Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Aktiespararna’

volvoKRISMEDVETANDE: Ett av de tydligaste exemplen på hur ett företag fullständigt kan misslyckas med sin interna och externa kommunikation är nyheten att Volvo nu höjer lönerna för sina 250 hösta chefer.

Samtidigt som världens bilindustrier genomgår ett historiskt elddop föreslår styrelsen dessutom att den maximala tilldelningen av aktier i aktieprogrammet för de högsta cheferna höjs med 50 procent.

Ett företag med betydligt bättre känsla för pr och för hur man bygger upp bilden av sig själv i kristider är fordonstillverkaren Ford.

Fords ordförande Bill Ford och vd Alan Mulally sänker sina löner med 30 procent i år i ett försök att bygga lojalitet, förtroende och trovärdighet med både anställda och med omvärlden. 

Bill Ford har sagt att han precis som i fjol vill minska sin ersättning tills företaget åter igen blir lönsamt. Dessutom delas ingen bonus ut för vare sig 2008 eller 2009.

Günther Mårder, tillförordnad vd på Aktiespararna, uttrycker sig på följande sätt;

Förslaget är katastrofalt och timingen är under all kritik. Det är riktigt magstarkt och det är nästan svårt att tro att det är sant (…) Det verkar nästan som man söker konflikt med de anställda och aktieägarna. Man undrar vilken värld de lever i. Det här är allvarligt.

Och argumentet från Volvos ersättningskommitté att ersättningarna behövs för att företaget skall kunna behålla sin kompetens ger Mårder inget för;

Vart skulle de dra. Det är bara att titta på hur arbetsmarknaden ser ut.

Read Full Post »