Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Activists’ & Organisers’ Handbook’

BNP Activists' & Organisers' HandbookLONDON: En manual från British National Party – ett parti på yttersta höger kanten – har avslöjat att man planerar att smutskasta Labour och Tory inför Europavalet i juni.

Redan 2006 avslöjade en reporter från The Guardian att det finns en Activists’ & Organisers’ Handbook som BNP har tagit fram för att kunna vägleda sina aktivister.

Och en manual används fortfarande inför årets val. Och enligt News of the World har partiet och dess partiledare Nick Griffin tagit fram planer för att smutskasta politiska motståndare;

And it has advised members how to make sure plots to stir up violence stay secret in an attempt to con voters into thinking they are respectable (…) The guide’s advice on using the internet suggests setting up blogs that do not appear to be BNP sites to help them collect information for smear campaigns.

Manualen tar bland annat upp hur man använder Internet för att sprida negativ information om motståndare. Man rekommenderar även aktivister att aldrig förespråka våld i e-postmeddelanden (eftersom dessa kan läckas vidare).

BNP rekommenderar t.o.m. aktivister och medlemmar att bära huvudbonader om man är skinhead och är ute och kampanjar.

Ett annat råd är att man alltid skall kalla sitt parti för British National Party snarare än bara BNP eftersom man då låter ”mutch more reasonable and comfortable”.

News of the World skriver vidare;

The BNP has revealed it is collecting masses of data on its opponents’ sexual orientation ready for character assassination campaigns if they criticise the party.

Its official declaration on the Data Protection Register shows information about ”relatives, guardians and associates” on any critics is also being gathered.

Read Full Post »