den 21 september var dagen när miljöaktivister runt om i världen skulle ringa sina regeringar och pusha för ett lyckat klimatmöte i Köpenhamn. The Global Climate Wake Up Call är namnet på kampanjen.

”Bättre att göra något än att inte göra något alls”, tänkte säkert många som ville engagera sig. Men ibland kan det bli lite ofrivilligt komiskt när aktiviteten blir huvudgrejen och budskapet kommer i andra hand.

En aktivist i Lund beskrev i media sitt samtal med regeringen;

Jag sa att jag vill att de ska jobba för ett bättre klimatavtal i december. Jaha, sa de.

Man kan undra vad man förväntat sig för respons på en sådan uppmaning. ”Men det vill inte vi”, hade onekligen varit ett överraskande svar.

Read Full Post »

Affisch från Högern 1914FOLKRÖRELSER: Arkivpedagogen Karin Sjöblad har varit med och skapat en hemsida – Folk i rörelse – som kretsar kring svenska folkrörelser fram till 1922.

Hemsidan är uppbyggd kring fem teman – politiska rörelser, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, väckelserörelsen och människorna inom dessa olika organisationer.

Även om hemsidan – åtminstone än så länge – är förhållandevis tunn på både material och bakgrundstexter är initiativet välkommet. Hemsidan kan vara en bra startpunkt om man vill samla information kring de olika ämnena.

På avsnittet Politiska partier – budskap i ord och bild blir det tydligt att gränserna mellan information, reklam och propaganda ibland kan bli aningen flytande. Eller som man skriver i sin inledning;

1889 grundas det första rikstäckande partiet i Sverige. I valet 1921 fanns fem partier att välja på och antalet människor som fick rösta hade mångdubblats. När fler får rösta måste partierna göra reklam för sig. Det gällde att föra fram sina idéer på ett levande sätt, med hjälp av bild och text, men också att måla upp en negativ bild av den politiska motståndaren. 

Med andra ord är inte mycket nytt inom politisk kommunikation. 

I en intervju i City Malmö Lund svarar Sjöblad på frågan varför man inte längre ser mycket av nykterhetsrörelsen.

De ville förändra samhället och har lyckats. De gjorde att vi har kontrollerad spritförsäljning – Systembolaget. De hade också bildningscirklar och startade ett klimat där man lärde sig diskutera och debattera. Idag syns de inte lika mycket, eftersom de har sugits upp och blivit en del av samhället.

Blir man alltför framgångsrik och inte lyckas förnya och utveckla verksamheten riskerar man också förlora möjligheten att sätta agendan inom samhällsdebatten.

Källa: City Malmö Lund den 23 september 2009

Read Full Post »

tennisTENNIS: När Sydsvenskan idag på ett helt uppslag om Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel låter tre ”sakkunniga” uttala sig har man valt att inte låta någon med tydligt positiv inställning till Israel komma till tals.

Däremot tillåter man Olof Holmgren, talesman för den politiskt motiverade nätverket ”Stoppa matchen”, att komma till tals. Ingen pro-israelisk organisation får överhuvudtalat komma till tals.

Sydsvenskan kommer säkert att försvara sig med att de tre (dessutom med var sin stor bild) är de samma som var med på en paneldebatt på Malmö högskola. Därmed kan man alltid skylla på Malmö högskola om det skulle behövas. Detta ursäktar dock inte att den politiska vinklingen bli tydlig och klart anti-israelisk.

De två övriga är Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och Rolf Jönsson, handläggare i trovärdighetsfrågor på Riksidrottsförbundet.

En akademiker, en tjänsteman och en politisk aktivist på vänsterkanten är knappast höjden av balans.

Den politiska vinklingen förstärks eftersom Petersons argument – att den svenska sidan borde lämna walkover – ligger närmare den politiska aktivistens argument än den mer strikt neutrala tjänstemannens synpunkter.

En tjänstemans roll är per definition att vara strikt inriktad på att argumentera för sin roll utan att lägga in några politiska synpunkter.

Inte för att Jönsson gör speciellt bra ifrån sig. Han öppnar t.o.m. upp för att idrotten kommer att låta sig påverkas att politiska påtryckningar framöver;

På längre sikt måste idrotten få veta om det går att ordna sådana arrangemang i framtiden.

Totalt skapar därför artikeln en bild av att alla argument talar för de politiskt motiverade aktivisternas synpunkter och krav.

Att dessa aktivister är en osmaklig blandning av etablerade partier, anhängare till terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah och antisemitister på både höger- och vänsterkanten tycks inte beröra Sydsvenskan.

Read Full Post »