Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Adam Cwejman’

ALMEDALEN | Jan Björklund höll ett bra tal. Men visst lät det som en upprepning av talet i Almedalen 2011?

Så Björklund får ursäkta om det mest minnesvärda från i år snarare blir de folkpartistiska utspelen mot Björklund och Folkpartiet.

Precis som under Almedalen 2011 har det blossat upp en diskussion om partiets framtid.

Partiet har problem med opinionssiffrorna. Och när partier har problem med väljarstödet dyker det alltid upp personer som snarare bidrar till problemen än lägger grunden för en uppryckning.

Det började med att Carl B. Hamilton, ekonomisk-politisk talesperson, lanserade den minst sagt aparta idén om att slå samman alla Allianspartierna till en superallians senast 2018.

Det var en föga subtil signal om att Hamilton inte ens tror på sitt eget parti.

Och Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman verkar ha gjort det till sin affärsidé att kritisera Björklund under Almedalen.

här skrev Cwejman 2011 på SVT:s debattsida:

För Folkpartiets del innebär det även att hitta fler liberala kärnfrågor. Det håller inte att enbart vara ett, förvisso starkt, skolparti. Man måste hitta fler frihetsfrågor. Väljarna ser idag att partiet behåller sin profilfråga och inte rör sig framåt. Klarar man inte av detta reptrick är man snart reducerat till ett departementsparti och inget annat.

Och när han i år skriver en debattartikel i Expressen kan man inte tolka det som något annat än en uppmaning till Björklund att avgå.

Vi menar att Birgitta Ohlsson, Europaminister […] förkroppsligar både den liberala glöd som vi ser som nödvändig för Folkpartiet samtidigt som hon utstrålar en intellektuell trovärdighet som behövs inom partiet.

[…]

Därför menar vi Ohlsson både bör få en mer central roll i partiets yttre arbete och att hon bör vara en naturlig efterträdare till Jan Björklund.

Men Centerpartiets byte av partiledare borde avskräcka även folkpartisterna. Partiets problem är inte primärt partiledaren.

Problemet är snarare att väljarna inte längre ser någon skillnad på partierna inom Alliansen. (Vilket i och för sig var Hamiltons poäng.)

Och så länge som partierna uppträder och agerar som varandras kopior finns ingen anledning att tro att opinionssiffrorna kommer att vända dramatiskt uppåt – oavsett vem som är partiledare.

Read Full Post »

TROTS BRA TAL i Almedalen av både Jan Björklund och Maud Olofsson har det mest intressanta om Folkpartiet och Centerpartiet under politikerveckan varit den interna debatt som nu blossat upp om partiernas framtid.

Ingen inom partierna verkar ens längre försöka dölja att kombinationen av samarbete inom Alliansen och profilering av respektive parti har varit något annat än en flopp för småpartierna.

En som tagit bladet från munnen är Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman.

För Folkpartiets del innebär det även att hitta fler liberala kärnfrågor. Det håller inte att enbart vara ett, förvisso starkt, skolparti. Man måste hitta fler frihetsfrågor. Väljarna ser idag att partiet behåller sin profilfråga och inte rör sig framåt. Klarar man inte av detta reptrick är man snart reducerat till ett departementsparti och inget annat.

Vad han säger är i realiteten att Folkpartiet redan har reducerats till just detta ”departementsparti”.

Väljarna uppfattar idag Folkpartiet som ett parti för skolfrågor och inte mycket mer. Och Björlunds tal förstärkte denna bild.

När Svenska Dagbladet talade med tjugosju centerpartistiska distrikt ”ifrågasätter en lång rad ledande centerpartister alliansen”. Och ”merparten av dem menar att samarbetet har varit mycket dyrbart för partiet”.

Centerpartistiska väljarna är dessutom minst positiva till Alliansen enligt en undersökning från Sifo.

Men den som lyssnade på Björklund och Olofsson i Almedalen kunde lätt få uppfattningen att de kom från exakt samma parti.

De politiska skillnaderna mellan de två partierna är så pass små att det kommer att bli näst intill omöjligt att tydligöra skillnaderna så länge som Alliansen finns kvar i sin nuvarande form.

Småpartierna kommer inte att lyckas vända opinionssiffrorna om man inte profilerar sig långt innan valrörelsen.

Men så länge som partierna sitter i samma regering kommer väljare knappast att tro på småpartiernas eventuella nya partiprofilering om det inte också leder till en ny regeringspolitik som tvingar Moderaterna på defensiven.

Och varför skulle väljarna få ökat förtroende för de liberala småpartierna när dessa redan sitter i en liberal Alliansregering?

Tron att än mer liberal politik på något mirakulöst sätt också skulle leda till ökat förtroende för de liberala småpartierna är därför naivt.

Read Full Post »